NAUJIENOS

Vytas Jareckas: savivaldybių bendradarbiavimas yra ribojamas dėl nepakankamai efektyvaus bendradarbiavimo mechanizmo

Kategorija:

Miestas:
Su Biržų rajono savivaldybės meru Vytu Jarecku kalbėjomės gegužės mėnesį, kai nebuvo aišku, kada baigsis karantinas, ir kai savo eilės Seime kantriai laukė Regioninės plėtros naujos redakcijos įstatymas. Tuomet kalbėjomės apie Panevėžio regiono ir Biržų rajono privalumus, savivaldybės planus ir lūkesčius, pandemijos padarinius.

 Gerbiamas mere, Jūsų manymu, ko labiausiai reikia, kad regionai galėtų vystyti savo stipriąsias puses ir kuo stiprus Panevėžio regionas ir kaip tame kontekste panaudojamos Biržų rajono stiprybės? Kokių lūkesčių suteikia VRM parengtas ir Seimui tvirtinti pateiktas Regioninės plėtros įstatymas?

Artėjant naujajai finansiniam laikotarpiui reikia pasiruošti: išsigryninti savo specializacijas ir suteikti galimybę savivaldybėms įgyvendinti bendrus (regioninius) projektus, kurie atitiktų viso regiono poreikius ir bendrą regiono strategiją. Žinoma, nepamirštant ir pačių savivaldybių interesų. Tikiu, kad šie projektai galėtų teikti ženklią socialinę ir ekonominę naudą regionui. Darbas regiono plėtros taryboje parodė, kad savivaldybių bendradarbiavimas yra ribojamas dėl nepakankamai efektyvaus savivaldybių, regionų ir centrinės valdžios institucijų bendradarbiavimo mechanizmo. Galbūt išsprendus šiuos nesklandumus būtų įmanomas tolygus ES lėšų paskirstymas regionams ir sumažėtų socialinė ir ekonominė atskirtis Lietuvoje.

Panevėžio regione sukauptos inžinerijos srities žinios ir patirtis, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai pritaikyta infrastruktūra suteikia galimybes ugdyti Pramonei 4.0 reikalingas kompetencijas ir specialistus. Panevėžys – regiono centras, stiprus pramonės srityje, siekiantis tapti inovatyvios pramonės centru.

Biržų rajonas, kaip sudėtinė regiono dalis esanti šiaurinėje dalyje ribojasi su Latvijos Respublika, yra svarbus rekreacinis gyventojų aptarnavimo centras kartu su gydymo įstaiga, kurortinio teritorijos statuso siekiančia teritorija – Likėnais. Labai svarbų vaidmenį atlieka karstinė, draustinių ir NATURA 2000 teritorijų dalis, kurioje taikomi specifiniai reikalavimai veiklai. Trečdalyje Savivaldybės teritorijos vyrauja miškai, ir tai yra svarbu išlaikant ekologinį stabilumą. Biržų miestas atlieka svarbų vaidmenį regione, telkia aukštesnės kokybės švietimo, sveikatos, kultūros ir kitas reikalingas paslaugas kuriomis naudojasi ne vien Biržų rajono gyventojai. Savivaldybės lygmens  pagrindinis urbanistinis centras – Vabalninkas.

Biržų rajonas nuo seno garsėjo tekstilės, duonos, mėsos gaminiais, aludaryste. Vienos seniausių šios srities įmonių, kurios žinomos nuo septyniolikto amžiaus ne tik regione, bet ir Lietuvoje, užsienyje. Kadangi rajono teritorijoje daug miškų vykdoma miškininkystė, medžio apdirbimas, medienos gaminių gamyba. Biržų ir kitų Panevėžio regiono savivaldybių kultūros ir gamtos paveldo potencialas (pilys, dvarai, draustiniai, karstinės įgriuvos ir kt.) sudaro sąlygas turizmo sektoriaus, kaip papildančio regiono ekonominės specializacijos kryptis, plėtrai.Socialinė ir ekonominė atskirtis tarp Lietuvos regionų vis dar auga ir šioms problemoms spręsti reikalingas kompleksinis požiūris. Todėl tikimės, kad naujasis Regioninės plėtros įstatymas užtikrins darnią regionų plėtrą, padedant vystyti esamas stiprias sritis ir atrandant naujas perspektyvas.  Ateities perspektyvose Biržų rajone matome rekreacijai pritaikytų plotų, turizmui ir gyventojams reikalingų paslaugų, ekologinės žemdirbystės plėtrą, vandens ir nuotekų infrastruktūros gerinimą ir švarios gyvenamosios aplinkos užtikrinimą, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, efektyvios susisiekimo infrastruktūros sukūrimą, žinomumo ir patrauklumo didinimą.

Kokius projektus Biržų rajonas įgyvendina pastaraisiais metais?

Galime pasidžiaugti, kad šiuo metu atliekame visai nemažai projektų. Sausio mėnesį buvo  skirtas ES fondų finansavimas Biržų miesto viešosioms erdvėms modernizuoti:
J. Janonio aikštei rekonstruoti bei teritorijai ties Vytauto ir Kęstučio gatvių sankryža sutvarkyti.
 
Balandžio mėnesį pasirašyta rangos darbų sutartis dėl Biržų kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimo. Artimiausiu metu bus pradėti rangos darbai.
 


Kovo mėnesį su tiekėju pasirašyta sutartis dėl septynių informacinių stendų su Biržų krašto lankytinais objektais ir kita turizmo informacija savivaldybės teritorijoje įrengimo. Stendus planuojama įrengti iki š. m. liepos mėnesio vidurio.
 

Parengėme Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimo techninius projektus. Šiuo metu atliekamos projektų ekspertizės. Tikėtina, kad artimiausiomis dienomis bus gautos teigiamos ekspertizės išvados ir pradėtos statybą leidžiančių dokumentų gavimo procedūros.
 
Taip pat tęsiami ankstesniais metais pradėti projektai: suremontuotam pastatui Biržų miesto Rotušės g. 2A, nupirkta ir bus pristatyta kultūrinei veiklai reikalinga įranga (muzikos instrumentai ir garso aparatūra), rengiami dokumentai kompiuterinei įrangai pirkti.
 
Tęsiami sporto salės remonto darbai, lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ renovacija, įrengus vandentvarkos infrastruktūros tinklus ir atšakas, bus tęsiami D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno gatvių rekonstravimo darbai, pasirašyta sutartis su tiekėju dėl žaidimų, pažintinių ir poilsio įrenginių įrengimo Kirkilų karstinių ežerėlių teritorijoje.
 
Pasirašyta Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros projekto finansavimo ES fondų lėšomis sutartis, planuojame pradėti naftos produktais užterštų teritorijų sutvarkymo darbus: iškasti, išvežti ir švariu pakeisti užterštą gruntą, išardyti pastatų liekanas.
 
Parengėme 11 kraštovaizdį darkančių bešeimininkių statinių Papilio, Parovėjos, Pabiržės, Širvėnos ir Vabalninko seniūnijose griovimo darbų projektus.

Gavome ES fondų finansavimą Biržų rajono Vabalninko ir Pabiržės seniūnijų daliai melioracijos griovių ir tiltų rekonstrukcijai. Pateikta ir vertinama Biržų rajono Biržų kaimo Liepų gatvės kapitalinio remonto projekto paraiška ES fondų finansavimui gauti, rengiami dokumentai Biržų rajono Klausučių kaimo geriamojo vandens tiekimo sistemų įrengimo finansavimui gauti.UAB „Biržų vandenys“ vykdo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Vabalninko mieste projektą. Jį planuojama užbaigti 2022 m.
 
Tad dirbame: vykdome ir rengiame naujus investicinius projektus.  
 
2020 metų darbai ir kaip jiems, bei Biržų rajonui atsiliepia COVID-19, karantinas ir kokių reikėtų nacionalinės valdžios žingsnių, kad greičiau miestas atsigautų po krizės?

Daugumos Savivaldybės administracijos investicijų projektų įgyvendinimas dėl karantino nesustojo. Balandžio mėnesiui sustabdyti tik Astravo ir A. Dauguviečio parkų tvarkymo darbai bei gyvenamosios aplinkos Biržų mieste tarp Vilniaus ir Vytauto gatvių gerinimo. Bet pastarieji darbai turi būti užbaigti spalio mėnesį.

 
Manau kaip ir visoms savivaldybėms dėl karantino sumažėjo biudžeto pajamos: stojo kai kurios verslo sritys, sumažėjo vartojimas. Todėl mes priėmėme sprendimą suteikti mokestinių lengvatų verslui, kurio veikla dėl karantino buvo apribota arba uždrausta Vyriausybės nutarimais. Jie bus atleisti nuo nekilnojamojo turto, žemės bei valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėjimo. Labai svarbu šiuo visiems sunkiu laikotarpiu ištiesti pagalbos ranką rajono verslininkams. Žinoma, miesto biudžetas nukentės negavęs pajamų, bet mūsų tikslas – padėti laikinas problemas turinčiam verslui, kuris išgyvens ir toliau klestės bei pildys rajono biudžetą vėliau. Atitinkamų  veiksmų tikimės ir iš Vyriausybės, kad verslo skatinimo programa būtų veiksminga ir pasiektų ne tik sostinės, bet ir regionų verslininkus. Be to Vyriausybė galėtų pagalvoti ir apie savivaldybių negautų pajamų kompensavimą.

Dėkoju už pakalbį.

Kalbino Aistė Bielinė
 

Reklama