NAUJIENOS

Vytauto Didžiojo karo muziejui vadovaus Rita Malinauskienė

Kategorija:

Miestas:
Nuo šiandien, balandžio 7 d. Vytauto Didžiojo karo muziejui  (VDKM) Kaune vadovauti pradeda Rita Malinauskienė, buvusi ilgametė šio muziejaus darbuotoja. Prieš tai ji vadovavo muziejaus Karo technikos, Restauravimo, Fondų apskaitos ir apsaugos skyriams, dėstė Kauno kolegijoje Meno kūrinių konservavimo ir restauravimo dalykus. Į naująsias pareigas ji paskirta po to, kai kovo mėnesį laimėjo Krašto apsaugos ministerijos surengtą konkursą.

 „Mano vizijose – muziejus, visada gyvas, pilnas lankytojų, kur vyksta edukacinės programos, rodomi filmai, veikia eksponatai ar jų  įveiklintos  rekonstrukcijos, leidžiant iš arti jausti, girdėti istorijas, nes užaugo nauja lankytojų karta, kuriai nepakanka stiklo vitrinose sudėtų eksponatų, jiems reikalingos emocijos. Gyvendami informacinio karo lauke turime auginti pilietišką visuomenę“, – sako naujoji muziejaus direktorė. J i pabrėžia, kad  Vytauto Didžiojo karo muziejaus moto  – kaupiantis ir viešinantis Lietuvos kariuomenės, jos kovų už laisvę istoriją, ugdantis kritinio mąstymo ir pilietišką visuomenę.

Naujoji muziejaus direktorė artimiausiais laukiančiais iššūkiais įvardija esminį ekspozicijų atnaujinimą,  muziejaus bokšto ir arkados, rinkinių saugyklų remonto darbus.  Pirmiausia ketinama įveiklinti pilną muziejaus kompleksą, saugyklas ir Karo technikos ekspoziciją. „Šių erdvių atvėrimas, išplėstas muziejinių vertybių pristatymas, skatins visuomenės susidomėjimą karybos istorija, stiprins susidomėjimą šiuolaikine Lietuvos kariuomene bei ugdys pilietišką ir patriotišką jaunąją kartą“, – sako  R.  Malinauskienė.

Antrasis iššūkis – padaryti muziejų matomu ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Įgyvendinant šį tikslą bus svarbu ne tik glaudžiai bendradarbiauti, bet ir įgyvendinti bendrus projektus su lietuvių bendruomenėmis, užsienio muziejais, nevyriausybinėmis organizacijomis. „Tokiu būdu bus užtikrintas platesnis visuomenės įtraukimas į muziejaus veiklą, modernesnių sprendimų įgyvendinimą, didesnę karybos istorijos sklaidą bei atskirties tarp diasporos ir lietuvių, gyvenančių tėvynėje, mažinimą“, – pabrėžia R. Malinauskienė.  Trečiuoju iššūkiu, atsižvelgdama į pasaulinę praktiką, ji pabrėžia būtinybę atnaujinti esamas muziejaus ekspozicijas. „Pasaulinė praktika rodo, kad efektyvi ir visuomenei patraukli ekspozicija yra ta, kuri atnaujinama kas dešimtmetį. Tam, kad muziejus išliktų konkurencinga ir šiuolaikiška kultūrinė įstaiga pasaulyje, ekspozicijos turi tapti patrauklios ir reikliausiai jaunajai kartai“, - įsitikinusi naujoji  Karo muziejaus vadovė.

 R. Malinauskienė į muziejų dirbti atėjo prieš  25  metus,  įgijusi dailininko-restauratoriaus specialybę. Ji taip pat studijavo istoriją Vilniaus universitete,  Kauno technologijos universitete apsigynė vadybos magistro laipsnį.  Pasak  direktorės, šios žinios  ypač  pravertė kartu su Lietuvos kariuomene  perkeliant karinės technikos eksponatus iš Vilniaus į Kauną bei įkuriant Karo technikos ekspoziciją Kauno miesto savivaldybės perduotame VI  forte.
 
VDKM nuolatinio direktoriaus neturėjo nuo 2019 m. kovo 1 d., kai baigėsi muziejaus direktoriaus Kęstučio Kuršelio penkerių metų kadencija. Krašto apsaugos ministerija 2019 metais direktoriaus atrankos konkursą organizavo kelis kartus, tačiau jie buvo atšaukti nesusirinkus pakankamam dalyvių skaičiui arba neįvyko pretendentams nesurinkus reikiamo balų skaičiaus konkursui laimėti. Paskutiniame Krašto apsaugos ministerijos organizuotame konkurse  VDKM direktoriaus pareigoms eiti  iš viso dalyvavo šeši pretendentai.
 
 Apie Vytauto Didžiojo karo muziejų: https://www.vdkaromuziejus.lt/


Dovilė Andrijauskaitė
 

Reklama