NAUJIENOS

Zdzislavas Palevičius: naujas veiksmų planavimo būdas –bendradarbiavimu grįsta kelių savivaldybių strategija

Kategorija:

Miestas:
„Mūsų gyventojai randa Vilniuje darbo vietas, švietimo ir kultūros paslaugas. Mes visapusiškai pasinaudojame Vilniaus miesto galimybėmis, tačiau norime, kad Vilniaus miesto gyventojai pradėtų daugiau naudotis mūsų rajono gyventojų auginama produkciją, teikiamomis smulkaus verslo paslaugomis, siūlomomis kultūros ir turizmo paslaugomis“, – sako Šalčininkų rajono meras Zdzislavas  Palevičius.

Nerimas dėl biudžeto ir veiklos

„Ekonominė situacija kelia nerimą, nuogąstaujame, kad ji nepaveiktų savivaldybės biudžeto ir savivaldybės veiklos, – pasiteiravus apie galimas karantino pasekmes, nerimu pasidalija Šalčininkų rajono meras Zdzislavas Palevičius. – Metus pradėjome gerai, tačiau jau dabar pastebime nedarbo didėjimą. Tam, kad nenukentėtų suplanuoti darbai, nacionalinės valdžios parama regionams ir darbdaviams yra būtina. Nuotolinį mokymą šiandien realizuojame taip, kaip šiuo metu mokame. Tačiau visą laiką taip negali būti, būtinas centralizuotai apdorotų programų rengimas, švietimo įstaigų aprūpinimas reikalinga technika. Koronaviruso pandemija – tai kartu krizė ir sveikatos apsaugos srityje.“

Meras pabrėžia, kad problemų sveikatos apsaugos srityje buvo ir iki karantino. Viena jų – gydytojų trūkumas. „Reikėtų nacionalinių sprendimų, kaip sulaikyti medikus šalyje, kaip kelti jų kvalifikaciją. Šalčininkų rajone dirbantys medikai – vyresnio amžiaus, tad specialistų sulaikymo Lietuvoje ir jų pritraukimo į regionus klausimas yra labai opus. Be to, reikia skirti daugiau dėmesio ir gyventojų mokymams civilinės saugos srityje, kad jie būtų pasiruošę ir žinotų, kaip elgtis tam tikrose situacijose“, – pabrėžia meras.

Labiau perspektyvus – decentralizavimas   

Nepaisant visų kliūčių, gyvenimas eina ir anksčiau ar vėliau Seime bus priiminėjamas Vidaus reikalų ministerijos pateiktas Regioninės plėtros įstatymas. Ir, norisi tikėti, kad jis atitiks savivaldybių lūkesčius. „Negalima atsisakyti regioninės politikos, nes tai yra šalies perspektyva. Regioninę politiką reikia puoselėti ir suteikti daugiau laisvių regionams,  Centrinės valdžios sprendimai, be abejo, svarbūs, tačiau decentralizavimas yra labiau perspektyvus, – teigia Zdzislavas Palevičius. – Mūsų rajonas šiuo metu atsidūrė sunkioje situacijoje. Matome, kad planuojamas finansavimo Vilniaus apskričiai mažinimas, todėl nerimaujame, kad mūsų rajonas nepritrūktų finansavimo. Kitas dalykas – strategija „Šalčininkai+“, kurią šiuo metu vykdo Vyriausybė. Ji mūsų rajonui yra gyvybiškai svarbi. Šiam projektui Šalčininkų rajonas pasirinktas kaip pilotinis, todėl džiaugiamės, kad palaikydami glaudžius santykius su Vidaus reikalų ministerija galime tikėtis finansinės paramos.“

Projektas Šalčininkai+

Pasak mero, Šalčininkų rajonas tapatina save su Vilnius miestų. „Mūsų gyventojai randa Vilniuje darbo vietas, švietimo ir kultūros paslaugas. Mes visapusiškai pasinaudojame Vilniaus miesto galimybėmis, tačiau norime, kad Vilniaus miesto gyventojai pradėtų daugiau naudotis mūsų rajono gyventojų auginama produkciją, teikiamomis smulkaus verslo paslaugomis, siūlomomis kultūros ir turizmo paslaugomis. Tikime, kad ateityje Vilniaus regionui skiriama parama ir verslo investicijos  turėtų būti skirstomos ne pagal gyventojų skaičių arba kitus rodiklius, bet pirmiausiai įsiklausant ir atsižvelgiant į regiono poreikius ir išsivystymo lygį. Dabar rengiame naują ir inovatyvų instrumentą – funkcinės zonos strategiją, kuri pagrįsta lanksčiu požiūriu į konkrečios teritorijos poreikius ir galimybes. Šalčininkų+ funkcinės zonos plėtros strategija yra rengiama siekiant padėti išspręsti ekonominio išsivystymo ir socialinės gerovės žemesnius rodiklius turinčios teritorijos, apimančios Šalčininkų rajono savivaldybę ir aplinkines susijusias vietoves, aktualius probleminius klausimus, kurių sprendimui reikia už vienos savivaldybės teritorijos ribų ir kompetencijos išeinančių veiksmų.

„Bendradarbiavimu ir dalijimosi principais grįstos kelių savivaldybių bendros strategijos rengimas yra naujas veiksmų planavimo būdas. Šis būdas ypatingas tuo, kad nėra tiesiogiai susijęs su administracinėmis ribomis. Strategijos priemonės susijusios su siekiu užtikrinti efektyvesnį vietos ekonominio potencialo išnaudojimą, poreikiu didinti investicinį patrauklumą ir potencialą, geresnį darbo vietų pasiekiamumą ir aukštesnę gyvenimo kokybę. Šia iniciatyva siekiama paskatinti Šalčininkų rajono ir aplinkinių savivaldybių institucijas kartu su socialiniais partneriais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių efektyvesniam viešųjų investicijų galimybių išnaudojimui, privačių investicijų pritraukimui, viešųjų paslaugų teikimo organizavimui, gyvenimo kokybės Pietryčių Lietuvos regione gerinimui, – projekto Šalčininkai+ svarbą pristato rajono meras. – Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ir Finansų ministerijos, taip pat Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Šalčininkų rajono ir kaimyninėmis savivaldybėmis.“
 
Planai ir darbai         

Meras pasidžiaugia šiuo metu rajone vykstančiais darbais – šiuo metu Šalčininkų rajono savivaldybėje įgyvendinama daugiau nei 50 investicinių projektų. Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto bei savivaldybės lėšų. „Šiandien tvirtai galime sakyti, kad visos investicijos yra reikšmingos, įgyvendinti projektai įtvirtino rajono poziciją, pakeitė rajono įvaizdį, padėjo sukurti rajono gyventojams ir svečiams palankesnę aplinką. Projektai iš esmės pakeitė Šalčininkų rajono veidą ir pavertė jį patraukliu ir draugišku ne tik vietiniams gyventojams, bet ir svečiams. Akivaizdžiausi pokyčiai vyko socialinės apsaugos, sveikatos, susisiekimo, viešosios infrastruktūros, turizmo, sporto, energetikos, aplinkosaugos srityse, – darbais pasidžiaugia Šalčininkų rajono meras Zdzislavas Palevičius ir su nerimu priduria. – Šiais metais susidarius  nepalankiai ekonominei situacijai, tikimės atlikti tuos darbus, kuriuos suplanavome. Dabartinėmis sąlygomis tai būtų didžiulė sėkmė.“
 
Inesa Suchodska
 
Paskelbta „Savivaldybių žinios“, 2020, Nr.4
 

Reklama