Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. JURGIS ZAUERVEINAS
  NAUJIENOS

Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. JURGIS ZAUERVEINAS

Kategorija:

Miestas:
„Jei žmonijoj tautos vertė būtų matuojama  jos kalbos grožiu, tai žemaičiai ir lietuviai būtų pirmoj eilėj tarp Europos gyventojų“, –  teigė dr. J. Zauerveinas. Malonaus keliavimo edukaciniu maršrutu „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms. Būsime dėkingi, jai redakcijai atsiųsite asmenukes ir įspūdžius, kuriuos patyrėte apsilankęs prie vieno ar kito paminklo. Daugiausia objektų aplankiusių ir atsiuntųsių redakcijai nuotraukas laukia staigmena.
 
Paminklas Jurgiui Zauerveinui Klaipėdoje

 

2011 metais Klaipėdoje, Liepų g. 5 pastatytas paminklas filosofijos daktarui, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjui, publicistui, poetui Jurgiui Zauerveinui. Skulptūros autorius skulptorius Gintautas Jonkus. Skulptūra realistinė, išlaikanti autentiškus asmenybės bruožus. Vaizduojamas mąstantis Jurgis Zauerveinas – keliautojas, stabtelėjęs mieste prie upės ir atsirėmęs į turėklus, transformuotus į lyg atverstą knygą.
Jurgio Zauerveino eilėraštis „Lietuvininkais esame mes gimę“ XIX amžiaus pabaigoje buvo virtęs neoficialiu Mažosios Lietuvos himnu. Klaipėdoje yra ir J. Zauerveino gatvė.
 
Hanoverio apylinkėse gimęs Jurgis Zauerveinas neturėjo nuolatinės pastogės – visą gyvenimą jis blaškėsi po Europos kraštus, studijavo įvairių tautų papročius, jų tradicijas, mokėsi kalbų. Gal todėl šį šviesuolį vaizduojanti pilkšvo granito skulptūra Liepų gatvėje prisišliejo prie restauruoto gyvenamojo namo, kuriame kažkada buvo nakvynės namai.
XIX amžiaus pabaigoje Jurgis Zauerveinas dažnai atklysdavo į Klaipėdą. Manoma, kad šiame arba gretimuose namuose jis susitikdavo su tuo metu Rytprūsiuose veikusiais lietuvių tautinio sąjūdžio atstovais, tarp kurių buvo ir Jonas Basanavičius.
 
Vokietijos valdomoje Mažojoje Lietuvoje Jurgis Zauerveinas (1831–1914) praleido apie ketvirtį amžiaus. Išgarsėjo liberaliomis pažiūromis, mokėjo apie 60 pasaulio kalbų.  Jurgis Zauerveinas bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.

Jurgio Zauerveino siluetą papildo paminklo akmenyje iškaltas posmas iš jo garsiausio poezijos kūrinio – eilėraščio „Lietuvininkais esame mes gimę, lietuvininkais turime ir būt".
Liepų g. 5, Klaipėda

Karolina Baltmiškė
Nuotr. ve.lt, krastogidas.lt
 

Reklama