Ko galime pasimokyti iš COVID-19 krizės, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus?

Užklupus koronaviruso pandemijai, į nuotolį persikėlęs ugdymas paveikė daugumą vaikų – tai lėmė ne tik prastesnius jų mokymosi rezultatus, bet ir sukėlė socialinę atskirtį bei įvairių emocinių sunkumų. COVID-19 pandemijos ir karantino metu dalis mokinių turėjo ribotas galimybes dalyvauti mokymosi procese…

Taip pat skaitykite: