Visos laimės paslaptys vienoje Saliamono maldoje
  NAUJIENOS

Visos laimės paslaptys vienoje Saliamono maldoje

Kategorija:

Kai karalius Saliamonas, pasitikęs saulę, nusileido iš kalnų, susirinkusieji papėdėje jam pasakė: „Tu mums esi įkvėpimo šaltinis. Tavo žodžiai keičia mūsų širdis. O tavo išmintis nuskaidrina mūsų protą. Mes trokštame tave išgirsti.“
Pasakyk mums: kas mes?
Saliamonas nusišypsojo ir atsakė:
Jūs – pasaulio šviesa. Jūs – žvaigždės. Jūs – tiesos šventovė. Kiekvienas jūs – visata. Panardinkite protą į širdį, klauskite savo širdies, klausykite per savo meilę. Palaiminti pažįstantys Dievo balsą.“
Kur gyvenimo esmė?
Gyvenimas – tai kelias, tikslas ir dovana. Gyvenimas – tai meilės šokis. Jūsų paskirtis – klestėti. Būti – tai didžiulė dovana pasauliui. Jūsų gyvenimas – visatos istorija. Ir todėl gyvenimas nuostabiau už visas teorijas. Vertinkite gyvenimą kaip šventę, nes to vertas pats gyvenimas. Gyvenimas susideda iš dabarties. O dabarties prasmė – būti dabartyje.
Kodėl mus persekioja nelaimės?
Ką pasėjote, tą ir pjaunate. Nelaimės – tai jūsų pasirinkimas. Skurdas – žmogaus kūrinys. O kartėlis – nežinojimo vaisius. Kaltindami prarandate jėgas, o geisdami išbarstote laimę. Pabuskite, skurdžius tas, kuris nesuvokia savęs. Savyje neradusieji Dievo karalystės yra benamiai. Neturtingu tampa tas, kas tuščiai leidžia laiką. Nepaverskite savo gyvenimo sąstingiu. Neleiskite miniai pražudyti jūsų sielą. Tegul niekada turtas netampa jūsų prakeikimu.
Koks kelias į laimę?
Laimingi mylintys, laimingi dėkojantys. Laimingi nusiraminusieji. Laimingi suradę savyje rojų. Laimingi dovanojantys džiaugsmą ir laimingi su džiaugsmu priimantys dovanas. Laimingi ieškantieji. Laimingi prabudusieji. Laimingi klausantieji Dievo balso. Laimingi vykdantys savo paskirtį. Laimingi pažinusieji vienybę. Laimingi pajutusieji mielaširdystės skonį. Laimingi esantys harmonijoje. Laimingi išvydusieji pasaulio grožį. Laimingi atsivėrę saulei. Laimingi tekantys kaip upės. Laimingi, pasirengusieji priimti laimę. Laimingi išmintingieji. Laimingi save pažinusieji. Laimingi save mylintys. Laimingi šlovinantys gyvenimą. Laimingi kuriantieji. Laimingi laisvi. Laimingi atleidžiantys.
Kur gausos paslaptis?
Jūsų gyvenimas – didžiausia brangenybė Dievo saugykloje. O Dievas – žmogaus širdies brangenybė. Mūsų vidinis turtingumas neišsemiamas, o gausa aplink mus beribė. Pasaulis pakankami turtingas, kad kiekvienas taptų turtingu. Todėl kuo daugiau duodate, tuo daugiau gaunate. Laimė stovi prie jūsų namų slenksčio. Atsiverkite gausai. Paverskite viską gyvenimo aukso.  Palaiminti lobį savyje suradę.
Kaip gyventi šviesoje?
Gerkite iš kiekvienos gyvenimo akimirkos, nes nenugyventas gyvenimas gimdo liūdesį. Ir žinokite, kas viduje, tas ir išorėje. Tamsa širdyje– tamsa pasaulyje. Žmogus – saulės sėkla. Laimė – tai saulės patekėjimas. Meilė Dievui – tai susiliejimas su šviesa. Nušvitimas – tai tūkstančių saulių švytėjimas.  Palaiminti trokštantys šviesos.
Kaip rasti harmoniją?
Gyvenkite paprastai. Niekam nekenkite. Nepavydėkite. Tegul abejonės apvalo, o neatneša bejėgiškumą. Pašvęskite gyvenimą grožiui. Kurkite dėl kūrybos, o ne dėl pripažinimo. Saugokite savo artimą kaip atradimą. Transformuokite praeitį, ją pamiršdami. Neškite pasauliui naują. Užpildykite kūną meile. Tapkite meilės energija, nes meilė visus atgaivina. Kur meilė – ten Dievas.
Kaip pasiekti gyvenimo tobulumą?
Laimingi keičia daugelį. Nelaimingi lieka vergais, nes laimė mėgsta laisvę. Džiaugsmas ten, kur laisvė. Siekite laimės meno. Atsiverkite pasauliui ir pasaulis atsivers jums. Atsisakę priešinimosi tampa valdovais.
Ir pasižiūrėjęs į visus su meile Saliamonas pridūrė: Tačiau daug ką jums atvers tyla. Tik būkite savimi.
http://womanhappiness.ru/vse-sekrety-schastya-v-odnoj-pritche-carya-solomona/
Iš rusų kalbos vertė Genovaitė Paulikaitė
 

Ji moko teatrą mylėti

Ji moko teatrą mylėti

Šią vasarą Jolantą galima buvo pamatyti Ignalinos gatvėmis praskriejančią elektriniu paspirtuku. Lekia ji su šypsena lyg geroji raganaitė, vėjyje besiplaikstančiais juodais plaukais ir žibančiomis akimis. Tos akys... Jos...

Reklama