Viešosios ir mokyklų bibliotekos ieškos sąlyčio ir integracijos
  NAUJIENOS

Viešosios ir mokyklų bibliotekos ieškos sąlyčio ir integracijos

Kategorija:

Miestas:
Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson susitikime su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene sutarė dėl mokyklų bibliotekų veiklos koncepcijos ir paskirties peržiūrėjimo.
Pasak kultūros ministrės, bibliotekos ne tik knygų saugojimo ir išdavimo vieta, bibliotekos tapo ir informacijos kaupimo, dalijimosi, mokymo(si) ir ugdymo(si) centrais.
Susitikimo metu švietimo ir mokslo ministrė pritarė idėjai ir kreipėsi į kultūros bendruomenę, bibliotekų ekspertus su siūlymu spręsti mokyklos bibliotekų įgalinimo ir įveiklinimo problemas. Pasak ministrės, yra mokyklų bibliotekų, kurios įgyvendina daug ir įvairių veiklų, tačiau nedideli leidinių fondai ir turimi resursai neleidžia išnaudoti visų galimybių.
Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson pasiūlė keliose skirtingose savivaldybėse išbandyti įvairius bendradarbiavimo modulius. Pasak ministrės didžiųjų miestų gyventojų poreikiai skiriasi nuo mažesniųjų miestų ar kaimiškųjų seniūnijų, todėl jiems būtina taikyti skirtingus veiklos modelius ir skleisti jau turimą gerąją patirtį.
Susitikimo metu Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė pasakojo apie jų įgyvendintą modelį – bendrą kaimiškose seniūnijose esančių mokyklų ir viešųjųbibliotekųdarbą, kur iki pietų aptarnaujama mokyklos bendruomenė, o po pietų ir kiti vietos gyventojai. Tokiose pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančiose bibliotekose mokykla užtikrina patalpas, šildymą, kitas būtinas sąlygas, o viešosios bibliotekos garantuoja naujausias knygas, periodiką ir įvairias šviečiamąsias programas.
Sutarta, kad Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka taps pilotinių projektų koordinatoriumi. Kartu su savivaldybių, viešųjų bibliotekų, Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų atstovais iki lapkričio mėn. parengs ir mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje „Mokykla 2017“ pristatys viešųjų ir mokyklų bibliotekų jungtinės veiklos gaires. Mokyklos ir savivaldybės pritariančios gairėms savanoriškai galės įgyvendinti pilotinius projektus jau 2018 m.
 
 
Viešųjų ryšių skyrius

Reklama