Europos kalbų diena Lizdeikos gimnazijoje

Rugsėjo 26 dieną Lizdeikos gimnazijoje paminėta Europos kalbų diena, kurios tikslas suvokti kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą, stiprintų ir išsaugotų turtingą Europos kalbinę ir kultūrinę įvairovę. Be to, gimnazija, kaip akademinė bendruomenė,…

Lizdeikiečiai susitiko sutarptautinio projekto partneriais Belgijoje

Velykų atostogoms artėjant į pabaigą, trylika Lizdeikos gimnazijos mokinių gyveno būsimos kelionės rūpesčiais.  Mokiniai kartu su mokytojomis Vaida Jankūniene ir Svetlana Sluckiene ruošėsi kelionei į Belgiją, Geel miestą. Balandžio 25 – 29 dienomis lizdeikiečiai kartu su bendraamžiais iš Belgijos, Italijos…

Lizdeikos gimnazijos mokytojai dalyvauja tarptautiniuose mokymuose

Lietuvos švietimo sistema  nuolat patiria pokyčių, ieškodama geriausio kelio moksleivių pasiekimams gerinti. Dažnai žvalgomasi į kitų šalių patirtį. Pagal EBPO PISA penkiolikmečių tarptautinį tyrimą šiuo metu Europoje geriausius ugdymosi rezultatus demonstruoja Suomijos moksleiviai. Todėl balandžio mėnesį Lizdeikos gimnazijos mokytojos metodininkės…

Taip pat skaitykite: