Interaktyvioje švieslentėje – duomenys apie transporto sektoriaus išmetamus ŠESD kiekius

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės analitikos centro Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo skyrius parengė transporto sektoriaus veiklos duomenų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio švieslentę. Ši transporto švieslentė papildė bendrą interaktyvų duomenų įrankį su kitų sektorių – energetikos pramonės, žemės…

Lietuvos mokslininkai: gerindami dirvožemį ūkininkai gali sumažinti ir CO2 emisiją

„Bioversio“ direktorius ir bendraįkūrėjas, mokslininkas Stanislav Balion Nors bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas Lietuvoje kasmet mažėja, Aplinkos ministerijos duomenimis, žemės ūkis laikomas vienu didžiausių teršėju. Jį lenkia tik energetikos ir transporto sektoriai. 2020 m. duomenimis, Lietuvoje buvo išmesta…

Taip pat skaitykite: