Lietuvių kalbos paskelbimas valstybine – naujas tautos gyvavimo kelias

1922 m. rugpjūčio 1 d. Steigiamojo Seimo priimtoje pirmojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje pirmą kartą istorijoje lietuvių kalba paskelbta valstybine. Paminint valstybinės lietuvių kalbos statuso 100-metį, Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) kartu su Seimo Švietimo ir mokslo komitetu rugsėjo 14 d.…

Ar nemokantis valstybinės lietuvių kalbos šalies gyventojas yra pilietiškas?

Lietuvių kalbos žodynas teigia, kad pilietiškumas yra tinkantis piliečiui poelgis ar galvojimas, o pilietis – pilnateisis kurios nors valstybės narys. Kaip pilietiškumą suvokia  jaunimas? Ar jaunimo pilietiškumą keičia globalėjantis pasaulis, jei keičia, kaip? O gal šiandien pilietiškumas jau atgyvenusi sąvoka?…

Taip pat skaitykite: