NAUJIENOS

ŽŪM dėmesys – kovai su sausros padarytais nuostoliais

Kategorija:

Miestas:

Žemės ūkio ministerija ėmėsi priemonių, galinčių padėti nuo karštų ir sausų orų nukentėjusiems ūkininkams.

Birželio pradžioje Europos Komisijai (EK) nusiųstame kreipimesi prašoma sušvelninti reikalavimus, susijusius su tiesioginėmis išmokomis, bei Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemonėmis. Daugiau apie kreipimąsi galite rasti čia.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo žemės ūkio viceministro Dariaus Liutiko pavedimą  „Dėl sankcijų netaikymo už 2019 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ „Ekoagros“. Atsižvelgiant į tai, kad 2018 metais buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl sausros, NMA  pavesta vertinant pareiškėjų, dalyvaujančių įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, atitiktį kompensacinei išmokai už daugiametes žoles sėklai už 2018 m. gauti, nereikalauti galutinio „Sėklos sertifikato“, išduodamo Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM) pagal dauginamajai medžiagai keliamus teisės aktų reikalavimus, tik tuo atveju, jeigu pateikti javų sėklinio pasėlio ir (arba) daugiamečių žolių įsėlio (už kuriuos prašoma paramos) aprobavimo aktai, išduoti VATŽŪM.

Pakeistos Ekologinio žemės ūkio taisyklės, KPP 2014–2020 m. programos priemonių „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (veikla „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“), įgyvendinimo taisyklės, daugiau apie tai skaitykite čia.

Žemės ūkio ministerija kreipėsi ir į Lietuvos bankų asociaciją, prašydama tarpininkauti, kad komerciniai bankai ir (ar) kredito unijos sudarytų galimybes žemdirbiams, kurie negalės įvykdyti produkcijos tiekimo sutarčių, derėtis dėl paimtų paskolų grąžinimo terminų atidėjimo ar pratęsimo kuo palankesnėmis sąlygomis.

Parengtos ir paskleistos rekomendacijos dėl grūdų ir (arba) rapsų pirkimo / pardavimo sutarčių sudarymo.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Reklama