NAUJIENOS

Lietuvių kalbos dienos Ignalinos rajone – 2020 metų Lietuvių kalbos dienų sostinėje

Kategorija:

Miestas:
Baigiamajame Lietuvių kalbos dienų 2020 metų renginyje pasveikinti kalbos konkurso nugalėtojai

Apie Lietuvių kalbos dienų renginius, patirtį, įgytą būnant pirmąją Lietuvių kalbos dienų sostine, žmones, puoselėjančius lietuvių kalbą mintimis dalijasi Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informacijos ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja, kalbos tvarkytoja Laima Sidorenkienė. 

Ignalina buvo pirmoji Lietuvių kalbos dienų sostinė. Kuo tai praturtino rajono gyvenimą?

Džiaugiamės, kad mums pirmiesiems buvo patikėta nešti Lietuvių kalbos dienų sostinės vėliavą. O praturtėjome pirmiausia bendryste. Bendram darbui susivienijo rajono įstaigos: savivaldybės administracija, viešoji biblioteka, Ignalinos krašto muziejus, mokyklos, meno kolektyvai. Rajone vyko daug labai įdomių, prasmingų ir didelio susidomėjimo sulaukusių renginių, konkursų, pristatymų. Iš viso jų buvo dešimt.


Gimnazistų meninė kompozicija

Rajono gyventojams dovanotas iškilmingas Lietuvių kalbos dienų sostinės Ignalinoje atidarymas Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Šventė pradėta mokinių kompozicija „Nepamirški, Lietuva, linų“. Renginį vedė aktorius Rimantas Bagdzevičius. Šventėje dalyvavo kaimyninių savivaldybių merai ir kalbos tvarkytojai, Lietuvos mokslų akademijos narys Bonifacas Stundžia. Koncertavo Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos kolektyvas. Susirinkusiems pristatyta Lietuvių kalbos instituto paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“.
 
Ignalinos visuomenei pristatyta prof. dr. Danguolės Mikulėnienės knyga „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai“. Nors knygoje Ignalinos kraštas mažai minimas, profesorė pateikė naudingos informacijos apie mūsų krašto tarminį klodą.

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje ir rajono mokyklose buvo rašomas Nacionalinis diktantas.
 
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių kolektyvas koncertavo Lietuvos mokslų akademijoje surengtuose „Sraigių“ apdovanojimuose. Tai buvo gražus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvos mokslų akademijos ir Ignalinos rajono savivaldybės bendradarbiavimo pavyzdys. Muzika buvo pagerbti kalbai nusipelnę asmenys.
 


Ignalinos rajono savivaldybė organizavo konkursą „Padėk suklupusiam žodžiui“, jame dalyvavo 48 asmenys, iš jų 14 suaugusiųjų ir 34 mokiniai. Išrinkti abiejų grupių nugalėtojai, jie baigiamajame  Lietuvių kalbos dienų sostinės renginyje apdovanoti mero padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
 
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizavo viktoriną „Kalba – asmenybės – istorija“.
Konkursas ir viktorina skatino domėtis kalbos naujovėmis, ieškoti atsakymų į pateiktus klausimus.
 
Vyko renginys „Pažink savo kaimynus tarmėje“, buvo demonstruojamas filmas „Dzūkija“, skaitomi aukštaičių ir dzūkų tarminiai tekstai. Filmą pristatė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Programų skyriaus vedėja dr. Vilija Ragaišienė. Aukštaičių tarme kalbėjo Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos kultūrologė Sigutė Mudinienė. Gražiai pristatyta dzūkų ir dzūkuojančių aukštaičių (Ceikinių krašto) tarmių sąsaja. Tikėtina, kad dėmesys tarmėms skatins jų išsaugojimą. Šia kryptimi ypač domisi Ignalinos rajono Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai.Lietuvių tarmėms skirtas renginys. Antra iš dešinės – dr. Vilija Ragaišienė, už jos – Audrys Antanaitis

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė Ignalinos krašto muziejuje skaitė paskaitą apie lietuviškus vardus, jų kaitos tendencijas, vardų suteikimo polinkius Ignalinos krašte. Vyko gražiausių vardų rinkimai. Gražiausiais lietuviškais vardais išrinkti Rasos ir Radvilo vardai.  Renginiu buvo siekiama paskatinti visuomenę domėtis vardų kilme, suteikti daugiau lietuviškų vardų, kreipti dėmesį į jų reikšmę.


Vardų lobyno renginys Ignalinos muziejuje

Paskaitą papuošė vokalinio kolektyvo „Vėtrungė“ atliekamos dainos.
 
Rugsėjį  organizuotos Lietuvos mokslų akademijos dienos Ignalinoje.
Ignalinos rajono savivaldybėje buvo pristatyta  Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus veikla, apie knygų įrišimo subtilybes kalbėjo  Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas Domas Kaunas, paskaitą „Jonas Rustemas: XIX amžiaus Vilniaus dailininkas, pamėgęs Ignalinos kraštą“ skaitė dailėtyrininkė dr. Rūta Janonienė.
 
Baigiamajame Lietuvių kalbos dienų renginyje apdovanoti konkursų nugalėtojai, padėkota visiems bendradarbiavusiems. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis skaitė paskaitą „Mes kiekvienas esame kalbos ir valstybės kūrėjas“. Koncertavo Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
 
Ignalinos bendruomenė turėjo galimybę įvertinti lietuvių kalbos situaciją, suprasti problemas ir iššūkius, iškylančius gimtajai kalbai.
 
 
Tikriausiai yra komanda, daugiausia prisidėjusi prie Lietuvių kalbos dienų renginių?

Pirmiausia esame dėkingi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkui Audriui Antanaičiui už gražią iniciatyvą ir patikėtą garbę būti pirmiesiems, ir mūsų savivaldybės vadovams merui Justui Rasikui, mero pavaduotojui Juozui Rokui ir administracijos direktorei Jūratei Balinskienei, pritarusiems šiai idėjai ir ją palaikiusiems. 

 
Iš kairės: Ignalinos rajono meras Justas Rasikas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis

Daug pagalbos sulaukėme iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Programų skyriaus vedėjos dr. Vilijos Ragaišienės, kuri buvo pagrindinė visų sumanymų koordinatorė, pakvietusi įdomių lektorių, pati pristačiusi filmą „Dzūkija“ ir dzūkų tarmę.
 
Didelis krūvis teko Ignalinos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, po savo stogu priėmusiai didžiąją dalį Lietuvių kalbos dienų renginių, ir bibliotekos  direktorei Loretai Aleknienei.
 
Nuoširdžiai prisijungė Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla, dovanojusi nepamirštamų akimirkų savo nuostabiais koncertais Lietuvos mokslų akademijoje, iškilmingame Lietuvių kalbos dienų atidarymo renginyje bibliotekoje ir baigiamojoje šventėje. Ypač daug dėmesio skyrė muzikos mokyklos direktorė Birutė Paukštienė, mokytojai Aldona Čeponienė, Jurgita Antonovienė, Laima Kutrienė, Raimondas Jasiulionis, Jūratė Saulienė, Virginija Stuglienė ir mokyklos mokiniai.
 
Prisidėjo Ignalinos krašto muziejaus kolektyvas, vadovaujamas direktorės Renatos Veličkienės. 
 
Gražią iniciatyvą parodė Lietuvos mokslų akademija, dovanojusi susitikimus su mūsų gyventojais.
 
Bendradarbiauta su mokyklomis. Teatro „Iki“ režisierė Jolanta Narbutaitienė, muzikos mokytoja Loreta Kuksėnienė ir šokio mokytoja Nijolė Žygienė paruošė nuostabią mokinių kompoziciją „Nepamirški, Lietuva, linų“ Kalbos dienų atidarymo šventei.
 
Dailės mokytoja Nijolė Trinkūnienė surengė mokinių piešinių parodą, skirtą vardams, moterų ansamblis „Atgaiva“ dovanojo koncertą renginyje „Lietuviškų vardų lobynas“. 
Prisidėjo visų mokyklų mokiniai, Ignalinos bendruomenės suaugusieji, kurie dalyvavo kalbos konkursuose, renginiuose ir palaikė mūsų iniciatyvas.

 
Baigiamojo 2020 m. Lietuvių kalbos dienų renginio akimirka

Savivaldybės administracijos atstovė ryšiams su visuomene Lina Kovalevskienė nuolat viešino visus renginius ir susitikimus.
 
Kokių patirčių įgijote būdami Lietuvių kalbos dienų sostine?

Rengdamiesi Lietuvių kalbos dienoms, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai teikėme projekto „Ignalina – Lietuvių kalbos dienų sostinė“ paraišką pagal  Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą ir gavome finansavimą. 
Bendravome su mokslo institucijomis, mokslo žmonėmis, respublikine ir vietos televizija, žiniasklaidos atstovais, derinome finansinius, dalykinius, kultūrinius ir kitus klausimus. Stebėjome, kas tinka ir patinka mūsų krašto žmonėms, ir stengėmės daryti išvadas. Tikimės, kad įgyta patirtis bus naudinga ateityje. 

Šiemet estafetę perdavėte Ukmergei, bet ne Lietuvių kalbos renginių tradicijas. Tad kokiais renginiais, kokių tradicijų puoselėjimu prisidėsite prie šių metų Kultūros dienų renginių?

Perdavę estafetę ir savivaldybės mero Justo Rasiko sveikinimą Ukmergei, kai kuriuos renginius ir toliau tęsime jau nebūdami Lietuvių kalbos dienų sostine. Organizuosime lietuvių kalbai skirtą konkursą, kartu su Ignalinos rajono savivaldybės viešąja biblioteka jau tariamės dėl Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirto renginio. Daug gražių darbų yra sumaniusios rajono mokyklos. Tai pokalbių ciklas „Knygos kelias“, lietuvių kalbos projektas „Lietuvių kalendorinių švenčių papročiai ir  tradicijos“, akcija ,,Lietuva skaito“, įvairios viktorinos, konkursai, parodos, teminės pamokos ir pan.

Lituanistika ir Ignalinos rajonas: kokiais žmonėmis, puoselėjančias lietuvių kalbą, galite pasidžiaugti?

Labai gilių lituanistikos tradicijų mūsų kraštas neturi, kadangi ilgą laiką buvo okupuotas  lenkų. Tačiau net ir okupacijos metais vyravo ir išliko lietuviška dvasia, veikė šv. Kazimiero ir „Ryto“ draugijos, buvo įkurtos daraktorių mokyklos, dirbo knygnešiai.
 
Mūsų krašto žmonės, nusipelnę kalbai:
 
Matkevičius Petras. Gimė 1910 m. vasario 6 d. Ligūnuose (Dūkšto sen.). Humanitaras, bibliofilas. Sovietinės okupacijos ir griežtos cenzūros sąlygomis platino ir leido draudžiamą literatūrą. Mirė 1985 m.
 
Rukšėnas Kazimieras. Gimė 1935 m. rugpjūčio 26 d. Linkmenyse. Kalbininkas, istorikas, humanitarinių mokslų dr. (1971), VGTU docentas. Dirbo VGTU Užsienio kalbų katedros vedėju. Išvertė knygų, paskelbė straipsnių spaudoje. Gyvena Vilniuje.
 
Dundulis Aleksandras. Gimė 1910 m. gegužės 5 d. Trilusčiuose (Mielagėnų sen.). Pedagogas, kalbininkas. Mokytojavo Vilniaus krašte. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Dirbo Čikagos pedagoginio lituanistikos instituto direktoriumi. Redagavo knygas. Mirė 1994 m.
 
Bilkis Laimutis. Gimė 1969 m. gegužės 19 d. Darželių kaime (Ignalinos rajone). 1987 m. baigė Linkmenų (Ignalinos rajono) vidurinę mokyklą. 1987–1992 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, Lituanistikos fakultete. Nuo 1992 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje, nuo 2003 m. rugsėjo 16 d. iki 2007 m. pabaigos jam vadovavo. 1998 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių priesaginės darybos helonimai“. 2008 m. išleido monografiją „Lietuvių helonimų daryba: priesaginiai ir priesagėtieji helonimai“. Su kitais skyriaus darbuotojais rašo Lietuvos vietovardžių žodyno tekstą. Nuo 2009 m. yra atsakingasis šio žodyno redaktorius. Nuo 2015 m. dirba Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre.
(Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija).
 
Šiandien galime pasidžiaugti rajono mokyklose dirbančiais mokytojais lituanistais. Viena jų Ignalinos rajono Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokytoja Nijolė Keraitienė, daug dėmesio skirianti kraštotyros, tautosakos darbams. Jos mokiniai ne kartą įvertinti respublikiniuose konkursuose, pati mokytoja yra pelniusi daug apdovanojimų, yra tapusi  J. Varno premijos, teikiamos Pietryčių Lietuvos lituanistams, laureate.
 
Ir, be abejo, visi mokytojai lituanistai, kasdien dovanojantys savo mokiniams žinių, skiepijantys meilę kalbai.
 
Dėkoju už pokalbį.
 
Kalbino Karolina Baltmiškė


Panašūs straipsniai:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kedainiai-turi-savo-vardyno-specialista-%E2%80%93-ryta-tamasauska​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-siauliu-rajone

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-tebuna-sios-dienos-j-biliuno-%E2%80%9Elaimes-ziburio%E2%80%9C-sviesa-ir-prasme
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-nugalejo-melagiena-kauke-ir-knygnesiu-tautos-nesustabdysi!
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kalba-gyvena-zmonese-keiciasi-kartu-su-zmonemis-klesti-ar-nyksta
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/gimtosios-kalbos-diena-%E2%80%93-%E2%80%9Eguglinimas%E2%80%9C-ir-%E2%80%9Eemoji%E2%80%9C-tampa-musu-kalbos-dalimi-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/-birute-goberiene-skyriaus-tradicijos-%E2%80%93-is-panevezio-krasto-kile-kalbininkai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kedainiai-lietuviu-kalbos-dienoms-nusiteike-optimistiskai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ukmerge-%E2%80%93-lietuviu-kalbos-dienu-sostine-2021
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/keliaukime-lietuviu-kalbos-dienu-keliu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vlkk-pirmininkas-audrys-antanaitis-siulo-neskubeti-keisti-baltarusijos-pavadinimo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rimgaudas-simukauskas-tarmes-kaip-ir-kalba-yra-gyvos-todel-nesikeisti-negali
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vlkk-pirmininkas-susitiko-su-ukrainos-valstybines-kalbos-apsaugos-komisaru
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/genovaite-kaciuskiene-manau-placiose-lietuviu-kalbos-programose-per-daug-kalbos-temu-ir-akademiskumo

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilma-leonaviciene-teigimas-kad-lietuviu-kalba-sunkiai-ismokstama-%E2%80%93-mitas-kuri-mes-patys-kuriame
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/inga-strungyte-liugiene-man-idomu-viename-tyrime-sujungti-istorini-ir-konfesini-konteksta
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-be-kalbos-skaitmenizacijos-jonas-jablonskis-pasiliks-xx-amziuje​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/danguole-mikuleniene-jonas-jablonskis-is-arti-ir-toli-rekonstrukcijos-ir-aktualizacijos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/skirmantas-valentas-valstybine-kalba-yra-valstybes-jungtis-galbut-netgi-stipriausia-jungtis-is-visu-kitu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kartvele-sophio-tabatadze-lietuviu-kalba-apverte-mano-pasauli
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jonas-palionis-%E2%80%9Ekalba-reikia-tobulinti-palaipsniui--ne-suoliais%E2%80%9C​

