NAUJIENOS

Viešuosius darbus keičia gyventojų užimtumo programa

Kategorija:

Miestas:
Pasibaigus viešiesiems darbams, nuo šių metų liepos mėnesio Alytaus rajono savivaldybė pradeda vykdyti 2017 m. užimtumo didinimo programą. Planuojama, kad šių metų II pusmetį laikinuosius darbus dirbs 106 bedarbiai.
 
Šiais metais rajono savivaldybei darbo rinkos politikai rengti ir įgyvendinti valstybė skyrė 146,4 tūkst. Eur. Iš šios sumos gyventojų užimtumo didinimo programai – 116,4 tūkst. Eur, o iki tol buvusiems viešiesiems darbams, kuriuos dirbo 60 rajono bedarbių, skirta 30 tūkst. Eur.
 
„Užimtumo didinimo programoje pirmenybė dalyvauti bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti darbo ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje“, – sakė rajono savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėja Jolita Gruzinskienė. „Tai ilgalaikiai, nekvalifikuoti bedarbiai, asmenys nuo 55 metų amžiaus, gaunantys socialines išmokas, nėščios moterys, motinos, tėvai (įtėviai), vaiko globėjai, auginantys vaikus iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, grįžusius iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų“, – apie tai, kas galės dalyvauti gyventojų užimtumo programoje, tęsė J. Gruzinskienė.
Laikinus darbus organizuos ir vykdys Alytaus rajono savivaldybės seniūnijos, biudžetinės įstaigos ir įmonės. Seniūnijos pagal poreikį bedarbius galės siųsti atlikti laikinuosius darbus į seniūnijos teritorijoje esančias savivaldybės švietimo, kultūros ir globos įstaigas.
Užimtumo didinimo programa bus vykdoma nuo šių metų liepos 10 d. iki šių metų lapkričio 30 d. Vidutinė bedarbių dalyvavimo programoje trukmė – 2 mėn.
 
Šių metų birželio 1 d. Alytaus teritorinėje darbo biržoje buvo įregistruota 1713Alytaus rajono bedarbių, iš jų 666 ilgalaikiai bedarbiai.
 
Alytaus rajono savivaldybės informacija
 

Reklama