NAUJIENOS

Kazimieras Romualdas Župerka – Petro Būtėno ir Aleksandros Kazickienės atminimo premijos laureatas

Kategorija:

Miestas:
Gegužės 28 d. surengtame kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos komisijos posėdyje šių metų laureatu išrinktas prof. habil. dr. Kazimieras Romualdas Župerka – žymus stilistikos specialistas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorius emeritas, Lietuvių kalbos draugijos garbės narys, ilgametis asociacijos „Baltų centras“ narys. Premiją profesoriui nutarta skirti už viso gyvenimo indėlį į lituanistikos tyrimus, mokyklinės lituanistikos plėtojimą, mokytojų ir viešosios kalbos specialistų rengimą, visuomenės švietimą.
 
Gerbiamas profesoriau, tapote kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos laureatu. Jūsų manymu, kuo svarbi ši iniciatyva lituanistikai?

Visa, kas lituanistikai nekenkia, jai padeda, leidžia jai augti. Ką jau sakyt apie premijas už lituanistikos darbus – tai viešas žmogaus įvertinimas, pripažinimas. Pats tos premijos įsteigimas, buvimas yra ypatingas reiškinys, nes susijęs su išskirtinėmis asmenybėmis. Petras Būtėnas buvo ne tik gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas, bet ir vadovėlių autorius, mokslininkas, kalbos tyrinėtojas. Jo mokinė Aleksandra iš visų gimnazijos pedagogų išskyrė gimtosios kalbos mokytoją, premija buvo įsteigta jo atminimui. Šitaip praeitis, mūsų kultūros, švietimo  istorija buvo prasmingai susieta su tautos dabartimi ir ateitimi. Tai ypač iškilu, kai daugelis lietuvių ėmė labiausiai didžiuotis atneštiniais dalykais. 

Beveik prieš metus kalbėjome (https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-romualdas-zuperka-ir-stiliaus-klaidos-ir-originaliausios-stiliaus-figuros-vaiksto-tais-paciais-keliais) apie labai rimtus kalbos dalykus, tad šįkart atsipalaiduokime ir sugrįžkime į Jūsų jaunystės laikus. Kieno paskatintas ir kokių tikslų vedamas nusprendėte studijuoti lietuvių kalbą. Nors tarp mokslininkų nemažai vyrų kalbininkų, bet studijuojant – vos vienas kitas vaikinas?

Mokykloje labai mėgau skaityti. Visi vėlyvo rudens ir žiemos vakarai prabėgdavo įsikniaubus į knygą. Bandžiau ir pats rašyti. Eilėraščių paskaitydavau mokyklos scenoje, vieną kitą jų išspausdino rajono laikraštis. Su bendramoksliu Stepu Juknevičium paskelbėme apybraižą apie mūsų klasės draugystę, susirašinėjimą su armėnų bendraamžiais. Literatūros trauka ir tie rašinėjimai, šiokios tokios publikacijos buvo tikriausias kelrodis į filologijos studijas. Iš literato į kalbininkus persiorientavau jau pradėjęs dėstytojo darbą savajame pedagoginiame institute. Niekada dėl to virsmo nesu gailėjęsis, nors kalbininko kelią labiau lėmė aplinkybės, o ne mano paties pasirinkimas.

O kad lituanistiką nūnai renkasi labai mažai vaikinų, kad mokyklose reikėtų daugiau mokytų vyrų, akivaizdu. Kiekybinės lyčių pusiausvyros siekti pasidarė modernu tik valdžioje.
 
Neseniai viena pažįstama pajuokavo: girdi, ko vėl lendi prie lituanistikos, juk žinai, kad toje srityje didelių pinigų neuždirbsi. Ir išties tarp Lietuvos milijonierių taip ir nežinau nė vieno lituanisto. Tad kas Jus tiek metų laiko lituanistikoje?  Jūsų manymu, lituanistai turi kažkokį bruožą, išskiriantį juos iš kitų specialistų?
 
Kai nuvažiuoju į autoservisą taisyti automobilio, tai pasisakau esąs filologas, mašinos neišmanąs, mokąs tik skaityti ir rašyti. Meistras paprastai paramina: svarbu nors vieną dalyką gerai mokėti. Tie žodžiai pakelia mane savo paties akyse.

Dabar valdžios ir verslo rūpintojėliams skauda galvą dėl visokiausio raštingumo: kompiuterinio, ekonominio, finansinio... O paprastas, tikrasis raštingumas vis menksta. Gerai pasirengusių ir puikią kalbos nuovoką turinčių lituanistų šiandien trūksta kaip niekada. Šito nemato tik tas, kam lietuvių kalbos užtenka susikalbėti, kam gyvenime svarbu tik turėti kuo daugiau pinigų. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad man uždarbis (dabar pensija) nerūpi. Bet pirmiausia yra darbas, kuris tau atrodo reikalingas, už jį ir gauni atlygį. Šis niekada nebuvo labai didelis, bet pragyventi, išleisti į mokslus dukras – vargais negalais užteko. Dirbti teko tikrai daug, ne tik savajame universitete. Ir profesoriaus vardą suteikė ne Šiaulių, o Vytauto Didžiojo universitetas. Rašiau vadovėlius. Buvau dešimčių disertacijų oponentas, Mokslo tarybos ekspertas ir kt.

 „Aš nemačiau gero žmogaus turtingo“, – Antano Vienuolio žodžiai. Gal ir pernelyg griežti.
 
Pastaruoju metu  Šiaulių akademijoje lituanistika atsidūrusi gan keistose pozicijose. Lituanistika paslėpta po gan keistu pavadinimu: Dalyko pedagogika: dviejų mokomųjų dalykų mokymas (lietuvių kalba, istorija, anglų kalba). Kaip vertinate tokias metamorfozes?

Šiaulių pedagoginio instituto, vėliau Šiaulių universiteto žmogui – toks esu, – aišku, gaila savarankiškos aukštosios mokyklos. Džiaugiamės turį nors Akademiją. Jeigu aukščiausioje Lietuvos valdžioje būtų bent kiek daugiau žmonių, kuriems rūpi savo krašto, savos tautos, savos valstybės ateitis, lietuvių kalbos mokytojų rengimui būtų skiriamas ypatingas dėmesys, lituanistikos studijas besirenkantys ir pasirinkę jaunuoliai būtų išskiriamai skatinami. Be tokio dėmesio maža tauta globaliame pasaulyje neturi ateities.

Ką patartumėte jauniems žmonėms, ieškantiems savo kelio: lituanistikai reikalingas pašaukimas ar studijuodamas ir dirbdamas susigyveni?

Patarti būtų galima, tik ar klausys? Nespėsi prasižioti, o tau kirs „svariaisiais“ argumentais (iš tikrųjų – banalybėmis): dabar XXI amžius, mūsų 4 milijonai – atseit nesvarbu, kuri tautos dalis išsikraustys į užsienius kelio ar takelio ieškoti, MŪSŲ vis tiek bus 4 milijonai.

Pašaukimas geras daiktas, bet tai labai aukštas žodis. O šiokio tokio patraukimo tai reikėtų. Nėra gerai, jeigu jaunuolis renkasi lituanistiką tik todėl, kad ten nesą konkurso... Žmogus turi dirbti daugiau ar mažiau mielą, mėgstamą darbą. Arba darbe rasti bent šį tą patrauklaus.

Dėl pašaukimo nesu tinkamas pavyzdys. Ir mokykloje, ir pedagoginiame institute studijuodamas labiau mėgau literatūrą, kalbos mokslai netraukė. O tapau lyg ir kalbininku. Literatūros pomėgis, aišku, suteikė atitinkamą pokrypį ir mano kalbiniams skelbiniams, ir visai pedagoginei veiklai. Taigi, kaip Jūsų pasakyta, susigyvenimo esama. Be to, darniai sugyventi žmoguje gali juk ir labai skirtingi dalykai, ne tik artimesnieji.
 
Kas Jums kelia didžiausią nerimą lituanistikos baruose?
 
Lituanistikos barų bent kiek plačiau (istorijos, literatūros mokslo...) nesu aprėpęs. Man priimtinas požiūris į lituanistikos dabartinę būklę ir perspektyvą, kurį kultūros spaudoje reiškia Viktorija Daujotytė ir Darius Kuolys. Neturiu ko bepridėti. Pats daugiausia seku tik dabartinės kalbos tyrinėjimus, kalbos tvarkybą ir ideologijos brovimąsi į kalbos vartojimą. Neseniai su kolegėmis – latviste Regina Kvašyte ir literatūrologe Džiuljeta Maskuliūniene – išleidome mokslo populiarinamąją studiją „Apie žodžio korektiškumą: sãva ir importuota“ („Žuvėdra“, 2021). Ji galėtų sudominti ne tik filologus, bet ir pedagogus, politikus,  žurnalistus, platesnę visuomenę. Toje knygoje matyti ir mūsų nerimas.

Lietuvių kalbotyros kelyje skaudžiausiai žeidžia postmodernizmo vėjai. Graudu tai, kad ideologijos apsėstieji moja ranka į mokslo tiesą: nutyli jų nuostatoms neparankius kalbos duomenis, iš senų laikų būdingą bendrinės kalbos priežiūrą apšaukia sovietizmu, arogantiškai teigia, kad žymieji lietuvių kalbininkai nesuprato, kas yra kalbos sistema, ignoruoja lietuvių kalbos istoriją ir dabartinę geopolitinę kalbos padėtį, išskėstom rankom pasitinka visą kalbos importą. Net įsidrąsinama skelbti, kad pavyzdine, visuotine lietuvių kalbos norma turėtų būti neva egzistuojanti kažkokia Vilniaus kalbėsena. Šitokia giesmelė apie kalbą darniai įsilieja į šiuolaikinį sujauktų vertybių chorą.   
 
Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Karolina Baltmiškė

Panašūs straipsniai:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lingvistikos-eruditas-%E2%80%93-valerijus-cekmonas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/laima-kalediene-kalbos-atmainos-ir-laisve--
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/-lietuviu-kalbos-sklaida-%E2%80%93-pociunelieciu-prioritetas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/steponas-algirdas-dackevicius-rasykime-taip-kad-musu-seneliai-ir-tevai-suprastu

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/dalia-ivaskeviciene-ukmergeje-nesibaigianti-kalbos-svente-kuria-kuria-didele-komanda
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ausrine-rinkeviciene-pandemija-siaulieciu-neisgasdino-%E2%80%93-lietuviu-kalbos-dienos-paminetos-ivairiais-ir-turiningais-renginiais-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/irena-smetoniene-ar-lietuviu-kalba-yra-vertybe

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ruta-serelyte-kaip-siandien-plaka-kalbos-sirdis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ona-jautakiene-jautake-darykim-visi-ir-kazkas-pasidarys
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/daina-siekstelyte-valkeriene-esu-uz-lietuviu-kalbos-norminima
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ivyko-ketvirtoji-lietuviu-kalbos-draugijos-viktorina
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/andrius-utka-jei-rupinsimes-savo-kalbos-skaitmenizacija--yra-vilties-kad-ir-ateityje-lietuviu-kalba-isliks-svarbi-tiek-mums-tiek-pasauliui
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/minint-spaudos-atgavimo-knygos-ir-kalbos-diena-apdovanoti-lietuviu-kalbos-puoseletoja
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kalba-keiciasi-ir-niekada-ji-nebus-tokia-kokia-buvo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/egle-zurauskaite-musu-politikai-debatu-metu-yra-mandagiai-nemandagus
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/loreta-vilkiene-lietuviu-kalbos-ateitis-priklauso-ne-nuo-pacios-kalbos-o-nuo-musu-%E2%80%93-kalbetoju
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/inga-hilbig-mano-interesas-nera-tik-mokslinis-bet-ir-%E2%80%93-padeti-seimoms-daryti-mokslo-ziniomis-gristus-sprendimus-del-savo-vaiku-kalbu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/egidijus-uksas-apie-kalbos-kulturos-ugdyma-dabarties-mokykloje-galiu-pasakyti-%E2%80%93-skurdoka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ruta-kazlauskaite-lietuviu-kalbos-stiprybe-priklauso-tik-nuo-zmoniu-samoningumo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/gintare-judzentyte-sinkuniene-dziugina-kad-remiami-ivairus-tyrimai-ir-didelis-demesys-skiriamas-lietuviu-kalbos-atmainoms

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/uzsienio-lietuviai-varzesi-lietuviu-kalbos-dienu-viktorinoje 
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienu-sostine-%E2%80%93-apie-kalba--ukmerges-krasta-ir-jo-zmones-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienu-renginiai-alytaus-rajono-savivaldybeje
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienu-renginiai-birzu-rajono-savivaldybeje

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/antanas-racis-%E2%80%93-tobulas-enciklopediju-variklis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/seimo-ir-pasaulio-lietuviu-bendruomenes-komisija-lietuviu-kalba-%E2%80%93-pagrindinis-rysio-su-lietuva-islaikymo-veiksnys

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurate-lubiene-priklausau-tai-grupei-mokslininku-kurie-sneka-ne-apie-tarmiu-nykima-o-apie-ju-kaita
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/turtinga-kalba-%E2%80%93-turtingas-as

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lilija-bruckiene-gimtoji-lietuviu-kalba-labiau-panasi-i-pasaku-podukra
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/nijole-keraitiene-kalbos-sistemos-mokymui--integracija--padare-neigiama-itaka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/daiva-tamulioniene-issprendus-sudetingus-idn-sistemos-diegimo-klausimus-pagrindine-problema-isliko-zmoniu-iprotis-rasyti-sveplai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-svepluodami-internete-netampame-europieciais-tik-parodome-nepagarba-sau-ir-savo-gimtajai-kalbai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-varenos-rajone
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurga-dzikaite-imamasi-keisti-tai-kas-net-nera-bent-karta-igyvendinta-nuo-pradzios-ir-pabaigos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rokiskenai-zino-lietuviu-kalba-%E2%80%93-lietuvos-kodas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-akmenes-rajone
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-silales-rajone
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilma-leonaviciene-per-kalba-ir-kalbas-kuriame-savo-tapatybe 
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-skuodo-rajone
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/apie-lietuviu-kalba-ir-lietuvybe-sakartvele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/meile-ir-pagarba-lietuviu-kalbai-ugdo-virtuali-lituanistine-italijos-mokykla

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-ignalinos-rajone-%E2%80%93-2020-metu-lietuviu-kalbos-dienu-sostineje

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kedainiai-turi-savo-vardyno-specialista-%E2%80%93-ryta-tamasauska​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-siauliu-rajone

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-tebuna-sios-dienos-j-biliuno-%E2%80%9Elaimes-ziburio%E2%80%9C-sviesa-ir-prasme
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-nugalejo-melagiena-kauke-ir-knygnesiu-tautos-nesustabdysi!
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kalba-gyvena-zmonese-keiciasi-kartu-su-zmonemis-klesti-ar-nyksta
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/gimtosios-kalbos-diena-%E2%80%93-%E2%80%9Eguglinimas%E2%80%9C-ir-%E2%80%9Eemoji%E2%80%9C-tampa-musu-kalbos-dalimi-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/-birute-goberiene-skyriaus-tradicijos-%E2%80%93-is-panevezio-krasto-kile-kalbininkai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kedainiai-lietuviu-kalbos-dienoms-nusiteike-optimistiskai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ukmerge-%E2%80%93-lietuviu-kalbos-dienu-sostine-2021
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/keliaukime-lietuviu-kalbos-dienu-keliu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vlkk-pirmininkas-audrys-antanaitis-siulo-neskubeti-keisti-baltarusijos-pavadinimo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rimgaudas-simukauskas-tarmes-kaip-ir-kalba-yra-gyvos-todel-nesikeisti-negali
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vlkk-pirmininkas-susitiko-su-ukrainos-valstybines-kalbos-apsaugos-komisaru
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/genovaite-kaciuskiene-manau-placiose-lietuviu-kalbos-programose-per-daug-kalbos-temu-ir-akademiskumo

