NAUJIENOS

Geopolitikos diagnostika: Lenkija – Sirija – Ispanija


Miestas:
Lenkija

Faktas:

Parlamento rinkimus laimėjo iki šiol valdžioje buvusi Teisės ir Teisingumo partija.

Diagnozė:

Prieš porą metų vienas kolega Seime šaipėsi iš manęs, kad gerbiu Trumpą ir rimtai bendrauju su Lenkijos Kaczynskiu. Juos vadino laikinu nesusipratimu. Taigi, nesusipratimai virsta taisykle, kad tik vadinamos nesisteminės partijos sugeba pabūti valdžioje ilgiau nei vieną kadenciją ir net sugeba gauti absoliučią daugumą. Galimi du paaiškinimai – arba rinkėjai kvaili (vis dažniau tai girdžiu iš demokratijos apologetų) arba ta (ne)sistema yra tiesiog nauja sistema. Panašu, kad antrasis variantas teisingas.
Tiesiog prajuokino mūsų žiniasklaidoje cituotas vienas lenkų opozicijos atstovas, teigęs, kad minėtos partijos laimėjimą lėmė trys blogybės (taip sakė!) – plataus mąsto socialinės programos, geri santykiai su katalikų bažnyčia ir nepakankama meilė gėjams... Gal tai ne tokios jau ir mirtinos blogybės?

Sirija

Faktas:

Pasitraukus amerikiečiams, Turkijos kariuomenė pradėjo plataus masto operaciją Sirijos šiaurėje.

Diagnozė:
 
Amerikiečių pasitraukimas iš regiono išties skausmingas, bet ne toks jau netikėtas – apie jį buvo kalbama nuo prezidento Trumpo kadencijos pradžios.
Kurdai, kurie sako, kad JAV juos apleido, turi kelis pasirinkimus – tapti likimo broliais su Turkijos kurdais, kurių politikai kaltinami terorizmo rėmimu, tapti šalininkais prezidento Asado, prieš kurį kovojo ir šį bei tą išsikovojo, priešintis ir turkams, ir Damasko režimui ar galiausiai rasti kokį nors taikų sambūvį su vienais ar kitais.
Didžioji kurdų bėda yra ta, kad ši tauta niekada nebuvo vieninga ir leidosi manipuliuojama visose šalyse, kuriose kurdai gyvena. Šiandien ir vėl taip yra. Kokia didelė kurdų tauta bebūtų, jai lengviau kovoti prieš vieną ar kitą valdžią ir desperatiškai pralaimėti, nei rasti bendrą poziciją. Šitą turi pripažinti visi, kurie kurdamas simpatizuoja Europoje ar kitose pasaulio vietose. Nugalėti Turkiją, kurios nenoras matyti tikrus ar tariamus teroristus savo pašonėje yra visai suprantamas, bus sunku, tikėtis malonės iš Asado su visais jo rusų bendrininkais – dar sunkiau. Tad geriau būtų ne kaupti jėgas, o ieškoti taikdarystės.

Ispanija

Faktas:

Paskelbus teismo nuosprendžius Katalonijos nepriklausomybės siekiantiems politikams, regione kilo riaušių banga.

Diagnostika

Madridas nusprendė elgtis su Katalonijos oponentais visu Ispanijos Karalystės teisingumo griežtumo. Buvęs Katalonijos viceprezidentas Oriol Junqueras „gavo“ net 13 metų. Tai stipresniojo galios ir pergalės išraiška bei „žinutė“, kad Ispanijos Karalystė „surėdyta“ teisingai ir kitaip nebus. Protestuojantys gi mano, kad teisės „raidė“ ir politiniai poreikiai nebūtinai sutampa, tad, gal bus ir kitaip. Išties dėmesio vertas politinis procesas.

Egidijus Vareikis
Seimo narys

Reklama