NAUJIENOS

Geopolitikos diagnostika: Rusija – Ukraina – Sudanas

Kategorija:

Miestas:

Rusija 

Faktas:

Pasaulinė Antidopingo agentūra (WADA) rekomendavo keturiems metams diskvalifikuoti Rusiją iš svarbiausių sporto renginių.

Diagnozė:

Sportas turi keistą savybę. Istorija byloja, kad diskvalifikavimas iš sporto renginių yra skausmingesnis už ekonomines ir net politines sankcijas. SSSR ir buvusio vadinamo Rytų bloko šalys turi nemažą sporto kaip politikos instrumento naudojimo patirtį. Mano karta prisimena, kaip sovietinio sporto „mėgėjai“ lengvai nurungdavo sporto mėgėjus Vakaruose, o Vokietijos rytinė atplaiša sukūrė valstybinę sportininkų „gaminimo“ industriją. Dopingas buvo nesvetimas sovietinio (o dabar ir post-sovietinio) sporto pagalbininkas. Imperijos dvasiai stiprinti tai būtina, imperijos dvasiai laimėjimai svarbiau nei sporto etika.

Tad nenuostabu, kad valstybė, formaliai įsipareigojusi siekti, kad dopingas nebūtų naudojamas, sukūrė visą jo naudojimo ir duomenų klastojimo sistemą. Dar daugiau, tą sistemą ji gina, nepaisant akivaizdžių anti-sportinių nusikaltimų įrodymų.

WADA verdiktas pagrįstas, ir kokios nors eilinės šalies atžvilgiu būtų įgyvendintas nedelsiant. Bet Rusija, žinia, yra ypatinga šalis – tarptautinės organizacijos jai yra vieta, kur galima gauti išimčių, išlygų ir lengvatų. Ne taip seniai Rusija „nupirko“ narystę Europos Tarybos institucijose, gali nupirkti ar papirkti sporto organizacijas (laimė, jos gauna iš Rusijos santykinai nedaug pelno). Ar bent jau gaus galimybę sportuoti su kokia neutralia vėliava. Gal kokia „liberija“ ar „panama“ pasiūlys pigią vėliavą išbrokuotiems atletams?

O raginimas nepainioti sporto su politika, kaip pasimato, yra pati didžiausia politika.

Ukraina

 Faktas:

Įvyko vadinamojo Normandijos formato (Prancūzijos, Vokietijos, Ukrainos ir Rusijos vadovų) susitikimas. Prieš tai būta ir dvišalių pasitarimų.

Diagnozė:

Europa mėgsta skaityti simbolius ir ženklus. Normandijos pavadinimas simboliškas, primenantis Antrąjį Pasaulinį karą, gal būt net esminį jo persilaužymą. Donbaso kare, deja, iki persilaužymo toli.

Susitikimo rezultatas – fakto konstatavimas ir susitarimas šiek tiek „apvalyti“ karo veiksmų ir politikos lauką. Ir jokio susitarimo padėčiai iš esmės pakeisti.

„Apsivalymas“ – pasikeitimas belaisviais, nauji fronto linijos perėjimo punktai, ginkluotės išvedimas iš kai kurių „karštų taškų“, sutarimas mažiau šaudyti – yra geras dalykas ta prasme, kad bus mažiau mirčių ir mažiau baimės, daugiau ramybės. Tačiau tai ir pavojingas kelias į esamos padėties įteisinimą, savotišką  finliandizaciją ir susitaikymą su mintimi, kad net ir negarbinga taika geriau už garbingą karą. Sudėtinga...

Sudanas 

Faktas:

Naujoji šalies valdžia žada pagaliau išspręsti ilgalaikius Sudano konfliktus. Pradedamos derybos dėl Darfuro ateities.

Diagnozė

Sudanas tapo visiškai nepriklausoma valstybe 1956 metais, tačiau beveik visą laiką buvo karo būklėje su vidaus ir išorės priešais. Visi šalies vadovai karo pabaigas matė veikiau pergalėse, nei taikos susitarimuose. Naujoji šalies vadovybė, atėjusi nuvertus prezidentą-autokratą Omarą al-Bashirą, savo iniciatyva paskelbė paliaubas Darfure ir pasienio regionuose.

Taps Darfuras dar viena Afrikos valstybe ar netaps, klausimas ateičiai. Šios dienos klausimas yra kitas – ar šalies generolai, kurie pagal sutarimą dėl valdžios, yra vyriausybėje, iš viso leis klausimus spręsti ne karo priemonėse. Iki šiol Afrikos generolai civiliams mažai leisdavo... Tačiau gal gi laikai keičiasi?

Egidijus Vareikis
Seimo narys


Reklama