Dar kartą apie paminklą Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams

Reformatų sodą, Vilniuje, tamsiausiuoju metų laiku puošė spalvų fontanas, įrengtas toje vietoje, kur iškils paminklas Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams. Nuo paminklo projekto patvirtinimo praėjo ketveri metai. Per tą laiką būta daug posėdžių, svarstymų. Baigiantis 2021-iesiems įvyko bendras Lietuvos Reformacijos…

„Kaunas tarp eilučių“ – pusšimtį įdomių vietų pristatantis literatūrinis kelionių maršrutas

Kaunas – tai miestas, kurio paskutinis sakinys niekada nebus parašytas. Tokiais žodžiais keliautojai kviečiami leistis į naują gausiai iliustruotą „It’s Kaunastic“ serijos maršrutą. Debiutiniam rašytojų ir knygų festivaliui „Kauno literatūros savaitė“ dedikuotas maršrutas pažindina su Kaune gimusiais, čia ilgiau ar…

Pagėgių kraštas lietuvių kalbos ir lietuvybės puoselėtojai

Poeto Algimanto Viktoro Mackaus šviesiam atminimui pagerbti prie jo gimtojo namo Pagėgiuose atidengta atminimo lenta Išskirtinis Pagėgių savivaldybės indėlis į lietuvybės puoselėjimą. Šiame krašte Martyno Jankaus spaustuvėje  buvo spausdinamos lietuviškos knygos, kurios keliavo į didžiąją Lietuvą. Jis ir jo šeimos…

Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. Tauragės krašto išauginti kalbininkai: dr. Petras Jonikas, dr. Jonas Kruopas, Jonas Spudulis

2006 metais, minint kraštiečio kalbininko dr. Petro Joniko 100-ąsias gimimo metines, ant kalbininko tėviškės namo buvo prikalta ir atidengta memorialinė atminimo lenta. Tauragės rajonas susijęs su Lietuvai ir lietuvių kalbai svarbiais kalbininkais. Šio krašto žemė išaugino lietuvių kalbos tyrėją ir…

Edukacinis maršrutas „Kalbos kelias“ po Kretingos rajoną: objektai, ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai

Jurgio Pabrėžos kapas Kretingos miesto kapinėse. R.Senkevičiaus nuotr. Kretingos rajonas siejasi su svarbiais mūsų kultūros veikėjais. Kretingoje palaidotas žemaičių gramatikos autorius Simonas Grosas. Čia lotynų–lietuvių kalbų botanikos ir augalų morfologijos lietuvių terminų žodynus kūrė kunigas Jurgis Pabrėža, čia gimė ir…

Dusmenų švietėjas – Stanislovas Šlamas

Kunigas, valstybės veikėjas, lietuvybės žadintojas – Stanislovas Šlamas buvo vienas iš tų, kurie platino draudžiamus spaudinius ir tuo prisidėjo prie lietuviško žodžio išsaugojimo. 2021 metais minime S. Šlamo 155-ąsias gimimo ir 70-ąsias mirties metines. Kunigas Stanislovas Šlamas gimė Šiaulių apskrityje,…

Jonas Jablonskis Panevėžio mokytojų seminarijoje (1906–1908 m.)

Vertėjų būrelio nariai Panevėžyje 1906–1908 metais. Pirmoje eilėje: Kazimieras Ubeika, mokytojas Jonas Jablonskis, Antanas Vireliūnas. Antroje eilėje: Antanas Žalys, Jonas Murka ir Jablonskio sūnus Konstantinas Jablonskis. Jonas Jablonskis neetatiniu lietuvių kalbos mokytoju laisvai samdomo teisėmis Panevėžio mokytojų seminarijoje pradėjo dirbti…

Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. KAZIMIERAS BŪGA

„Žodynui ir mokslui save paaukojęs, Kuklus ir darbštus, ir branginantis tiesą. Lieki vis šviesus, gyvas žemėj gimtojoj <…> Taip mylim, branginam, kaip lobį didžiausią“ (Vytautas Strioga) Tai žodžiai apie vieną ryškiausių lietuvių bendrinės kalbos kūrėjų Kazimierą Būgą. „Pažiegė ir Dusetos…

Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. ANTANAS BARANAUSKAS

„Norint ištobulinti lietuvių kalbą, reikia ištirti kiekvienos parapijos, net kiekvieno kaimo kalbą, palyginti visas tarmes, nustatyti jų skirtumus ir atrinkti iš jų visa, kas reikalinga, pirmiausia žiūrint kalbos prigimties ir išsireiškimo lengvumo, aiškumo. Kiekvienas klebonas turėtų laisvu nuo tarnybos metu…

Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. LAURYNAS IVINSKIS

Žodį reikia vertinti. Tai didžiausia dovana, kokią mums davė Dievas. (N. Gogolis) Malonaus keliavimo edukaciniu maršrutu „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms. Būsime dėkingi, jai redakcijai atsiųsite asmenukes ir įspūdžius, kuriuos patyrėte apsilankęs prie vieno ar kito paminklo. Aktyviausiųjų…