Interaktyvioje švieslentėje – duomenys apie transporto sektoriaus išmetamus ŠESD kiekius

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės analitikos centro Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyrius parengė transporto sektoriaus veiklos duomenų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio švieslentę. Ši transporto švieslentė papildė bendrą interaktyvų duomenų įrankį su kitų sektorių – energetikos pramonės, žemės…

Taip pat skaitykite: