Kalbininko  Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos nuostatai

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premiją (toliau – premija) 2018 metais įsteigė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Premija siekiama įamžinti kalbininko, pedagogo, tautosakininko, kraštotyrininko Petro Būtėno (1896–1980) ir jo mokinės, kultūrinės…

Taip pat skaitykite: