Žemalėje – „Versmių“ pradžia
  NAUJIENOS

Žemalėje – „Versmių“ pradžia

Kategorija:

Miestas:
Rugpjūčio 10-ąją prasidėjo sakralinio meno ir paveldo simpoziumas „Versmės“. Šią dieną vykusios dvi paskaitos subūrė apie 100 žmonių. Savaitę – nuo rugpjūčio 10 d. iki rugpjūčio 16 d. – besitęsiantys nemokami renginiai – paskaitos, praktiniai užsiėmimai, diskusijos – dovana rajono gyventojams ir svečiams. Simpoziumas vyks Žemalės Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.
 


Simpoziumą atidarė Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė.
 


Pirmąją simpoziumo dieną istorikas Povilas Švereba skaitė paskaitą apie Žemalės, Lėlaičių ir Geidžių maldos namus, pristatė knygą „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“, Žemalės parapijos klebonas dr. Petras Smilgys skaitė paskaitą apie „Pirmųjų krikščionių simbolius“. Po abiejų paskaitų aukotos šv. Mišios.


 

Simpoziumo renginiai vyks Žemalėje, Lėlaičiuose ir Geidžiuose. Užsiėmimuose dalyvausiantys menininkai, restauratoriai yra pasiskirstę konkrečiomis užduotimis: dailininkė Rasa Tamošiūnienė tapys Šv. Onos paveikslą Geidžių koplyčiai; dailininkas Virginijus Tamošiūnas ves kūrybines dailės dirbtuves vietos vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems; skulptorius Mykolas Pačkauskas kurs Lėlaičių koplyčiai Kryžiaus kelio stotis, odos meistrė Lilija Petraitienė aptrauks oda jaunavedžiams skirtas kėdes su klauptu Lėlaičių koplyčioje, kėdes pagamins kalvis, tautodailininkas Virgilijus Mikuckis, taip pat sukursiantis kryžių ir stovą krikštyklai, kurią padarys akmens meistras Juozas Žilinskis. Užsiėmimuose dalyvaus dailininkė, menotyrininkė, ikonų tapytoja Jurgita Kristina Pačkauskienė, dailininkė Rūta Kučinskaitė. Į medžio dirbinių restauravimo dirbtuves ir paskaitą pakvies atestuotas restauratorius Dovydas Ušinskas, kartu atnaujinsiantis ant Žemalės bažnyčios lauko sienos kabantį Nukryžiuotąjį ir jį gaubiantį rėmą.
Sukurti darbai turės išliekamąją vertę, bus naudingi vietos bendruomenėms bei svečiams. Neveikianti Lėlaičių koplyčia taps jaukia, skoningai sutvarkyta Krikšto ir Santuokos sakramentų teikimo vieta, menininkų kūrybos darbais pasipuoš Geidžių koplyčia.

Simpoziumo metu taip pat vyks paskaitos Žemalės ir apylinkių istorijos, sakralinio meno, vargonų ir kitų bažnytinių instrumentų, architektūros, paveldo išsaugojimo temomis, fotografijai. Kviečiami lektoriai: istorikas Povilas Šverebas susipažindins su Žemalės, Geidžių ir Lėlaičių maldos namų ir pačių vietovių istorija, dr. Jurgita Kristina Pačkauskienė kalbės apie sakralinį meną, turėsime puikią progą stebėti, kaip tapoma ikona, menotyrininkas dr. Juozapas Blažiūnas – apie istorinės atminties saugojimą, kun. dr. Petras Smilgys – apie krikščioniškąją simboliką, architektė dr. Rasa Bertašiūtė ir medžio meistrų draugijos vadovas Kęstutis Cikanas –  apie medinio paveldo išsaugojimo svarbą bei galimybes, fotografas Arūnas Baltėnas, fotografuosiantis kuriančius menininkus bei rugpjūčio 16 d. Žemalėje vyksiančius Šv. Roko atlaidus, taip pat pakvies į paskaitą-diskusiją apie gyvenimo fotografiją – žmogaus, šeimos, tradicijų, renginių fiksavimo nuotraukose svarbą, vargonų restauratorius Girėnas Povilionis pristatys unikaliuosius Žemalės bažnyčios vargonus, pasidalins restauravimo metu patirtais atradimais ir įspūdžiais. Simpoziumo uždarymo proga bus surengtas inauguracinis restauruotų vargonų koncertas.
Renginyje dalyvaus ir Kultūros paveldo departamento specialistų komanda, kuri konsultuos Žemalės miestelio, patenkančio į šalies Kultūros vertybių registrą, gyventojus paveldo apsaugos klausimais.Į suplanuotas veiklas įsitrauks ir vietos bendruomenės, ypač vaikai bei jaunimas. Žemalės parapija ir bendruomenė dar praėjusių metų gruodį susipažino su simpoziumo idėja, buvo aptarti organizaciniai reikalai. Tiek bendruomenė, tiek parapija aktyviai prisideda organizuojant renginio dalyvių apgyvendinimą bei maitinimą, kitus pasiruošimo darbus.Kadangi kai kurių menininkų ir restauratorių darbai simpoziumo metu bus tik pradėti arba įpusėti, galutinė darbų paroda numatoma rugsėjo 12 d. Europos paveldo dienoms skirtų renginių metu.

 
Simpoziumas organizuojamas Mažeikių rajono savivaldybės, AB ORLEN Lietuva, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir Žemalės bendruomenės bei parapijos lėšomis.
 
Organizatoriai: Mažeikių rajono savivaldybė, Žemalės parapija, bendruomenė, kultūros namai ir pradinė mokykla.
 
Ryšių su visuomene skyrius
 
 

Reklama