Skaistgiriečiai Sekmines šventė tris dienas

Sekminių atlaidų Šv. Mišias aukojo kaimyninio Pakruojo dekanato Linkuvos parapijos klebonas kun. Tomas Janavičius, giesmių ir dainų pynę pynė šeimyninis Virgilijaus ir Marijos Kacilevičių  duetas iš Linkuvos. Tarp mūsų nebėra gyvo žmogaus, kuris prisimintų pirmuosius Sekminių atlaidus Skaistgirio Šv. Jurgio…

Taip pat skaitykite: