Kultūros ministerijos premijos – Šilalės ir Jonavos rajonų bei Nidos kultūros centrams

Kultūros ministro įsakymu paskirtos Kultūros centrų premijos už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą. Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą premija skiriama Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui.…

Taip pat skaitykite: