NAUJIENOS

Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje ieškota geriausių sprendimų

Kategorija:

Miestas:

Šią savaitę Liuksemburge įvykusioje Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje aptarta daug Lietuvai aktualių klausimų.

Lietuvos žemės ūkio viceministras Rolandas Taraškevičius taryboje pristatė Lietuvos žemdirbių patirtus sunkumus dėl ilgalaikių liūčių, pabrėždamas, kad surinkus galutinę informaciją iš visų šalies savivaldybių nuostoliai neabejotinai bus daug didesni nei pirminiai 40 mln. eurų. Prašydamas paramos iš ES biudžeto, viceministras R. Taraškevičius užtikrino, kad mūsų šalis yra pasirengusi bendradarbiauti ir teikti visą reikiamą informaciją, ieškant geriausio sprendimo šioje Lietuvos žemės ūkiui ekstremalioje situacijoje. 

R. Taraškevičius atkreipė dėmesį ir į dėl afrikinio kiaulių maro blogėjančią padėtį Lietuvos kiaulininkystės sektoriuje – mūsų šalis žada kreiptis į Europos Komisijos tarnybas dėl galimų papildomų priemonių šiai problemai spręsti. Aptarta ir situacija lieso pieno miltų sektoriuje, kur sunkumų patiriama dėl sukauptų didžiulių šio produkto intervencinių atsargų. Viceministras ragino Europos Komisiją ieškoti realių sprendimų šioje srityje užtikrinant reikalingos rinkos apsaugos išlaikymą.

Žemės ūkio ministerijos pareigūnas taip pat informavo tarybos narius apie pasirašytą Lietuvos, Latvijos ir Višegrado šalių deklaraciją dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateities, kuri atspindi bendrą požiūrį į esmines nuostatas. „Pasinaudodamas proga, norėčiau pabrėžti mano šaliai ypač svarbų aspektą – lygių konkurencinių sąlygų užtikrinimą ES mastu, suvienodinant tiesiogines išmokas. Tikiuosi, kad Europos Komisija, rengdama komunikatą dėl BŽŪP modernizavimo ir supaprastinimo, atitinkamai įvertins šioje deklaracijoje išdėstytas esmines nuostatas“, – kalbėjo viceministras R. Taraškevičius. Deklaraciją parėmė ir keletas bendraminčių šalių, šią iniciatyvą palankiai vertino ir komisaras Filas Hoganas.

 Tarybos posėdis dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2018 metams užsitęsė iki antradienio ankstaus ryto. Intensyviausios diskusijos vyko dėl rytinių ir vakarinių Baltijos jūros menkių išteklių būklės ir žvejybos kvotų.

Kadangi mokslininkai jau ne vienerius metus negali pateikti išsamaus rytinių menkių išteklių vertinimo, pradiniame Europos Komisijos pasiūlyme buvo siūloma jų kvotą mažinti 28 proc., o vakarinių menkių išteklių žvejybą palikti 2017 metų lygio. Atsižvelgiant į griežtas Baltijos jūros valstybių pozicijas dėl kvotų svyravimų  ir rytinių menkių išteklių atsigavimą rodančius ženklus, sutarta menkių rytinėje Baltijos jūros dalyje žvejybos kvotą sumažinti 8 proc., o vakarinių išteklių žvejybos galimybes palikti šių metų lygio. Nustatytos žvejybos kvotos leis Lietuvos žvejams išlaikyti pastarųjų metų menkių žvejybos apimtis.

Paminėtina, kad susitarta ir dėl papildomų išteklių išsaugojimo priemonių – po kelerių metų pertraukos, 2018 m. vasaros sezono metu vėl bus draudžiama verslinė menkių žvejyba, taikant išimtis priekrantės žvejams.

Lietuvai aktualių pelaginių žuvų išteklių būklė, mokslininkų vertinimu, yra gera, todėl jų kvotos gali būti didinamos. Taigi kitąmet žvejai galės sugauti 20 proc. daugiau strimelių ir 1 proc. daugiau šprotų.

Lietuvai tenkančios žvejybos galimybės 2018 metais: šprotai – 13192 t; strimelės (centrinėje Baltijos jūros dalyje) – 6624 t; menkės (rytinėje Baltijos jūros dalyje) – 1597 t; menkės (vakarinėje Baltijos jūros dalyje) – 131 t; lašišos (pagrindiniame Baltijos jūros baseine) – 1412 vnt.

Pažymėtina, kad pirmą kartą per šešerius metus šiuo klausimu nepavyko pasiekti vieningo sutarimo tarp Baltijos jūros regiono valstybių. Lenkija, Latvija, Suomija ir Lietuva laikėsi pozicijos, kad Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Estijos kompromisinis pasiūlymas neatitinka jų lūkesčių, todėl balsuojant nepalaikė galutinio sprendimo dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2018 metams.

www.zum.lt


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Šventinės edukacinės programos vaikams

6 leciono (pamoka)Jonui Svilainiui – 100

Jonui Svilainiui – 100

Vasario 8 dieną Didžiosios Kovos apygardos „B“ rinktinės Dieduko, Žaibo ir Audros būrių partizaną, buvusį politinį kalinį ir aktyvų politinių kalinių sukilimo 1953 m. Vorkutos lageryje dalyvį Joną Svilainį (Liūtą)...

Reklama