NAUJIENOS

Vietoje metalinių vamzdžių – atnaujinta šilumos trasa po žeme

Kategorija:

Miestas:
Beveik visi radviliškiečiai ir per Radviliškio miestą pravažiuojantieji mato miesto vaizdą darkančius metalinius magistralinės šilumos trasos vamzdžius, kurie nuo Radviliškio miestą šildančios katilinės driekias beveik pusantro kilometro.

Bus keičiama susidėvėjusi antžeminė trasa

Pasak Prano Mickaičio, UAB „Radviliškio šiluma direktoriaus, šie paskutiniai Radviliškio miesto magistralinės šilumos trasos atnaujinimo darbai prasidės netrukus, kai tik baigsis šildymo sezonas, o keisti ir paslėpti ją po žeme ją yra būtina, nes virš žemės patiesta trasa jau yra susidėvėjusi, nebeatitinka eksploatavimo reikalavimų, be to, darko bendrą Radviliškio miesto vaizdą ir užstoja puikiai sutvarkytą ir radviliškiečių bei miesto svečių pamėgtą Eibariškių parką.Kelis kartus bus atjungtas karšto vandens tiekimas

Šilumos tiekimo trasų keitimo darbai bus atliekami pasibaigus šildymo sezonui, vykdant minėtus darbus pagal grafiką bus nutrauktas karšto vandens tiekimas Radviliškio miesto gyventojams. Jei viskas vyks taip, kaip suplanuota, vykdant trasų perjungimus, karšto vandens tiekimas bus nutraukiamas tris kartus: kartą – vienai parai, du kartus – trims, keturioms paroms. Paskutinį kartą nutraukus karšto vandens tiekimą kartu bus atliekami ir hidrauliniai trasų bandymai. Apie visus karšto vandens tiekimo nutraukimus gyventojai bus informuojami atskirais pranešimais spaudoje ir Radviliškio rajono savivaldybės bei  UAB „Radviliškio šiluma“ internetiniuose puslapiuose.

Bendrovė prašo Radviliškio miesto gyventojų geranoriškai ir tolerantiškai reaguoti į planinius ir neplaninius karšto vandens tiekimo sutrikimus, nes viskas vykdoma tik vartotojų gerovei ir patogumui.

Darbai bus vykdomi UAB „Radviliškio šiluma“ įgyvendinant investicinį projektą „Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste“. Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2.-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra". Pagal šį projektą Radviliškio mieste 2021 metais bus rekonstruota 1 444 m magistralinių (orinių) šilumos tiekimo tinklų.

UAB „Radviliškio šiluma“ informacija


Reklama