Pasirašytas ketinimų bendradarbiauti protokolas

Panevėžio rajono savivaldybė ir Poltavos regioninė karinė (valstybės) administracija (Ukraina) siekia stiprinti tarpusavio ryšius bei plėtoti bendradarbiavimą kultūros ir turizmo srityse. Šias pastangas 2023 m. lapkričio 17 d. institucijų vadovai – Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius ir Poltavos regioninės…

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Šiandien Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas ir Panevėžio rajono meras Antanas Pocius oficialiai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ja bus siekiama vystyti naują, investicijoms tinkamą teritoriją, taip gerinant Panevėžio regiono investicinę aplinką ir patrauklumą bei sudarant palankesnes sąlygas naujoms darbo vietoms kurti.…

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu

Šiandien Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorius profesorius Juozas Augutis pasirašė bendradarbiavimo bei socialinės partnerystės sutartį, kuria  siekiama abipusiai naudingų tikslų rengiant kvalifikuotus mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį Panevėžio rajono savivaldybės…

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Estijos istorijos atminties institutu

2023 m. sausio 10 d. Taline Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys ir Estijos istorinės atminties instituto (SA Eesti Mälu Instituut) valdybos pirmininkas dr. Meelis Maripuu pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi bus siekiama glaudžiau…

Taip pat skaitykite: