NAUJIENOS

Verslo kūrimui ir plėtrai rajone skatinti – lengvatos ir finansinė parama

Kategorija:

Miestas:
Sparčiai augantis Klaipėdos rajonas vis daugiau dėmesio skiria verslo plėtrai ir naujų investicijų pritraukimui. Tą daryti padeda įvairios įgyvendinamos priemonės: suteikiamos mokesčių lengvatos tiek naujai besikuriantiems ir jau vykdantiems veiklą verslams, tiek remiantiems sporto, kultūros ir mokslo veiklas, sėkmingai įgyvendinama Smulkiojo verslo rėmimo programa. Taip pat teikiamos nemokamos konsultacijos verslo steigimo ir plėtros rajone klausimais.

Smulkiojo verslo rėmimo programos įgyvendinimui –  net 50 tūkst. eurų

Kasmet savivaldybės taryba skiria vis daugiau dėmesio verslumui rajone, todėl didinamos lėšos Smulkiojo verslo rėmimo programos įgyvendinimui. Kompensuojamos verslų patiriamos finansinės išlaidos, organizuojami verslumą skatinantys mokymai, verslo idėjų konkursai.

„Nuo programos  įgyvendinimo pradžios parama jau suteikta daugiau kaip 130 Klaipėdos rajone veikiančių verslo subjektų, o per visą paramos teikimo laikotarpį išskirstyta daugiau nei 135 tūkst. eurų. Paraiškų skaičius gauti finansinę paramą auga kasmet. Tai lemia ir didėjantis besikuriančių rajone verslų skaičius. Dėl pandemijos teko atsisakyti Savivaldos ir verslo forumų organizavimo, suplanuotos tam  lėšos, atsižvelgiant į laikotarpio aktualijas,  buvo skirtos organizuoti  e. rinkodaros bei e. prekybos mokymams“, – sako vicemerė Audronė Balnionienė.

Lengvatos mokesčiams

Skatinant investicijas, verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą, Taryba patvirtino atnaujintą investicijų ir verslo plėtros skatinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, kuriuo remiantis gali būti taikomos žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos arba kitos skatinančios priemonės naujai Klaipėdos rajone besikuriantiems investuotojams ir jau veikiantiems ir naujas darbo vietas kuriantiems verslams. Jau nuo 2019 metų Klaipėdos rajono teritorijoje naujai įregistruotos įmonės trejiems metams yra atleidžiamos nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 
Skaičius auga kasmet

Verslumą rajone skatinti stengiamasi ir kitais būdais. Iki birželio pabaigos visi, kurie prekiauja ar teikia paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybės nustatytose viešosiose vietose, atleisti nuo mokesčio už prekybos leidimus.
„Paramos ir mokesčių lengvatos labai reikalingos po karantino nusilpusiems verslams. Išties matome, kad rajone veikiančių įmonių skaičius kasmet vis didėja, nes laiku suteikiama reikiama pagalba padeda verslams ir paskatina juos toliau augti“, – sako mero pavaduotoja.

Pagal veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičių – 1914, Klaipėdos rajono savivaldybė užima net trečią vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių.

Gintarė Plungienė

Reklama