Virginija Vingrienė: „Uždraudus importuoti į Lietuvą padangų ir tepalų atliekas bus užkirstas kelias sukčiavimui, taršai ir katastrofiškiems gaisrams“
  NAUJIENOS

Virginija Vingrienė: „Uždraudus importuoti į Lietuvą padangų ir tepalų atliekas bus užkirstas kelias sukčiavimui, taršai ir katastrofiškiems gaisrams“

Kategorija:

Miestas:

2020 m. rugpjūčio 20 d. užregistruota Seimo narės Virginijos Vingrienės pateikta Atliekų tvarkymo įstatymo pataisa dėl padangų atliekų importo uždraudimo. Pataisa numato draudimą į Lietuvą įvežti ne tik padangų, bet ir kitų apmokestinamųjų gaminių atliekas, kurios įprastai yra išmetamos sąvartynuose, išpilamos arba sudeginamos. „Pataisa siekiama apriboti padangų, akumuliatorių, filtrų, alyvos atliekų importą į Lietuvą. Tai dalis platesnės iniciatyvos užtikrinti deramą Lietuvoje susidarančių atliekų sutvarkymą, skatinti jų perdirbimą, vertimą žaliava kitų produktų gamybai. Atliekų vežimo į Lietuvą uždraudimas neleis susidaryti dirbtiniam atliekų pertekliui, kuris atitinkamai iššauktų poreikį atliekas deginti ar vežti į jau ir taip perkrautus sąvartynus. Užkirtus kelią atliekų importui, Lietuvoje natūraliai susidarantį atliekų kiekį bus galima tvarkyti aplinkai draugiškesniais, jos neteršiančiais būdais, o gyventojams tai reikš mažesnes sąskaitas už atliekų tvarkymą“, – pataisą komentavo V. Vingrienė.

Į Lietuvą įvežamų padangų atliekų kiekis kasmet auga; šiuo metu importuotos padangų atliekos sudaro trečdalį į rinką patenkančių padangų atliekų. „Susidarė ydinga praktika, kai padangos iš kitų šalių yra vežamos į Lietuvą, o čia kaupiamos palėptuose sandėliuose ar šalinamos miškuose, – situaciją komentavo pataisos iniciatorė. – Lengvo pasipelnymo tikslais į mūsų šalį įvežtos ir čia atsainiai, netvarkingai sandėliuojamos, jos neretai tampa katastrofiškų gaisrų priežastimi. Atmintyje ilgam įstrigęs Alytaus padangų perdirbimo gamyklos gaisras puikiai iliustruoja tragiškas tokios praktikos pasekmes mūsų šalies aplinkai, piliečių sveikatai, aplinkiniams verslams. Pataisos rengimą paskatino siekis išvengti to ateityje. Geriausias būdas tai padaryti – įstatymiškai užtikrinti efektyvų mūsų šalyje susidarančių padangų ir kitų pavojingų atliekų sutvarkymą.“

V. Vingrienė atkreipė dėmesį, kad pakeitimo įsigaliojimas gerokai apsunkins užsienio šalių verslo subjektų pastangas pigiai atsikratyti savo atliekomis, o taip pat pažabos mūsų šalyje veikiančių atliekų perdirbėjų ambicijas neteisėtai pelnytis iš fiktyvaus atliekų tvarkymo. „Negalime leisti savo šalies paversti pigiu sąvartynu kitų šalių šiukšlėms. Nesąžininga veikla užsiimantys atliekų perdirbimo verslai iki šiol galėjo visai nesunkiai dangstyti reikalavimų neatitinkantį atliekų tvarkymą fiktyviais dokumentais, tariamai patvirtinančiais deramą sutvarkymą. Įstatymiškai apribojus galimybes jiems sukčiauti, sąžiningu keliu pasukti atsisakę verslai bus išstumti pasirengusių savo veiklą grįsti socialine atsakomybe ir viešojo intereso užtikrinimu; atitinkamai, tokie verslai galės tikėtis ir valstybinės paramos. Lietuvoje užtikrinę efektyvų, aplinkai draugišką ir perdirbamas atliekas naudinga žaliava verčiantį tvarkymą, galėsime užtikrintai tęsti savo sėkmingai pradėtą kelionę žiedinės ekonomikos modelio link“, – tvirtino Seimo narė.

Seimui pritarus įstatymo pataisai, nuo 2021 m. gegužės 1 d. Lietuvoje įsigaliotų draudimas į šalį įvežti padangų, akumuliatorių, filtrų atliekas ir panaudotą automobilinių variklių alyvą.

Virginija Vingrienė
Seimo narė


Reklama