„Šaltinio“ progimnazija sėkmingai įgyvendina „Kokybės krepšelio“ projektą

Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Projekto įgyvendinimo metu progimnazija parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą, kuriuo siekiama kuriant palankią mokymui(si) aplinką, gerinti…

Taip pat skaitykite: