NAUJIENOS

Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. DIONIZAS POŠKA

Kategorija:

Miestas:

Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi. Tad, jei tauta nenori prarasti to, per ką egzistuoja, turi nieko kito taip nežiūrėti, kaip kad nebūtų darkoma ir griaunama jos kalba. E. M. Arnstas. Malonaus keliavimo edukaciniu maršrutu „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms. Būsime dėkingi, jai redakcijai atsiųsite asmenukes ir įspūdžius, kuriuos patyrėte apsilankęs prie vieno ar kito paminklo. Aktyviausiųjų laukia malonios staigmenos.

Dionizo Poškos Baublių muziejus

 

Šilalės rajone, Bijotuose – pirmasis senienų muziejus Lietuvoje. Muziejų išskaptuoto ąžuolo kamiene 1812 m. įrengė žemaičių bajoras, teisininkas, rašytojas, istorikas, kultūros šviesuolis kalbininkas Dionizas Poška (1764–1830).Ąžuolą, kuriam tuomet buvo apie tūkstantis metų, žmonės vadino Baubliu. 1824 m. šalia Baublio pastatytas antrasis ąžuolo kamienas – Baublio brolis.

Dionizas Poška Bardžiuose, kaimelyje šalia Bijotų, gyveno nuo 1790 m. iki mirties gyveno. Valdė apie 500 ha žemės.

Baublyje Dionizas Poška dirbo ir ilsėjosi. Čia jis sudėjo archeologinius radinius, istorinę ir etnografinę medžiagą, senovės dievų atvaizdus, įžymių žmonių portretus ir daugiau kaip 200 knygų bibliotekėlę. Baublio rinkiniais domėjosi mokslininkai, tautinio atgimimo veikėjai, prie jo buvo rengiamos dainų šventės, chorų pasirodymai, gegužinės.

Dionizui  Poškai mirus, surinktos senienos paties jo valia pasklido po Lietuvą, didžioji jų dalis pražuvo Pirmojo pasaulinio karo metais. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje D.žionizo Poškos Baubliams pakeistas šiaudinis stogas, jis apkaltas lentutėmis, padėti cementiniai pamatai. 1930 m. visuomenės iniciatyva Baubliai buvo apdengti mediniais gaubtais, suveržti metaliniais lankais.

1947 m. Baublių muziejus buvo atkurtas. 1949–1962 m. Bijotuose veikė Dionizo Poškos memorialinis muziejus. Pirmą kartą Baubliai konservuoti 1956 m.

Baubliai – senovės lietuvių kultūros paminklas, neturintis analogo, gyvai menantis rašytoją Dionizą Pošką ir Lietuvos praeitį.
1825 m. pradėjo sudarinėti lenkų-lotynų-lietuvių kalbų žodyną, kurio užbaigti nespėjo. Paliko sudaryti du žodyno tomai (rankraštis, 2 tūkst. puslapių). Šiame žodyne – 25 tūkstančiai žodžių.
 
Dionizo Poškos kapas – KaltinėnuoseDionizas Poška mirė 1830 m. balandžio 30 (gegužės 12) dieną Bardžiuose – savo dvare, palaidotas Kaltinėnų parapijos kapinėse šalia anksčiau mirusios žmonos Uršulės.
Ant jo antkapinio paminklo eilutės iš jo kūrybos.
Žinok, Ateivi, jog tie kapai yra
Tikro žemaičio ir garbingo vyro,  
Kurs kalbą Tėvų savo ištaisyti troško,
O pats vadinos Dionizas Poška

Parengė Karolina Baltmiškė

Panašūs straipsniai"
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-motiejus-valancius
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-mikalojus-dauksa
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-jurgis-zauerveinas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-kristijonas-donelaitis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-martynas-mazvydas

Reklama