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/danguole-mikuleniene-kalbinius-pokycius-lemia-pats-gyvenimas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rasuole-vladarskiene-viesosios-kalbos-normas-as-prilyginciau-teises-normoms-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/juozas-pabreza-zemaiciu-tarme-ar-kalba-yra-atskira-kalbine-sistema
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/roma-bonckute-motiejaus-valanciaus-iliustruotas-rankrastinis-giesmynas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/nuotoliniu-budu-lietuviu-kalbos-mokosi-ir-18-meciai-ir-80-meciai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/juozas-pabreza-negalima-kalbos-kaip-kokios-prekes-mesti-i-akla-nevaldoma-liberalia-rinka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilniaus-universiteto-lietuviu-kalbos-katedra-svencia-80-meti​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kuria-virtualu-susitikimu-asistenta-lietuviu-kalbai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/su-lietuviu-kalba-bus-viskas-gerai--auga-musu-samoningumas-ir-saviverte--kalba-moderneja
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/tomas-biciunas-kalboje-uzkoduota-musu-istorija-mentalitetas-tapatybe​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/daiva-beliokaite-turime-saugoti-savo-kalba-vardan-pacios-tautos-ir-valstybes-islikimo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalba-padeje-saugoti-vilkaviskio-krasto-knygnesiai​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-buga-%E2%80%93-zmogus-kuris-suprato-kalbos-senove
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/seimas-patvirtino-lietuviu-kalbos-pletros-skaitmenineje-terpeje-gaires
 https://www.manokrastas.lt/straipsnis/algirdas-matulevicius-reformacija-prusijos-hercogas-(kunigaikstis)-albrechtas-brandenburgietis-ir-martyno-mazvydo-500-osios-metines
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/mikalojaus-dauksos-poziuris-bei-siekis-aktualus-ir-siandien

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vlkk-pirmininkas-audrys-antanaitis-lankesi-silales-rajono-savivaldybeje-​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ivyko-lietuviu-kalbos-draugijos-xx-suvaziavimas​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/sigitas-narbutas-aukstesne-saviverte-priklauso-ne-nuo-tautos-gausumo-o-nuo-issilavinimo-ir-talento
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/eugenija-ulcinaite-mikalojaus-dauksos-idejos-ir-bendrine-kalba 
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/isrinkite-graziausia-upes-ar-upelio-pavadinima
 https://www.manokrastas.lt/straipsnis/mikalojaus-dauksa-ir-jo-darbu-atminima-saugo-ir-puoseleja-biblioteka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-rastijos-kurejui-mikalojui-dauksai-skirtame-renginyje-ir-savivaldybeje-lankesi-vlkk-pirmininkas-audrys-antanaitis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ignalinoje-tesiami-lietuviu-kalbos-dienu-sostines-renginiai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-startavo-klaipedoje-nuo-mazvydo-iki-valstybines-kalbos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/grasilda-blaziene-nerimas-del-isnykusiu-musu-kalbu-gyvas-visa-laika-ir-jis-verste-vercia-mastyti-apie-musu-tos-vieninteles-kalbos-isbuvima
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/laima-kalediene-mes-gyvename-jau-kitokioje-visuomeneje-nei-buvusios-jono-jabonskio-juozo-balcikonio-ar-kazio-ulvydo-laikais
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/albina-auksoriute-labai-svarbu-kad-lietuviu-kalba-butu-vartojama-ir-viesajame-valstybes-gyvenime-ir-mokslo-pasaulyje
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/irena-kruopiene-kelti-kalbos-prestiza-reiketu-pradeti-nuo-pagarbos-sau
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/irena-smetoniene-kalba-gyvena-normalu-gyvenima-kuriame-yra-visokiu-spalvu-ir-atspalviu

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/laimutis-bilkis-kaip-sake-didysis-vietovardziu-tyrejas-kazimieras-buga-vietu-vardais--kalba-pati-zeme
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/aurelija-griteniene-koks-zmogus-yra-grazus-%E2%80%9Elietuviu-kalbos-zodyne%E2%80%9C-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lina-muriniene-pats-vezdas-kalbos-taisyklingumui-puoseleti-%E2%80%93-niekas-kitas-kaip-anomalija
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-garsva-asmenvardziu-rasymas-nelietuviskai-dokumentuose-yra-spekuliacija-gramatika-istatymais-realia-padetimi
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-pirmininko-pareiskimas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/apie-jonines-kalbiniu-atzvilgiu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilija-dailidiene-jeigu-zmogus-gimtaja-kalba-neranda-savo-mintims-raiskos-tai-gal-tos-mintys-ne-nesusiformavusios
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rita-miliunaite-semdamiesi-stiprybes-is-praeities-saugokime-proteviu-mums-dovanota-sielos-ugni

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/regina-venckute-slypi-ne-tik-pavojus-prarasti-dali-savo-zodyno-paveldo-bet-gali-sunykti-kai-kurie-funkciniai-stiliai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jolita-urbanaviciene-visuomenei-zodynu-reikia-nuolatos-ir-ivairiu-ir-vienakalbiu-ir-keliakalbiu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslaviene-lietuviu-kalbos-institutas-yra-toji-ypatingos-nacionalines-svarbos-institucija-reiksmingai-prisidedanti-prie-kalbos-puoselejimo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/bonifacas-stundzia-gyva-kalba-nestovi-vietoje
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-romualdas-zuperka-ir-stiliaus-klaidos-ir-originaliausios-stiliaus-figuros-vaiksto-tais-paciais-keliais
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/dalia-kiseliunaite-lietuviu-filologijos-studentai-ir-destytojai-yra-panasus-i-liudnojo-vaizdo-riterius-kovojancius-su-vejo-malunais-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/evalda-jakaitiene-manau-kad-bendrine-lietuviu-kalba-apniko-pavojingos-ligos-kurias-reikia-gydyti
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurate-sofija-lauciute-kalbos-tyrinejimai-atskleidzia-musu-istorijos-saknis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/valentinas-stundys-nepamirstina-kad-musu-kalba-yra-rizikos-zonoje-del-ja-vartojancios-nedideles-populiacijos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslaviene-tarptautinis-bendradarbiavimas-primena-kad-kiekviena-tauta-unikali-savo-kalba-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ausra-papirtiene-anglu-kalbos-iskelimas-auksciau-valstybines-yra-uzsleptas-kesinimasis-i-musu-valstybinguma
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/dalia-asanaviciute-dazniau-ir-dazniau-pastebime-kad-lietuviu-vaikai-iseivijoje-nebekalba-lietuviskai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/salies-jaunuju-filologu-konkurse-%E2%80%93-velzio-gimnazijos-mokines-sekme
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/genovaite-kaciuskiene-nereikia-be-jokio-specialaus-tikslo-griauti-ir-dauzyti-tai-kas-jau-simtmeti-gyvuoja
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rita-miliunaite-kalba-gyva-kiek-ji-turi-vidines-jegos-atsinaujinti
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-musu-visu-rupestis-%E2%80%93-kuo-ilgiau-islaikyti-gyva-ir-svaria-tevu-bei-seneliu-kalba
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-visus-pasaulio-lietuvius-vienija-kalba
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-globalumas-%E2%80%93-tai-vaikiskos-provincialumo-ligos-apraiskos-naujajame-pasaulyje 

Reklama