admin
49018 Articles0 Komentarai

Žavadienis Klaipėdos botanikos sode

  „Mokslininkai yra konstatavę, kad pati gražiausia diena yra gegužės 18-oji. Ta diena pavadinta Žavadieniu. Juk šią dieną viskas žydi. Ir obelys, ir vyšnios, ir ievos, ir kaštonai, kiaulpienės, daugybė gėlių“, – pasakoja Klaipėdos universiteto botanikos sodo direktorė Rūta Žadeikienė.…

Aktyviausios organizatorės – Stalgėnų moterys

  Sku­bė­da­mas Tauragės-Plungės-Mažeikių ke­liu pra­va­žiuo­ji pro Stal­gė­nų kai­mą, įsi­kū­ru­sį gra­žia­me Mi­ni­jos slė­ny­je. Ne­se­niai už­su­kę pa­si­do­mė­ti, ko­kiais rū­pes­čiais gy­ve­na stal­gė­niš­kiai, bu­vo­me sve­tin­gai su­tik­ti Stal­gė­nų se­niū­no Arū­no Jur­kaus, šei­mų bend­ruo­me­nės „Gi­ja“ pir­mi­nin­kės Auš­ros Ja­šins­kie­nės bei jos pa­gal­bi­nin­kės Vai­dos Šob­lins­kie­nės. Stal­gė­niš­kiai pa­pa­sa­ko­jo apie…

Atmintinę mokytojui kūrė mokiniai

  Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos trečios ir ketvirtos klasių mokiniai dalyvavo Mažeikių PPT organizuotoje Draugiškumo pamokoje.      Šiais metais Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos trečios ir ketvirtos klasių mokiniai dalyvavo Mažeikių PPT organizuojamoje akcijoje „Mano mokytojas“.…

Telšiškei Kornelijai skautavimas atvėrė tarptautines galimybes

      Kornelija Ulskytė šiuo metu baiginėja dvyliktą klasę, vienoje iš Telšių miesto mokyklų. Laisvalaikiu mėgsta fotografuoti, skaityti, taip pat muzikuoja. Tačiau, kaip pati teigia, didžiausią jos gyvenimo dalį užima skautavimas. „Skautauju ketverius metus ir tikrai džiaugiuosi šią veiklą…

Darbo partijos byla jaunųjų teisininkų ir politologų akimis

  Tęsiame straipsnių ciklą, skirtą norintiems sužinoti abiejų pusių nuomonę apie Darbo partijos bylą. Primename – pirmajame straipsnyje mes, studentai, rašantys diplominį darbą apie Darbo partijos bylą, pastebėjome, kad šis procesas vyksta ne visai teisiniu, demokratiniu pagrindu. Sužinoję, kad šioje…

Priešpaskutinis rytas tėviškėje

  Ne ne, nepamanykite, kad ta lentyna yra mano tėviškė. Tai tik mano foto sesijos vieta. Matote, šalia to paties puodelio ir kokia jau aš didelė. Puodelį praaugau. Šiandien man jau trys mėnesiai. Oi, gal manęs neatpažįstate. Aš Maja, ta…

Klaipėdiečius kviečiame į vakaronę „Meilė pražysta pavasarį“

  Visus visus pajūrio senjorus ir jiems prijaučiančius kviečiame į vakaronę „Meilė pražysta pavasarį“. Vakaronėje gros ir dainuos vokalinis-instrumentinis ansamblis „Krantų gėlė“. Pašoksime, prisiminsime mėgstamas dainas ir kartu padainuosime. Pakvieskite į vakaronę savo artimuosius, draugus, pažįstamus. Vakaronė suneštinė, tad ant…

Apie meilę sau – pusiau rimtai

  Prabudau pažadinta pavasarinių saulės zuikučių. Jie kaip padūkę žaidė tarp medžių šakų, namų languose ir kur tik beišmanė. Smagiai pasirąžiusi sau tvirtai pasakau: „Nuo šio ryto pradedu mylėti save. Užteks čia vien kitus mylėti, nė kruopelytės meilės sau neskiriant.“…

Mandalos – ne svetimybė

  „Nereikia mokytis piešti mandalos, reikia pasiruošti jai piešti“, – sako mandalų  kūrėja Felicija Stramilaite.  Su Felicija bendrauja Genovaitė Paulikaitė   –Mokote žmones piešti mandalą, o ar tai kiekvienam įkandamas dalykas. Kai pasižiūriu į Jūsų atsiųstas nupieštas mandalas, man tai…