NAUJIENOS

Vyriausybei teiks savo pasiūlymus dėl numatytų investicijų į švietimą, mokslą ir inovacijas

Kategorija:

Miestas:

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas šios dienos posėdyje svarstė Europos Komisijos  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) nacionalinio plano projektą „Naujos kartos Lietuva“ ir gilinosi į švietimo, mokslo ir inovacijų srityse planuojamas investicijas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, taip pat Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai pristatė RRF  lėšomis Lietuvoje numatomas įgyvendinti reformas švietimo ir mokslo srityse. Tam numatoma skirti iki 489 mln. eurų. Komiteto nariai numato jau kitą savaitę šiuo klausimu pateikti savo pastabas ir pasiūlymus Vyriausybei ir atsakingoms  institucijoms.   

Komiteto nariams daugiausiai klausimų kilo dėl vieno iš prioritetinių Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektų – Tūkstantmečio mokyklų pažangos programos – kuriai iš RRF lėšų numatoma skirti 210 mln. eurų. Dalis Komiteto narių pabrėžė, kad iki šiol nėra aišku, kaip tokios mokyklos bus formuojamos, kaip tai prisidės prie švietimo sistemos ir mokinių pasiekimų netolygumo mažinimo.

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius akcentavo, kad įgyvendinant Tūkstantmečio mokyklų pažangos programą, bus itin glaudžiai bendradarbiaujama su savivaldybėmis ir siekiama ne kurti elitines ugdymo įstaigas, o plėtoti šiuolaikiškų, atvirų mokyklų,  kuriose kiekvienam mokiniui būtų prieinamos šiuolaikinės ugdymo  priemonės ir  infrastruktūra,  tinklą. Taip pat buvo akcentuota, kad tai galėtų būti pradžia visų šalies mokyklų pokyčiams ateityje.

Komiteto nariai diskutavo dėl numatomų investicijų studijų, mokslo ir inovacijų srityse. Buvo keliami klausimai dėl studijų programų kokybės gerinimo, studijų finansavimo, dėstytojų darbo sąlygų gerinimo, investicijų į mokslinius tyrimus didinimo. Daug klausimų kilo dėl numatomos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) pertvarkos ir jos tikslingumo.

Numatytas finansavimas bus skirtas, kai Europos Komisija patvirtins nacionalinį integruotą planą „Naujos kartos Lietuva“. Jį Vyriausybė turi parengti iki balandžio 30 d., finansavimas truktų iki 2026 m. rudens. Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. eurų dotacijoms ir iki 3 mlrd. eurų paskoloms.

 

 Justina Paukštė


Reklama