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilma-leonaviciene-teigimas-kad-lietuviu-kalba-sunkiai-ismokstama-%E2%80%93-mitas-kuri-mes-patys-kuriame
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/inga-strungyte-liugiene-man-idomu-viename-tyrime-sujungti-istorini-ir-konfesini-konteksta
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-be-kalbos-skaitmenizacijos-jonas-jablonskis-pasiliks-xx-amziuje​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/danguole-mikuleniene-jonas-jablonskis-is-arti-ir-toli-rekonstrukcijos-ir-aktualizacijos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/skirmantas-valentas-valstybine-kalba-yra-valstybes-jungtis-galbut-netgi-stipriausia-jungtis-is-visu-kitu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kartvele-sophio-tabatadze-lietuviu-kalba-apverte-mano-pasauli
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jonas-palionis-%E2%80%9Ekalba-reikia-tobulinti-palaipsniui--ne-suoliais%E2%80%9C​

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/danguole-mikuleniene-kalbinius-pokycius-lemia-pats-gyvenimas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rasuole-vladarskiene-viesosios-kalbos-normas-as-prilyginciau-teises-normoms-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/juozas-pabreza-zemaiciu-tarme-ar-kalba-yra-atskira-kalbine-sistema
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/roma-bonckute-motiejaus-valanciaus-iliustruotas-rankrastinis-giesmynas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/nuotoliniu-budu-lietuviu-kalbos-mokosi-ir-18-meciai-ir-80-meciai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/juozas-pabreza-negalima-kalbos-kaip-kokios-prekes-mesti-i-akla-nevaldoma-liberalia-rinka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilniaus-universiteto-lietuviu-kalbos-katedra-svencia-80-meti​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kuria-virtualu-susitikimu-asistenta-lietuviu-kalbai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/su-lietuviu-kalba-bus-viskas-gerai--auga-musu-samoningumas-ir-saviverte--kalba-moderneja
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/tomas-biciunas-kalboje-uzkoduota-musu-istorija-mentalitetas-tapatybe​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/daiva-beliokaite-turime-saugoti-savo-kalba-vardan-pacios-tautos-ir-valstybes-islikimo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalba-padeje-saugoti-vilkaviskio-krasto-knygnesiai​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-buga-%E2%80%93-zmogus-kuris-suprato-kalbos-senove
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/seimas-patvirtino-lietuviu-kalbos-pletros-skaitmenineje-terpeje-gaires
 https://www.manokrastas.lt/straipsnis/algirdas-matulevicius-reformacija-prusijos-hercogas-(kunigaikstis)-albrechtas-brandenburgietis-ir-martyno-mazvydo-500-osios-metines
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/mikalojaus-dauksos-poziuris-bei-siekis-aktualus-ir-siandien

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vlkk-pirmininkas-audrys-antanaitis-lankesi-silales-rajono-savivaldybeje-​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ivyko-lietuviu-kalbos-draugijos-xx-suvaziavimas​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/sigitas-narbutas-aukstesne-saviverte-priklauso-ne-nuo-tautos-gausumo-o-nuo-issilavinimo-ir-talento
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/eugenija-ulcinaite-mikalojaus-dauksos-idejos-ir-bendrine-kalba 
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/isrinkite-graziausia-upes-ar-upelio-pavadinima
 https://www.manokrastas.lt/straipsnis/mikalojaus-dauksa-ir-jo-darbu-atminima-saugo-ir-puoseleja-biblioteka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-rastijos-kurejui-mikalojui-dauksai-skirtame-renginyje-ir-savivaldybeje-lankesi-vlkk-pirmininkas-audrys-antanaitis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ignalinoje-tesiami-lietuviu-kalbos-dienu-sostines-renginiai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-startavo-klaipedoje-nuo-mazvydo-iki-valstybines-kalbos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/grasilda-blaziene-nerimas-del-isnykusiu-musu-kalbu-gyvas-visa-laika-ir-jis-verste-vercia-mastyti-apie-musu-tos-vieninteles-kalbos-isbuvima
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/laima-kalediene-mes-gyvename-jau-kitokioje-visuomeneje-nei-buvusios-jono-jabonskio-juozo-balcikonio-ar-kazio-ulvydo-laikais
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/albina-auksoriute-labai-svarbu-kad-lietuviu-kalba-butu-vartojama-ir-viesajame-valstybes-gyvenime-ir-mokslo-pasaulyje
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/irena-kruopiene-kelti-kalbos-prestiza-reiketu-pradeti-nuo-pagarbos-sau
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/irena-smetoniene-kalba-gyvena-normalu-gyvenima-kuriame-yra-visokiu-spalvu-ir-atspalviu

