Žuvininkystės sektorius ieško geriausių sprendimų
  NAUJIENOS

Žuvininkystės sektorius ieško geriausių sprendimų

Kategorija:

Miestas:

Šiandien Žemės ūkio ministerijoje įvyko apskritojo stalo diskusija dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos įgyvendinimo, kurioje dalyvavo akvakultūros, perdirbimo asociacijų ir įmonių, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai.

„Iki programos įgyvendinimo pabaigos dar tikrai yra neišnaudotų galimybių. Norisi pradėti metus nuo aktyvaus dialogo ieškant geriausių sprendimų visiems“, – kalbėjo žemės ūkio viceministras Petras Narkevičius, tęsdamas susitikimų ciklą su socialiniais partneriais, atstovaujančiais skirtingiems žuvininkystės sektoriams. Tokiu būdu siekiama detaliau aptarti probleminius kiekvieno šio sektoriaus klausimus.  

Veiksmų programos II prioritetui „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ iš viso yra skirta daugiau kaip 24  mln. Eur. Nuo programos įgyvendinimo pradžios pateiktos 88 paraiškos 24,7 mln. Eur sumai. Daugiau kaip 12 mln. Eur paramos jau skirta 51 projektui įgyvendinti, o dar 10 paramos paraiškų, kuriose prašoma apie 5 mln. Eur, tebevertinamos.

Šiemet paraiškos bus pradėtos rinkti jau balandžio mėnesį, tad žuvininkystės sektoriaus atstovai buvo raginami išsakyti savo pageidavimus ir pasiūlymus, įvertinti poreikį galimiems mokymams.

Diskusijoje dalyvavę Paskolų garantijų fondo atstovai aptarė pagalbos žuvininkystės verslui galimybes, pakvietė aktyviau domėtis paskoloms teikiamomis garantijomis ir palūkanų kompensavimu. Kol kas sulaukiama nedidelio žuvininkystės sektoriaus susidomėjimo — jų projektai fonde tesudaro tik 3 proc.  

Susitikimo metu aptartas ir Veiksmų programos V prioritetas „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“, pristatytas  paraiškų priėmimo 2020 m. grafikas, didžiausių metinių lėšų paskirstymo sąrašas.

Šiam prioritetui įgyvendinti iš viso yra skirta daugiau kaip 15  mln. Eur. Nuo programos įgyvendinimo pradžios pateiktos 49 paraiškos 13,8 mln. Eur sumai: 23 projektams įgyvendinti jau skirta 5,5 mln. Eur, dar 6 paramos paraiškos, kuriose prašoma 1,6 mln. Eur, tebevertinamos.

 

Paraiškų priėmimo grafikai ir didžiausių metinių lėšų paskirstymo sąrašai skelbiami ŽŪM  tinklalapyje.

 


Reklama