NAUJIENOS

Žvejai suinteresuoti dar neišnaudotomis galimybėmis

Kategorija:

Miestas:

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos įgyvendinimas eina į pabaigą. Žemės ūkio ministerijoje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje žemės ūkio ministras Andrius Palionis kartu su žvejų organizacijų ir kitų valstybės institucijų atstovais aptarė dar neišnaudotas žvejų galimybes pasinaudoti ES parama ir kitus jiems aktualius klausimus.

ŽŪM Žuvininkystės skyriaus ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai diskusijos dalyviams pristatė veiksmų programos I-ojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius  naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonių įgyvendinimo ir paraiškų administravimo situaciją.

Iki 2020 m. kovo 1 d. veiksmų programos paramai gauti iš viso pateiktos 534 paramos paraiškos. Daugiausiai – 355 paraiškos – gautos būtent pagal I-ąjį Sąjungos prioritetą, turintį 13 priemonių. Šiam prioritetui iš viso skirta 15,87 mln. Eur. Priimtas sprendimas 252 paraiškoms skirti 10,86 mln. Eur, dalis paramos paraiškų dar tebevertinamos. Išmokėtos paramos suma siekia 5 mln. Eur.

Posėdžio dalyviai aktyviai diskutavo apie tai, kaip būtų galima paskatinti dar aktyvesnį žuvininkystės subjektų dalyvavimą I-ojo Sąjungos prioriteto priemonėse. Žvejai siūlė koreguoti atsiskaitymo per finansines institucijas reikalavimus, trumpinti paraiškų vertinimo trukmę, kartu su ministru detaliau aptarė kitus jiems aktualius konkurencingumo kėlimo, veiklos efektyvinimo, aplinkosaugos probleminius klausimus.
Aistė Bielinė


Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama