NAUJIENOS

Violeta Riaukienė: bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms – didesnis finansavimas

Kategorija:

Miestas:
Apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos vykdymą, 2019-ųjų planus, praėjusiais metais įgyvendintus projektus kalbamės su Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Riaukiene.
 
Papasakokite apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programą? Koks finansavimas 2018 m. buvo skirtas bendruomenėms ir kitoms organizacijoms?
Šia Programa siekiama skatinti nevyriausybinių organizacijų bei gyvenamųjų vietovių bendruomeniškumą ir savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius. Taip pat norima stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
Įgyvendinant Programą 2018 m. atrinktos ir įgyvendintos 45 nevyriausybinių organizacijų pateiktos paraiškos,  joms paskirstyta 89 800 Eur iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų. Daugiausia – 25 239 Eur – sporto ir sveikatinimo veikloms įgyvendinti, 25 581 Eur – kultūrinei ir švietėjiškai, 14 784 Eur – bendruomeninei veiklai, 12 784 Eur – aplinkos kokybės gerinimui, 10 381 Eur – socialinei veiklai ir 1 031 Eur – vaikų ir jaunimo užimtumui.
Be to, Savivaldybė remia ir religines bendruomenes. Yra patvirtinta Religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programa. 2018 m. 12-ai religinių bendruomenių pagal šią Programą skirta 50 tūkst. Eur: Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijai – 5 tūkst. Eur, Priekulės Šv. Antano Paduviečio, Priekulės evangelikų liuteronų, Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato, Vėžaičių Šv. Kazimiero, Kretingalės evangelikų liuteronų, Plikių Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos, Juozapo, Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus, Dovilų ir Vanagų evangelikų liuteronų bei Judrėnų Šv. Antano Paduviečio parapijoms – po 2 tūkst. Eur. Iš Programos lėšų taip pat 17 tūkst. Eur skirta Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijai bažnyčios fasado dažymo darbams, o Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijai – 6 tūkst. Eur, kurie buvo reikalingi parapijos varpo išliejimo bei įrengimo bažnyčios bokšte išlaidoms apmokėti. Žinoma, atsiranda ir didesnių darbų, tad 2018 m. Tarybos sprendimu religinėms bendruomenėms skirta papildomų lėšų: 10 tūkst. Eur – Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos patalpų atnaujinimui, 42 tūkst. Eur – Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato  parapijos klebonijos renovacijos darbams, 60 tūkst. Eur – Slengių bažnyčios finansavimui, 3,5 tūkst. Eur prireikė Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijos namų projekto parengimui.
 
Kiek lėšų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programą skirta atskiroms Klaipėdos rajono seniūnijoms?
Agluonėnų seniūnijoje įgyvendinti 3 projektai už 4 219 Eur, Dauparų-Kvietinių seniūnijai skirti 6 764 Eur (5 projektai), Dovilų seniūnijai – 8 388 Eur (3 projektai), Endriejavo seniūnijai – 4 642 Eur (2 projektai), Gargždų seniūnijai – 17 881 Eur (9 projektai), Judrėnų seniūnijai – 3 700 Eur (1 projektas), Kretingalės seniūnijai – 8 296 Eur (5 projektai). Priekulės seniūnija gavo 11 684 Eur finansavimą (4 projektai), Sendvario seniūnija – 10 640 Eur (4 projektai), Veiviržėnų seniūnija – 5 977 Eur (1 projektas), o Vėžaičių seniūnijai skirti 7 609 Eur (8 projektai).
Paraiškas pateikė 27 Klaipėdos rajono bendruomenės, 4 viešosios įstaigos, 6 sporto klubai, 1 Lietuvininkų bendrija ir 7 kitos nevyriausybinės organizacijos.
 

Kaip bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos panaudojo skirtas lėšas? Kokias iniciatyvas įgyvendino?
Džiugu, kad Klaipėdos rajone vykdyta daug projektų, kurie turės neabejotiną išliekamąją vertę, surengta gražių akcijų. Pavyzdžiui, Pajūrio regioninio parko bendruomenė „Karklės senbūviai“ vykdė projektą „Lauko erdvė sportavimui Karklėje „Jūros banga“ (1 200 Eur). Buvo įrengta treniruoklių aikštelė, pastatytos nuorodos ir informacinis stendas. VšĮ Žemaičių tapatybės institutas Kretingalės seniūnijoje įgyvendino projektą „Ąžuolai ir vaikų juokas – tau, Tėvyne“ (1 916 Eur). Jo metu gyventojai sodino ąžuolus, statė suoliukus. Visuomeninė organizacija Girkalių bendruomenės centras, vykdydamas projektą „Kartu kurkime gražesnę aplinką“ (2 tūkst. Eur), tvarkė gyvenvietėje esančios viešosios teritorijos aplinką. Gražų projektą „Šimtas gerų darbų“ (7 096,58 Eur), kuris suvienijo visas Priekulės seniūnijos bendruomenes, vykdė bendruomenė „Priekulės ainiai“. Svarbiausioms akcijoms ir renginiams jie skyrė lėšas, dirbo daug savanorių bei jaunimo. Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ (projektas „Tilžės aktas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto šviesoje šimtmečio proga“, 1 tūkst. Eur) visus sukvietė į konferenciją, Klaipėdos rajono seniūnijų, esančių Mažosios Lietuvos teritorijoje, ir jose įsikūrusių bendruomeninių organizacijų teikimu net šešiolika asmenų buvo apdovanoti Tilžės akto 100-mečio atminimo medaliais bei Savivaldybės padėkos raštais, taip pat pastatyta skulptūra „Tilžės aktui – 100“. Sendvario seniūnijoje veikianti Klipščių žaliakelio bendruomenė įrengė puikų 7-ių lauko treniruoklių kompleksą. Tam prireikė 5 tūkst. Eur (projektas „Lauko sporto treniruoklių komplekso įrengimas Pavandenės g. ties karjeru“). Visuomeninė organizacija Endriejavo bendruomenė dėmesį skyrė vaikams – Ližių kaime įrengė žaidimų aikštelę, taip pat būrėsi ir organizavo vietines šventes (projektas „Sutelkta bendruomenė – viena stipri šeima“, 3 642 Eur). Žygeivių ir fotografų klubas „Gargždų jungtinės pajėgos“ organizavo žygius, į kuriuos įtraukė ir jaunimą (projektas „Susiburkime bendram kilniam tikslui“, skirta 4 tūkst. Eur). Įdomią tęstinę veiklą organizavo Medsėdžių bendruomenė (projektas „Medsėdžių bendruomenės mokymai LAMMC sodininkystės ir daržininkystės institute Babtuose“, 920 Eur). Ši bendruomenė savo narius mokė auginti šilauogių krūmus, rinkti derlių. Susirinkę draugėn jie verda uogienes, sausuoju būdu šaldo uogas, dekoruoja stiklainius, o produkciją parduoda.
 
Koks finansavimas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programos įgyvendinimui numatytas 2019 metais?
Šiemet numatyta programos lėšas didinti iki 93 400 Eur. Pagal programos aprašą bazinė suma, skiriama seniūnijai, yra 3 tūkst. Eur. Kintamoji dalis – 1 Eur vienam seniūnijoje registruotam gyventojui. Mūsų savivaldybėje gyventojų skaičius didėjo, taigi programos finansavimas ne sumažėjo, o išaugo.
Bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos jau ruošiasi paraiškų teikimui ir laukia konkurso pradžios. Noriu padėkoti visiems jų atstovams, kurie negaili laiko, idėjų ir pastangų darydami gerus darbus, dovanodami save, aplinkinius telkdami bendrystei. Padėkos žodžio per maža – jie verti pagarbos. Motina Teresė yra pasakiusi, kad gerus darbus reikia daryti nuolatos, nors rytoj jie ir bus pamiršti, tačiau vis tiek reikia kurti, pasauliui atiduoti tai, ką turime geriausio. Visoms bendruomenėms ir organizacijoms linkiu stiprybės, kūrybinio polėkio ir energijos, dirbant vardan visų mūsų gerovės.
 
Kalbėjosi Rita Rapalienė
 
 
  

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Reklama