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/laimutis-bilkis-kaip-sake-didysis-vietovardziu-tyrejas-kazimieras-buga-vietu-vardais--kalba-pati-zeme
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/aurelija-griteniene-koks-zmogus-yra-grazus-%E2%80%9Elietuviu-kalbos-zodyne%E2%80%9C-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lina-muriniene-pats-vezdas-kalbos-taisyklingumui-puoseleti-%E2%80%93-niekas-kitas-kaip-anomalija
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-garsva-asmenvardziu-rasymas-nelietuviskai-dokumentuose-yra-spekuliacija-gramatika-istatymais-realia-padetimi
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-pirmininko-pareiskimas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/apie-jonines-kalbiniu-atzvilgiu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilija-dailidiene-jeigu-zmogus-gimtaja-kalba-neranda-savo-mintims-raiskos-tai-gal-tos-mintys-ne-nesusiformavusios
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rita-miliunaite-semdamiesi-stiprybes-is-praeities-saugokime-proteviu-mums-dovanota-sielos-ugni

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/regina-venckute-slypi-ne-tik-pavojus-prarasti-dali-savo-zodyno-paveldo-bet-gali-sunykti-kai-kurie-funkciniai-stiliai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jolita-urbanaviciene-visuomenei-zodynu-reikia-nuolatos-ir-ivairiu-ir-vienakalbiu-ir-keliakalbiu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslaviene-lietuviu-kalbos-institutas-yra-toji-ypatingos-nacionalines-svarbos-institucija-reiksmingai-prisidedanti-prie-kalbos-puoselejimo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/bonifacas-stundzia-gyva-kalba-nestovi-vietoje
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-romualdas-zuperka-ir-stiliaus-klaidos-ir-originaliausios-stiliaus-figuros-vaiksto-tais-paciais-keliais
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/dalia-kiseliunaite-lietuviu-filologijos-studentai-ir-destytojai-yra-panasus-i-liudnojo-vaizdo-riterius-kovojancius-su-vejo-malunais-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/evalda-jakaitiene-manau-kad-bendrine-lietuviu-kalba-apniko-pavojingos-ligos-kurias-reikia-gydyti
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurate-sofija-lauciute-kalbos-tyrinejimai-atskleidzia-musu-istorijos-saknis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/valentinas-stundys-nepamirstina-kad-musu-kalba-yra-rizikos-zonoje-del-ja-vartojancios-nedideles-populiacijos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslaviene-tarptautinis-bendradarbiavimas-primena-kad-kiekviena-tauta-unikali-savo-kalba-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ausra-papirtiene-anglu-kalbos-iskelimas-auksciau-valstybines-yra-uzsleptas-kesinimasis-i-musu-valstybinguma
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/dalia-asanaviciute-dazniau-ir-dazniau-pastebime-kad-lietuviu-vaikai-iseivijoje-nebekalba-lietuviskai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/salies-jaunuju-filologu-konkurse-%E2%80%93-velzio-gimnazijos-mokines-sekme
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/genovaite-kaciuskiene-nereikia-be-jokio-specialaus-tikslo-griauti-ir-dauzyti-tai-kas-jau-simtmeti-gyvuoja
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rita-miliunaite-kalba-gyva-kiek-ji-turi-vidines-jegos-atsinaujinti
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-musu-visu-rupestis-%E2%80%93-kuo-ilgiau-islaikyti-gyva-ir-svaria-tevu-bei-seneliu-kalba
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-visus-pasaulio-lietuvius-vienija-kalba
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-globalumas-%E2%80%93-tai-vaikiskos-provincialumo-ligos-apraiskos-naujajame-pasaulyje


Reklama