Žaliosios edukacinės erdvės
  NAUJIENOS

Žaliosios edukacinės erdvės

Kategorija:

Miestas:

Jau ne pirmus metus mūsų krašto ugdymo įstaigos yra kviečiamos dalyvauti nacionaliniame edukacinių erdvių konkurse, kuriame didelis dėmesys skiriamas žaliosioms erdvėms. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, kviesdamas savo partnerius – taip pat ir Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą padėti vertinti mokyklų žaliąsias aplinkas.

Konkurso tikslas – aktyvinti darnų mokyklų erdvių kūrimą ir jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, ugdyti gamtosaugines vertybes, formuojant mokyklos žaliosios aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas.

Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigos, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklos, gamtos mokyklos, profesinio mokymo įstaigos. 
Edukacinėms erdvėms kurti yra naudojami išskirtiniai aplinkos elementai ir želdiniai. Šalia mokyklos augantys medžiai tampa biologijos ir geografijos pamokų erdvėmis. Prie vaikų darželių ir mokyklų kuriami pažintiniai takai, statomi viešbučiai vabzdžiams, keliami inkilėliai paukščiams. 

Konkurse dalyvaujančios mokyklos kuria saugias ir sveikas erdves, harmoningai derančias su kraštovaizdžiu, tikslingai atrenka želdinius ir naudoja juos ugdymo procese. 
Džiugu, kad į edukacinių erdvių kūrimo procesą įsitraukia ir moksleiviai, ir kiti mokyklų bendruomenės nariai. Taip skatinamas bendruomeniškumas, puoselėjamos ar kuriamos naujos tradicijos.

Komisijos narė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovė Diana Rakauskaitė džiaugiasi, kad kuriant edukacines erdves vis didesnis dėmesys skiriamas žaliajai ugdymo aplinkai, kuri  naudojama gamtos tyrinėjimams ir pažinimui.  Smagu, kad pastaruoju metu skatinama mokymą organizuoti lauke, gamtinėse erdvėse.

Kurdamos edukacines erdves mokyklos stengiasi, kad vaikai pajustų harmoniją su gamta, siekia jų sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo, ugdo kūrybiškumą, skatina dalykų integraciją.

https://vstt.lrv.lt/


Reklama