NAUJIENOS

Minint Spaudos atgavimo, knygos ir kalbos dieną apdovanoti lietuvių kalbos puoselėtojai

Kategorija:

Miestas:
Jau septintą kartą labiausiai nusipelniusius lietuvių kalbos puoselėtojus apdovanojo Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Tik dėl pandemijos šiemet Lietuvos mokslų akademijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamas Lietuvių kalbos renginys vyko nuotoliniu būdu. Su švente kalbos puoselėtojus pasveikino Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. prof. habil. dr. Jūras Banys, Lietuvių kalbos instituto direktorė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė dr. Albina Auksoriūtė.

Audrys Antanaitis, pradėdamas apdovanojimų iškilmes, pažymėjo, kad nuo 2016 metų apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Skulptūrėle „Sraigė“ šiemet apdovanoti Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto prof. dr. Ernestas Kutorga ir kraštotyrininkas, Kėdainių krašto vardyno tyrėjas ir populiarintojas, kalbinio švietimo organizatorius Rytas Tamašauskas. Roko Dovydėno sukurta skulptūrėlė „Sraigė“ prof. dr. Ernestui Kutorgai įteikta už parengtą ir išleistą daugiatomio leidinio „Lietuvos grybai“ III tomo 6 knygą „Lietuvos grybai. Inoperkuliniai diskomicetai“. Rytui Tamašauskui skulptūrėlė „Sraigė“ įteikta už ilgametę veiklą, skirtą vardyno tyrimams ir jų sklaidai.

 

Kalbos komisijos pirmininko padėkos raštai už savanoriškais ir neatlygintinais pagrindais parengtą „Anglų–lietuvių kalbų taikomosios elgesio analizės žodyną“ įteikti Dainai Šiekštelytei-Valkerienei ir Eglei Steponėnienei.    
Kaip teigiama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainėje, Ernestas Kutorga – Lietuvos mikologas, biomedicinos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto profesorius. Pagrindinė tyrimų kryptis – grybų taksonomija ir ekologija. Jis yra paskelbęs kelias dešimtis mokslinių straipsnių recenzuojamuose periodiniuose tarptautiniuose ir Lietuvos leidiniuose, yra keleto knygų autorius ir bendraautoris, daugiatomio leidinio „Lietuvos grybai“ redakcinės kolegijos narys. Nemažai yra prisidėjęs ir prie lietuviškos botanikos ir mikologijos terminijos kūrimo. Labai svarbią reikšmę turėjo Ernesto Kutorgos parengtas ir išleistas mokomasis leidinys „Botanikos ir mikologijos nomenklatūra“ (1997), kuriame ne tik pirmą kartą lietuvių kalba išsamiai aprašytos svarbiausios nomenklatūros taisyklės, bet ir pateiktas nemažas pluoštas lietuviškų šios srities terminų. 2020 m. išleistoje knygoje „Lietuvos grybai. Inoperkuliniai diskomicetai“ Ernestas Kutorga labai daug dėmesio skyrė mikologijoje vartojamos lietuviškos terminijos norminimui – leidinyje pateikti sunorminti lietuviški visų grybų taksonų – rūšių, varietetų, genčių, šeimų ir eilių – vardai. Didelę dalį pateiktų lietuviškų grybų taksonominių grupių vardų sudaro labai motyvuotai autoriaus sukurti lietuviški grybų pavadinimai. Mokslinių tyrimų, kuriuos vykdo Ernestas Kutorga, svarba buvo įvertinta 2001 m. – kartu su grupe bendraautorių jam buvo skirta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos makromicetų ir augalų parazitinių mikromicetų įvairovės įvertinimas“.

