Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokėtojų dėmesiui
  NAUJIENOS

Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokėtojų dėmesiui

Kategorija:

Miestas:

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 19 d. Šilutės rajono tarybos sprendimu Nr. T1-207 patvirtinti nauji Šilutės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d0a6bc6225c311ea8f0dfdc2b5879561

Esminiai nuostatų pakeitimai yra šie:

  1. Gyventojams

Šių nuostatų 40 punkte patvirtintas Individualiems namams minimalus buitinių atliekų konteinerio ištuštinimų kiekis 17 kartų per metus, naudojantis 240 litrų talpos konteineriu.

Nostatų 15 ir 16 punktais numatyti šiltojo ir šaltojo laikotarpio datos. Šiltasis laikotarpis – nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Šaltasis laikotarpis - nuo rugsėjo 1 d. iki kovo 31 d. Remiantis šiais dviem punktais, yra sudarytas 2020 metų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų išvežimo grafikas, pagal kurį šaltuoju laikotarpiu konteineriai bus ištuštinami vieną kartą per mėnesį, o šiltuoju laikotarpiu - du kartus per mėnesį.  Atkreipiame dėmesį, kad pagal naują grafiką konteineriai atliekų išvežimo dieną iš namų valdų privalo būti išstumti 6.00 val.

Individualių namų grafiko nuoroda: https://www.silute.lt/data/public/uploads/2019/12/atlieku_isvez_grafikas2020.pdf

Atkreipiame dėmesį, kad pagal sudarytą grafiką individualiems namams per metus, priklausomai nuo vietovės, paslaugų teikėjas UAB „Ecoservice Klaipėda“ buitinių atliekų konteinerius tuštins nuo 18 iki 20 kartų, todėl prašome buitinių atliekų konteinerius  laikyti savo namų valdose, o į gatvę konteinerį išstumti tik jį užpildžius atliekomis, kadangi metų pabaigoje mokestis bus perskaičiuojamas atsižvelgiant į faktinius konteinerio kėlimus. Pvz., išstūmus konteinerį 17 kartų ar mažiau, bus apskaičiuota minimali 39,25 eurų rinkliava, o išstūmus daugiau kaip 17 kartų, metų pabaigoje rinkliava bus perskaičiuota priskaičiuojant po 2,31 euro už kiekvieną papildomą kėlimą.

Atsiradus situacijai, kai atliekų turėtojas sukaupia didesnį buitinių atliekų kiekį ir jam neužtenka šaltuoju laikotarpiu vieno 240 litrų konteinerio išvežimo per mėnesį, suteikiamas papildomas buitinių atliekų konteineris, už kurį metų pabaigoje vadovaujantis aukščiau minėta tvarka bus perskaičiuojama rinkliava.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 2020 metais vienas 1,1 m3 buitinio atliekų konteinerio kėlimas apmokestinamas 10,59 eurų suma, todėl prašome gyventojus dėl didesnių konteinerių pakeitimo į mažesnius (240 m3) kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės Viešųjų paslaugų skyrių. Adresas - Lietuvininkų g. 8, kab. Nr. 7, Šilutės m. tel. (8 441) 79 295.  

  1. Įmonėms ir asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą

Šių nuostatų 45 punkte patvirtinta nauja juridinių ir fizinių asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, kurie turi galimybę naudotis individualiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, nekilnojamojo turto objektų ir darbuotojų skaičiaus deklaracija ( 4 priedas ), kurią reikalinga užpildyti ir pateikti iki 2020 m. sausio 31 d.

Nuoroda: https://www.silute.lt/aplinkosauga-ir-atlieku-tvarkymas/silutes-rajono-juridiniu-ir-fiziniu-asmenu-vykdanciu-ukine-veikla-demesiui/6654Šilutės rajono savivaldybės administracija

Ji moko teatrą mylėti

Ji moko teatrą mylėti

Šią vasarą Jolantą galima buvo pamatyti Ignalinos gatvėmis praskriejančią elektriniu paspirtuku. Lekia ji su šypsena lyg geroji raganaitė, vėjyje besiplaikstančiais juodais plaukais ir žibančiomis akimis. Tos akys... Jos...

Reklama