Vinco Kudirkos progimnazija šiemet išbandys integralaus gamtamokslinio ugdymo programą
  NAUJIENOS
Macikuose pagerbtos GULAG‘o lagerių aukos

Vinco Kudirkos progimnazija šiemet išbandys integralaus gamtamokslinio ugdymo programą

Kategorija:

Miestas:

Naujais mokslo metais 80 Lietuvos mokyklų 5–8 klasėse išbandys integralaus gamtamokslinio ugdymo programą. Tai galimybė gamtos mokslų (biologijos, chemijos ir fizikos) mokytis įdomiai ir įtraukiančiai – atliekant tiriamuosius darbus, eksperimentuojant, mokantis už mokyklos ribų.   

Ši programa šalyje yra įgyvendinama jau keletą metų, mokyklos ją pamėgo, yra didelis noras įsitraukti ir pamėginti šių labai svarbių dalykų vaikus mokyti kitaip.  Programos metu tiek mokytojai, tiek vaikai gali parodyti savo kūrybiškumą, išradingumą, susitelkimą.  Keleto metų rezultatai atskleidė, kad vaikų pasiekimams ši programa turi teigiamą poveikį.

Programa buvo parengta 2015 m., pradėta bandyti 2017 m. devyniolikoje šalies mokyklų. Nuo 2018 m. į programos išbandymą įsitraukė dar 60 Lietuvos mokyklų. Ši veikla tapo finansuojamo ES lėšomis projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ dalimi.

Įgyvendinant šią programą su klase gali dirbti ir du, ir daugiau mokytojų. Jeigu dirba keli mokytojai, tada kiekvienas moko artimiausių savo specialybei temų, kiti padeda planuoti, konsultuoja. Yra mokyklų, kuriose to paties dalyko mokytojai dirba skirtingose klasėse, bet kartu planuoja savo pamokas. Keliose mokyklose kartu su gamtos mokslų mokytojais dirba ir geografijos mokytojas. Kai nedidelėje mokykloje dirba tik vienas gamtos mokslų mokytojas, jis gali tartis su kolegomis iš kitų mokyklų. Tarp mokyklų, įgyvendinančių šią programą, užsimezgė gražūs bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi ryšiai. Aktyviai į programos įgyvendinimą įsitraukė ir dalyvaujančių mokyklų administracijos atstovai. Ugdymosi įstaigose būna dažni atvejai, kai pavaduotojai mokytojų prašymu į tvarkaraštį įtraukia dvi gamtos mokslų pamokas iš eilės, todėl jas lengviau galima organizuoti netradicinėse aplinkose, arba mokiniai gali atlikti didesnės apimties praktines, projektines veiklas, tiriamuosius darbus. Jeigu mokykla turi lėšų, gali būti skiriamos papildomos pamokos ir gali būti įdarbinamas mokytojo padėjėjas-laborantas. Mokiniai yra mokomi aktyviais, kūrybiškais metodais. Mokiniai gauna paskatų kurti, modeliuoti, bendradarbiauti. Įgyvendinant šį modelį, labai išaugo mokinių motyvacija, susidomėjimas gamtos mokslais, o kartu pagerėjo ir mokinių ugdymosi pasiekimai. 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją

Mažės apleistų sklypų

Mažės apleistų sklypų

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlymui patobulinti žemės naudojimo valstybinės kontrolės mechanizmą, padėsiantį mažinti apleistų sklypų skaičių. Anot šį siūlymą parengusios ministerijos darbo...


Reklama