 Rytas Tamašauskas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus darbuotojas, Lietuvių kalbos draugijos Kėdainių Mikalojaus Daukšos skyriaus pirmininko pavaduotojas, ilgametis lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, kraštotyrininkas, Kėdainių krašto vardyno tyrėjas ir populiarintojas, kalbinio švietimo organizatorius. Ryto Tamašausko dėmesys kraštotyrai, ypač vardyno paveldui, per daugiau kaip tris darbo Kėdainių krašte dešimtmečius išaugo į solidžius vardyno tyrimus ir patrauklią jų sklaidą. Jo veikla aprėpia vardyno duomenų kaupimą ir atidžias vardyno šaltinių studijas bei filologinę jų analizę, kūrybingą šių tyrimų pristatymą krašto ir šalies spaudoje, dalyvavimą kalbos populiarinamuosiuose renginiuose. Asmenine iniciatyva ir dalyvaudamas kolektyvinėse ekspedicijose Rytas Tamašauskas sukaupė vertingų vardyno, tautosakos, krašto istorijos duomenų, parengė įvairių kraštotyros rinkinių. Rytas Tamašauskas yra leidinių ,,Istoriniai etiudai apie Dotnuvos žydų bendruomenę (XVIII–XX a.)“ (2005), „Dotnuvių datos“ (2012), „Josvainių krašto vardynas“ (2020) autorius, nuo 2013 m. pabaigos rengia Kėdainių krašto vietovardžių žodyną. Jis yra populiarių straipsnių autorius, laukiamas konferencijų pranešėjas, ekskursijų vadovas, autoritetingas švietimo darbuotojas, pelnęs nuoširdžią rajono pedagogų, ypač lituanistų, pagarbą. Rytas Tamašauskas – Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas (2000), Lietuvos kraštotyros draugijos garbės kraštotyrininkas (2005), Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ premijos laureatas (2005), Akademijos vidurinės mokyklos Metų mokytojas (2004–2005).

Daina Šiekštelytė-ValkerienėEglė Steponėnienė – taikomosios elgesio analizės specialistės. Daina Šiekštelytė-Valkerienė – asociacijos „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė, Eglė Steponėnienė – VšĮ „Sėkmingi vaikai“ direktorė. Jų parengtas „Anglų–lietuvių kalbų taikomosios elgesio analizės žodynas“ – įnašas į taikomosios elgesio analizės – moksliškai grįstos metodikos įtvirtinimą Lietuvoje, ypač svarbus siekiant padėti žmonėms, turintiems autizmo spektro ar kitų raidos sutrikimų, taip pat studentams, mokslininkams, kurie gilina ar planuoja gilinti savo žinias šioje mokslo srityje. Žodyno autorės ir toliau gilinasi į autizmo spektro sutrikimo specifiką, pagalbos būdus ir siekia, kad kuo daugiau informacijos būtų pateikta valstybine lietuvių kalba ir būtų išvengta netikslių, netaisyklingų terminų vartojimo.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos padėkos įteiktos ilgametei pedagogei, Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovei Lionei Lapinskienei, Ukmergės rajono savivaldybės kalbos tvarkytojai Daliai Ivaškevičienei, žurnalistei Genovaitei Paulikaitei.

Pirmą kartą Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų skyriaus iniciatyva surengti žurnalisto – kalbos bičiulio rinkimai.
Siūlymus teikė Lietuvių kalbos draugijos nariai ir savivaldybių kalbos tvarkytojai. Pateiktas kandidatūras vertino komisija: Klaipėdos rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja Daiva Beliokaitė, Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“ direktorė prof. dr. Irena Kruopienė, Kėdainių rajono kalbos tvarkytoja Rūta Švedienė, „Gimtosios kalbos“ žurnalo vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė, Alytaus miesto savivaldybės kalbos tvarkytoja Dalytė Žukaitienė.

Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimų nugalėtojais pripažinti Genovaitė Paulikaitė – už profesionalų domėjimąsi kalbos aktualijomis ir įvairių sričių kalbos tyrimais bei asmenines kalbos populiarinimo iniciatyvas; Kelmės rajono laikraščio „Bičiulis“ redaktorė Ona Jautakienė – už meninio žodžio sklaidą, nuolatinį dėmesį kalbos aktualijoms ir visa savo veikla atliekamą šviečiamąją, ugdomąją, lavinamąją misiją; Telšiuose leidžiamo laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redaktorius Steponas Algirdas Dačkevičius – už paramą lituanistinėms iniciatyvoms bei turiningus kultūrinius šviečiamuosius projektus.

Rinkimų nugalėtojams bus išsiųsti reljefinės grafikos paveikslai ir Lietuvių kalbos draugijos padėkos. 
Lietuvių kalbos draugijos padėkomis ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro leidiniais taip pat bus apdovanoti „Telšių žinių“ žurnalistė Aurelija Servienė ir teatro kritikas, publicistas Vaidas Jauniškis. 
 
Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, kaip ir kasmet, skyrė žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės atminimą įamžinančią Kalbos premiją. Už ilgamečius neeilinius darbus lituanistikos baruose, už pastangas skatinti gražios ir taisyklingos lietuvių kalbos vartojimą ir už visuomenei reikšmingų darbų atlikimą bei rūpinimąsi lituanistiniu paveldu Kalbos premiją nutarta skirti redaktorei, vertėjai, tekstologei Donatai Linčiuvienei.Komisija įvertino ilgametį, itin kruopštų Donatos Linčiuvienės darbą redaguojant ir verčiant kūrinius, neretai atliekant kur kas daugiau nei redagavimas ar vertimas. Laureatės redaguoti kūriniai išsiskiria taisyklingumu, teksto sklandumu, pastraipų suderinamumu, preciziška terminologija ir kruopščiai patikrintais faktais. Dažnu atveju laureatė buvo ne tik teksto redaktorė, bet ir sudarytoja, pvz., baigė rengti Balio Sruogos Raštus netikėtai mirus jų sudarytojui Algiui Samulioniui. Laureatė užbaigė šį darbą ne tik kaip redaktorė, bet ir kaip Raštų sudarytoja. Donata Linčiuvienė pasiekė profesinio darbo aukštumų, jos darbai yra aukščiausios kvalifikacijos specializuoto vertimo pavyzdžiai, o savo kompetencijas ir ilgametį patyrimą šiandien ji perduoda jaunajai vertėjų ir redaktorių kartai.

Šiais metais Komisija gavo net 8 paraiškas dėl Kalbos premijos skyrimo. Tiek kandidatų nebuvo pasiūlyta nė vienais metais. Įvairios įstaigos ir organizacijos pateikė šiuos kandidatus:
  • Albinas Drukteinis, Klaipėdos universiteto profesorius;
  • Eglė Griciuvienė, archeologė;
  • Regina Kvašytė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė;
  • Donata Linčiuvienė, redaktorė, vertėja;
  • Jurgita Macienė, Šiaulių valstybinės kolegijos docentė;
  • Donata Simonaitienė, lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ (Airija) direktorė;
  • Laimutė Stūglienė, lietuvių kalbos mokytoja-metodininkė;
  • Vilma Zubaitienė, Vilniaus universiteto docentė.
Komisija vertina visų kandidatų atliktus darbus ir indėlį į lituanistikos puoselėjimą, todėl buvo nutarta jiems visiems padėkoti ir įteikti Seimo atminimo medalius ir padėkos raštus.
 Tikimasi, kad Kalbos premija bus įteikta ir visi kandidatai bus pagerbti gruodžio mėn. pradžioje Valdovų rūmuose vyksiančiame iškilmingame renginyje „Kalbos vakaras“.
 
Parengta pagal VLKK, LKD ir Seimo pranešimus spaudai

Panašūs straipsniai:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kalba-keiciasi-ir-niekada-ji-nebus-tokia-kokia-buvo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/egle-zurauskaite-musu-politikai-debatu-metu-yra-mandagiai-nemandagus
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/loreta-vilkiene-lietuviu-kalbos-ateitis-priklauso-ne-nuo-pacios-kalbos-o-nuo-musu-%E2%80%93-kalbetoju
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/inga-hilbig-mano-interesas-nera-tik-mokslinis-bet-ir-%E2%80%93-padeti-seimoms-daryti-mokslo-ziniomis-gristus-sprendimus-del-savo-vaiku-kalbu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/egidijus-uksas-apie-kalbos-kulturos-ugdyma-dabarties-mokykloje-galiu-pasakyti-%E2%80%93-skurdoka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ruta-kazlauskaite-lietuviu-kalbos-stiprybe-priklauso-tik-nuo-zmoniu-samoningumo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/gintare-judzentyte-sinkuniene-dziugina-kad-remiami-ivairus-tyrimai-ir-didelis-demesys-skiriamas-lietuviu-kalbos-atmainoms

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/uzsienio-lietuviai-varzesi-lietuviu-kalbos-dienu-viktorinoje 
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienu-sostine-%E2%80%93-apie-kalba--ukmerges-krasta-ir-jo-zmones-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienu-renginiai-alytaus-rajono-savivaldybeje
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienu-renginiai-birzu-rajono-savivaldybeje

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/antanas-racis-%E2%80%93-tobulas-enciklopediju-variklis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/seimo-ir-pasaulio-lietuviu-bendruomenes-komisija-lietuviu-kalba-%E2%80%93-pagrindinis-rysio-su-lietuva-islaikymo-veiksnys

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurate-lubiene-priklausau-tai-grupei-mokslininku-kurie-sneka-ne-apie-tarmiu-nykima-o-apie-ju-kaita
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/turtinga-kalba-%E2%80%93-turtingas-as

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lilija-bruckiene-gimtoji-lietuviu-kalba-labiau-panasi-i-pasaku-podukra
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/nijole-keraitiene-kalbos-sistemos-mokymui--integracija--padare-neigiama-itaka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/daiva-tamulioniene-issprendus-sudetingus-idn-sistemos-diegimo-klausimus-pagrindine-problema-isliko-zmoniu-iprotis-rasyti-sveplai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-svepluodami-internete-netampame-europieciais-tik-parodome-nepagarba-sau-ir-savo-gimtajai-kalbai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-varenos-rajone
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurga-dzikaite-imamasi-keisti-tai-kas-net-nera-bent-karta-igyvendinta-nuo-pradzios-ir-pabaigos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rokiskenai-zino-lietuviu-kalba-%E2%80%93-lietuvos-kodas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-akmenes-rajone
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-silales-rajone
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilma-leonaviciene-per-kalba-ir-kalbas-kuriame-savo-tapatybe 
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-skuodo-rajone
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/apie-lietuviu-kalba-ir-lietuvybe-sakartvele
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/meile-ir-pagarba-lietuviu-kalbai-ugdo-virtuali-lituanistine-italijos-mokykla

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-ignalinos-rajone-%E2%80%93-2020-metu-lietuviu-kalbos-dienu-sostineje

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kedainiai-turi-savo-vardyno-specialista-%E2%80%93-ryta-tamasauska​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-siauliu-rajone

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalbos-dienos-tebuna-sios-dienos-j-biliuno-%E2%80%9Elaimes-ziburio%E2%80%9C-sviesa-ir-prasme
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/metu-zodzio-ir-metu-posakio-rinkimai-nugalejo-melagiena-kauke-ir-knygnesiu-tautos-nesustabdysi!
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kalba-gyvena-zmonese-keiciasi-kartu-su-zmonemis-klesti-ar-nyksta
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/gimtosios-kalbos-diena-%E2%80%93-%E2%80%9Eguglinimas%E2%80%9C-ir-%E2%80%9Eemoji%E2%80%9C-tampa-musu-kalbos-dalimi-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/-birute-goberiene-skyriaus-tradicijos-%E2%80%93-is-panevezio-krasto-kile-kalbininkai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kedainiai-lietuviu-kalbos-dienoms-nusiteike-optimistiskai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ukmerge-%E2%80%93-lietuviu-kalbos-dienu-sostine-2021
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/keliaukime-lietuviu-kalbos-dienu-keliu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vlkk-pirmininkas-audrys-antanaitis-siulo-neskubeti-keisti-baltarusijos-pavadinimo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rimgaudas-simukauskas-tarmes-kaip-ir-kalba-yra-gyvos-todel-nesikeisti-negali
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vlkk-pirmininkas-susitiko-su-ukrainos-valstybines-kalbos-apsaugos-komisaru
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/genovaite-kaciuskiene-manau-placiose-lietuviu-kalbos-programose-per-daug-kalbos-temu-ir-akademiskumo

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilma-leonaviciene-teigimas-kad-lietuviu-kalba-sunkiai-ismokstama-%E2%80%93-mitas-kuri-mes-patys-kuriame
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/inga-strungyte-liugiene-man-idomu-viename-tyrime-sujungti-istorini-ir-konfesini-konteksta
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-be-kalbos-skaitmenizacijos-jonas-jablonskis-pasiliks-xx-amziuje​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/danguole-mikuleniene-jonas-jablonskis-is-arti-ir-toli-rekonstrukcijos-ir-aktualizacijos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/skirmantas-valentas-valstybine-kalba-yra-valstybes-jungtis-galbut-netgi-stipriausia-jungtis-is-visu-kitu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kartvele-sophio-tabatadze-lietuviu-kalba-apverte-mano-pasauli
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jonas-palionis-%E2%80%9Ekalba-reikia-tobulinti-palaipsniui--ne-suoliais%E2%80%9C​

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/danguole-mikuleniene-kalbinius-pokycius-lemia-pats-gyvenimas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rasuole-vladarskiene-viesosios-kalbos-normas-as-prilyginciau-teises-normoms-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/juozas-pabreza-zemaiciu-tarme-ar-kalba-yra-atskira-kalbine-sistema
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/roma-bonckute-motiejaus-valanciaus-iliustruotas-rankrastinis-giesmynas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/nuotoliniu-budu-lietuviu-kalbos-mokosi-ir-18-meciai-ir-80-meciai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/juozas-pabreza-negalima-kalbos-kaip-kokios-prekes-mesti-i-akla-nevaldoma-liberalia-rinka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilniaus-universiteto-lietuviu-kalbos-katedra-svencia-80-meti​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kuria-virtualu-susitikimu-asistenta-lietuviu-kalbai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/su-lietuviu-kalba-bus-viskas-gerai--auga-musu-samoningumas-ir-saviverte--kalba-moderneja
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/tomas-biciunas-kalboje-uzkoduota-musu-istorija-mentalitetas-tapatybe​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/daiva-beliokaite-turime-saugoti-savo-kalba-vardan-pacios-tautos-ir-valstybes-islikimo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-kalba-padeje-saugoti-vilkaviskio-krasto-knygnesiai​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-buga-%E2%80%93-zmogus-kuris-suprato-kalbos-senove
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/seimas-patvirtino-lietuviu-kalbos-pletros-skaitmenineje-terpeje-gaires
 https://www.manokrastas.lt/straipsnis/algirdas-matulevicius-reformacija-prusijos-hercogas-(kunigaikstis)-albrechtas-brandenburgietis-ir-martyno-mazvydo-500-osios-metines
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/mikalojaus-dauksos-poziuris-bei-siekis-aktualus-ir-siandien

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vlkk-pirmininkas-audrys-antanaitis-lankesi-silales-rajono-savivaldybeje-​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ivyko-lietuviu-kalbos-draugijos-xx-suvaziavimas​
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/sigitas-narbutas-aukstesne-saviverte-priklauso-ne-nuo-tautos-gausumo-o-nuo-issilavinimo-ir-talento
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/eugenija-ulcinaite-mikalojaus-dauksos-idejos-ir-bendrine-kalba 
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/isrinkite-graziausia-upes-ar-upelio-pavadinima
 https://www.manokrastas.lt/straipsnis/mikalojaus-dauksa-ir-jo-darbu-atminima-saugo-ir-puoseleja-biblioteka
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuviu-rastijos-kurejui-mikalojui-dauksai-skirtame-renginyje-ir-savivaldybeje-lankesi-vlkk-pirmininkas-audrys-antanaitis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ignalinoje-tesiami-lietuviu-kalbos-dienu-sostines-renginiai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-startavo-klaipedoje-nuo-mazvydo-iki-valstybines-kalbos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/grasilda-blaziene-nerimas-del-isnykusiu-musu-kalbu-gyvas-visa-laika-ir-jis-verste-vercia-mastyti-apie-musu-tos-vieninteles-kalbos-isbuvima
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/laima-kalediene-mes-gyvename-jau-kitokioje-visuomeneje-nei-buvusios-jono-jabonskio-juozo-balcikonio-ar-kazio-ulvydo-laikais
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/albina-auksoriute-labai-svarbu-kad-lietuviu-kalba-butu-vartojama-ir-viesajame-valstybes-gyvenime-ir-mokslo-pasaulyje
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/irena-kruopiene-kelti-kalbos-prestiza-reiketu-pradeti-nuo-pagarbos-sau
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/irena-smetoniene-kalba-gyvena-normalu-gyvenima-kuriame-yra-visokiu-spalvu-ir-atspalviu

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/laimutis-bilkis-kaip-sake-didysis-vietovardziu-tyrejas-kazimieras-buga-vietu-vardais--kalba-pati-zeme
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/aurelija-griteniene-koks-zmogus-yra-grazus-%E2%80%9Elietuviu-kalbos-zodyne%E2%80%9C-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lina-muriniene-pats-vezdas-kalbos-taisyklingumui-puoseleti-%E2%80%93-niekas-kitas-kaip-anomalija
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-garsva-asmenvardziu-rasymas-nelietuviskai-dokumentuose-yra-spekuliacija-gramatika-istatymais-realia-padetimi
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-pirmininko-pareiskimas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/apie-jonines-kalbiniu-atzvilgiu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/vilija-dailidiene-jeigu-zmogus-gimtaja-kalba-neranda-savo-mintims-raiskos-tai-gal-tos-mintys-ne-nesusiformavusios
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rita-miliunaite-semdamiesi-stiprybes-is-praeities-saugokime-proteviu-mums-dovanota-sielos-ugni

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/regina-venckute-slypi-ne-tik-pavojus-prarasti-dali-savo-zodyno-paveldo-bet-gali-sunykti-kai-kurie-funkciniai-stiliai

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jolita-urbanaviciene-visuomenei-zodynu-reikia-nuolatos-ir-ivairiu-ir-vienakalbiu-ir-keliakalbiu
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslaviene-lietuviu-kalbos-institutas-yra-toji-ypatingos-nacionalines-svarbos-institucija-reiksmingai-prisidedanti-prie-kalbos-puoselejimo
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/bonifacas-stundzia-gyva-kalba-nestovi-vietoje
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/kazimieras-romualdas-zuperka-ir-stiliaus-klaidos-ir-originaliausios-stiliaus-figuros-vaiksto-tais-paciais-keliais
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/dalia-kiseliunaite-lietuviu-filologijos-studentai-ir-destytojai-yra-panasus-i-liudnojo-vaizdo-riterius-kovojancius-su-vejo-malunais-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/evalda-jakaitiene-manau-kad-bendrine-lietuviu-kalba-apniko-pavojingos-ligos-kurias-reikia-gydyti
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurate-sofija-lauciute-kalbos-tyrinejimai-atskleidzia-musu-istorijos-saknis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/valentinas-stundys-nepamirstina-kad-musu-kalba-yra-rizikos-zonoje-del-ja-vartojancios-nedideles-populiacijos
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslaviene-tarptautinis-bendradarbiavimas-primena-kad-kiekviena-tauta-unikali-savo-kalba-
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/ausra-papirtiene-anglu-kalbos-iskelimas-auksciau-valstybines-yra-uzsleptas-kesinimasis-i-musu-valstybinguma
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/dalia-asanaviciute-dazniau-ir-dazniau-pastebime-kad-lietuviu-vaikai-iseivijoje-nebekalba-lietuviskai
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/salies-jaunuju-filologu-konkurse-%E2%80%93-velzio-gimnazijos-mokines-sekme
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/genovaite-kaciuskiene-nereikia-be-jokio-specialaus-tikslo-griauti-ir-dauzyti-tai-kas-jau-simtmeti-gyvuoja
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rita-miliunaite-kalba-gyva-kiek-ji-turi-vidines-jegos-atsinaujinti
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-musu-visu-rupestis-%E2%80%93-kuo-ilgiau-islaikyti-gyva-ir-svaria-tevu-bei-seneliu-kalba
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-visus-pasaulio-lietuvius-vienija-kalba
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/audrys-antanaitis-globalumas-%E2%80%93-tai-vaikiskos-provincialumo-ligos-apraiskos-naujajame-pasaulyje


 
 

Reklama