Fortūnos energetinis palinkėjimas „Sušilkime“. Gegužės 6–12 d.

Kuo šalčiau, tuo reikia šiltesnių drabužių, kuo tamsiau, tuo reikia daugiau pastangų ieškant šviesos. Tai mūsų Fortūnos dėsnis, kuris žmogui gali padėti surasti jam gyvenimo šviesos, žmogiškos šilumos bet kokioje kasdienybėje. Žmogus, ilgai kaitinęsis saulėje, nepajuto, kada gavo Saulės smūgį.…

Fortūnos energetinis palinkėjimas „Laimėk gyvenimą“. Balandžio 15– 21 d.

Lengva paskaičiuoti, kiek uždirbi per darbo dieną, per valandą. Bet kaip apskaičiuoti, kiek galima uždirbti per vieną susimąstymo valandą, kaip susumuoti tai, kokius laiko ir materialinius turtus prarandame per gyvenimą nesinaudodami savo proto energija, nedavę jai gyvenimo prasmės vektoriaus. Fortūna…

Fortūnos energetinis palinkėjimas „Kelkis į gyvenimo rūmus“. Balandžio 8–14 d.

Kartais pakanka vienos fortūniškos minties, naujo minčių impulso ir žmogaus gyvenimas pasikeičia taip, kad jam sunku ir patikėti, kodėl Fortūna anksčiau jam tos minties neatsiuntė. Negrįžkime į praeitį. Kartu su Fortūna kelkimės į naujus Gyvenimo rūmus. Neturėdamas kitų galimybių, jis…

Fortūnos energetinis palinkėjimas „Pasikrauk gamtos energija“. Balandžio 1–7 d.

Pati Fortūna yra energija, kurią ji atiduoda kiekvienam ieškančiam savęs, siekiančiam prasmingo tikslo. Prisijunk prie neišsenkančios Gamtos energijos šaltinių. Jie skirti ir Tau. Žemė, dangus, oras – tai neišsenkanti Gamtos energijos jūra. Žmogus – Gamtos energijos priėmimo sala toje neišsenkančioje…

Fortūnos energetinis palinkėjimas „Pajausk, kad gyveni“. Kovo 25 – 31 d.

Fortūna dėl to ir yra Fortūna, kad ji visur ieško laimės, džiaugsmo, o paskui visa tai surinkusi atiduoda žmonėms, jei tik jie turi laiko nukreipti į ją, į savo pačių gyvenimus, savo žvilgsnius, savo mintis – jeigu turi laiko jausti,…

Fortūnos energetinis palinkėjimas „Kiek tavyje tavo gyvybės“. Kovo 18–24 d.

Žmogus, gyvenimas, ateitis – kiekvieno žodžio sąvoka gali būti suprantama įvairiai, nuo to priklauso, ką gali atrasti, kuo gali save praturtinti. Šį kartą Fortūna kviečia naujai apmąstyti žodį gyvybė, jame atrasti stebuklingą energetinę galią. Jei panorėtum suskaičiuoti kiek savyje turi,…

Fortūnos energetinis palinkėjimas „Pasitik pavasarį“. Kovo 4–10 d.

Mes gyvename vis greitėjančiu tempu, todėl kartais net nepastebime, kaip prabėgo metai, jaunystė, visi pavasariai. Fortūna tau linki širdimi, protu užfiksuoti kasmet apsilankantį, bet vis pirmą tokį, kaip šis, pavasarį, ir pasitikti jį kaip brangiausią ir nepakartojamą Fortūnos dovaną. Pajausk…

Fortūnos energetinis palinkėjimas „Niekada neliksi vienas“. Kovo 4–10 d.

Likimas – tai gyvenimas, todėl kiek kartų mintyse susitiksi su juo, tiek praturtinsi save naujais atradimais, naujomis dovanomis. Fortūna linki tau pavasariškų likimo dovanų. Visada būk pasirengęs susitikti su Likimu. Galbūt jis nori įteikti tau savo dovanas. Susitikęs pasikalbėk su…

Fortūnos energetinis palinkėjimas „Linksminkitės – ir būsite išklausyti“. Lapkričio 13–19 d.

Fortūna gailisi, kad žmonėse vis mažiau lieka linksmumo, kuris yra ir energijos generatorius. Ji kviečia suteikti linksmumui prideramą vietą mūsų debesuotame gyvenime, kad galėtume nuvaikyti tuos vietinius ir globalius debesis, už kurių galime atrasti mums visiems šviečiančią saulę. Dar net…

Fortūnos energetinis palinkėjimas „Viskas įskaičiuota“. Lapkričio 6–12 d.

Fortūna žmonėms dovanoja visą Gyvenimo dangų, bet žmogus vis dažniau nusisuka nuo savojo Gyvenimo dangaus, netenka fortūniškos globos, be kurios gyvenimas – ne gyvenimas, o nuolatiniai nepritekliai ir vargai. Norint pamatyti Dangų, reikia bent galvą pakelti. Jei vaikštai nuleidęs galvą…

Taip pat skaitykite: