Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę Nemunaityje

1939 m. mokytojo Antano Saulevičiaus iniciatyva į Nemunaitį buvo pakviestas žymus to meto skulptorius Vincas Grybas. Jau po metų miestelį turėjo papuošti Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau pasikeitusi politinė santvarka pakeitė šiuos planus. Ilgus metus skulptūrai teko buvoti įvairiose vietose.…

Kryžius Nemunaityje

Kryžius, stovintis netoli bažnyčios, iš betono išlietas 1934 metais. Jį iškilmingai pašventino kunigas A. V. Želnia. Paminklą projektavo ir darbams vadovavo broliai V. ir J. Jarmalos, jiems talkino ir kiti parapijiečiai. Tarybiniais metais kryžius nebuvo nugriautas, miestelio žmonės patys jį šiek tiek patvarkydavo. Kadangi…

Pranciškonų vasarnamis Nemunaityje

Pranciškonų vasarnamis, vietos gyventojų vadinamas vienuolynu, pastatytas 1931–1933 m. kunigo F. Baltuškos iniciatyva kaip poilsio namai broliams pranciškonams. Pirmame aukšte buvo valgykla, virtuvė, keli nedideli kambariukai, antrame – nedidelė koplytėlė ir kelios celės. Kadangi sanatorija buvusi tolokai nuo Kretingoje įsikūrusio pranciškonų…

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia Nemunaityje

1899–1904 m. klebono Felikso Baltuškos (palaidotas bažnyčios šventoriuje) rūpesčiu pagal inžinieriaus Vaclovo Michnevičiaus projektą buvo pastatyta dabartinė mūrinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia: neogotikinė, trinavė su aukštu bokštu ir šoniniais bokšteliais. 1930 m. klebonas Adalbertas Vaitiekus Želnys šventoriuje įrengė Lurdo grotą. Ant bažnyčios…

Taip pat skaitykite: