Globėjos padėkos ir dovanos – aktyviausiems

Artėjant Kalėdoms ir palydint Žemaičių kalbos metus Mažeikių rajono Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“ inicijavo respublikinę virtualią parodą „Diekavuoju“ ir pakvietė šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigas,  pradinių klasių mokytojus paraginti vaikus kurti padėkas, o dėkingumo žodžius užrašyti žemaitiškai. Šios parodos globėja sutiko būti…

Ar ribojama teisė pasirinkti šeimos gydytoją sumažins eiles?

Sveikatos apsaugos ministerija rengiasi keisti prisirašymo pas šeimos gydytoją tvarką. Apribojus paciento teisę rinktis, tikimasi tokiu būdu sumažinti eiles. Šeimos gydytoją bus galima pasirinkti tik toje savivaldybėje, kurioje žmogus gyvena. Vargu ar toks sprendimas pasiteisins. Prisirašant prie šeimos gydytojo, įtakos…

Dėkokime ir dalykimės dėkingumu

Stebuklinga padėkos žodžių galia. Išgirdę žodį DĖKUI, nusišypso tie, kuriems tas žodis skirtas, o neretai – ir šalia esantieji, nes juos sušildo padėkos skleidžiama šiluma ir gerumas. Ir kuo daugiau dėkojame, tuo malonesnę aplinką sukuriame sau. Juk dėkoti galime daug…

Antanas Vinkus: dėkoju tėvams, kurie mane užaugino

„Dėkingumo jausmas – tai viena aukščiausių dvasinių emocijų, kurias žmogus gali jausti“, – kurti padėkas ir skelbti naujienų portalo virtualioje parodoje „Diekavuoju“ kviečia padėkų žemaičių kalba kūrimo iniciatoriai – Mažeikių rajono Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“. Organizuojamos parodos globėja – Seimo laikinosios…

Romualdas Vaitkus: labai džiaugiuosi, kada sutinku žemaitiškai kalbantį žmogų

„Aktualu vaikus mokyti reikšti dėkingumą, išsakant pozityvias mintis bei linkėjimus sau ir savo artimiesiems“, – virtualios parodos nuostatuose „Diekavuoju“ rašo jos sumanytojai Mažeikių rajono Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė‘ bendruomenė, kviesdama visus kurti žemaitiškus padėkojimus, kuriuos paskelbsime naujienų portale www.manokraštas.lt. Iniciatyvos globėja…

Jurgis Razma: nuoru pėrmiause padėkuotė sava a. a. mama

„Kalėdinis laikotarpis yra pats geriausias metas mokyti vaikus kiekvieną dieną rasti dalykus, už kuriuos esame dėkingi ne gaudami, o dalydamiesi, ne vartodami, o kurdami“, – virtualios parodos nuostatuose „Diekavuoju“ rašo jos sumanytojai Mažeikių rajono Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė‘ bendruomenė, kviesdama visus kurti…

Stasys Šedbaras: labā vertinu ir dėkavoju tyms žemaičiams, katry šnek gražē žemaitiškā

„Dėkingumo jausmas – tai viena aukščiausių dvasinių emocijų, kurias žmogus gali jausti“, – virtualios parodos nuostatuose „Diekavuoju“ rašo jos sumanytojai Mažeikių rajono Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė‘ bendruomenė, kviesdama visus kurti žemaitiškus padėkojimus, kuriuos paskelbsime naujienų portale www.manokraštas.lt. Iniciatyvos globėja – Seimo…

Valentinas Bukauskas: diekavuoju visīms gerīms žmonīms

Mažeikių rajono Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“ ir naujienų portalas www.manokraštas.lt visus kviečia palaikyti dėkojimo iniciatyvą ir dalyvauti virtualioje parodoje „Diekavuoju“. Iniciatyvos globėja – Seimo laikinosios žemaičių grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė. Prisiminti savo žemaitiškas šaknis, savo gimtąjį kraštą – Žemaitiją, žemaičių kalbą…

Taip pat skaitykite: