Samninkų kaimo festivalis dar ilgai džiugins bendruomenę

Yra žmonių, kurių rankos, rodos, laiko visą pasaulį, o širdis sušildo gimtąją žemę. Toks yra Antanas Nedzinskas, lygiai prieš 10 metų atsikėlęs gyventi į  Grendavės seniūnijos Samninkų kaimą, kuriame gimė ir augo jo mama  Stasė Okunevičiūtė – Nedzinskienė. Antanas yra…

Taip pat skaitykite: