NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Verslą sąlygos tenkina, tačiau pasigenda rimtų strategijų

Kategorija:

Miestas:
Kėdainių rajono verslo įmonių apklausa patvirtino nuostatą, kad rajonas verslui patrauklus ir net labai. Taip mano 63,8 proc. apklaustųjų. Verslininkams patogiausia gauti informaciją elektroniniu paštu ir susirasti internete. Daugiau kaip pusei verslininkų labai trūksta net elementarių žinių apie verslo klasterius, o didesnė dalis pasiryžusi investuoti į technologijas ir darbuotojų kvalifikaciją per artimiausius metus.
Šių metų pradžioje tyrime dalyvavusių įmonių atstovų nuomone, investicijas rajone labiausiai skatina tinkama infrastruktūra verslo ir pramonės teritorijose, tinkama žemės sklypų ir nekilnojamo turto pasiūla verslui, aktualios informacijos pasiekiamumas ir verslo konsultacijos.
Prieštaringi pasisakymai
Analizuodami pateiktus apklausos rezultatus Kėdainių rajono savivaldybės vadovai mato tam tikrą prieštaravimą verslo atstovų atsakymuose. Nors verslininkai lyg ir teigia, kad viskas tenkina rajone, net geografinė padėtis bei vertina LEZ buvimą rajone (46,2 proc.), o gerai ir net labai gerai vertina verslo aplinkos kūrimo ir gerinimo sąlygas (55,1 proc.) bei paslaugų verslui teikimą (56,5 proc.), tačiau du penktadaliai (41,8 proc.) sako, kad trūko savivaldybės bendradarbiavimo ir informacijos verslui ir net teigiama, kad nėra rimtų strategijų verslo plėtrai.
Ir nors nemaža dalis respondentų (24 iš 69) neturi nuomonės ar nežino, ko Kėdainių rajono savivaldybėje trūksta verslo kūrimui ir plėtrai, tačiau iš turinčių aiškią nuomonę, daugiau nei pusė (55,3 proc.) mano, kad trūko savivaldybės bendradarbiavimo, informacijos apie infrastruktūros plėtrą. Dar beveik 29 proc. respondentų mano, kad reikia pritraukti daugiau užsienio investuotojų, tobulinant mokesčių sistemą.
„Teiginys, kad pasigęsta iš savivaldybės didesnio bendradarbiavimo ir komunikacijos su verslu ir verslininkais nuteikia tik pozityviai. Atveria iki šiol neišnaudotas galimybes. Tai rodo, kad artimiausiu metu galėsime išsiaiškinti, kokie konkretūs poreikiai slypi po šiais verslininkų pasisakymais, ir galvosime, kaip juos kuo greičiau patenkinti. Būsime draugiškesni ir daugiau bendrausime. Manau, kad po gilesnio ryšio atsiradimo galėsime kalbėti ir apie bendrai parengtus savivaldybės ekonominės plėtros ir infrastruktūros bei investicijų pritraukimo strateginius planus“, – iš karto po situacijos pristatymo apsisprendė rajono meras Valentinas Tamulis.
Nesureikšmina nei lengvatų, nei paramos
Tyrimas atskleidė, kad lengvatos veikiančiam verslui nėra tokios svarbios kaip manyta. Skalėje nuo 1 iki 10 verslo atstovai labiausiai pagal svarbumą pirmoje vietoje išskyrė nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą, po jos – žemės nuomos mokesčio ir žemės mokesčio lengvatas. Tačiau jos nesiekia net 5 balų. Veikiančios verslo įmonės nesureikšmina ir Smulkaus verslo rėmimo fondo teikiamų galimybių bei jo teikiamos paramos. Daugelis vertindami fondo kryptis pateikė vidutinius arba žemesnius balus. Iš fondo veiklų aktualiausia verslininkams – mokymo kursų išlaidų dengimas.
Nori gauti informaciją elektroniniu paštu ir tobulėti
Be to, svarbiausia verslui išlieka informacija apie ES paramos teikiamas galimybes. Informaciją verslas pageidauja gauti per siunčiamus elektroninius naujienlaiškius arba rasti internetinėse svetainėse. Pagrindinis reikalavimas išlaikyti šių informacijos kanalų ir juose pateikiamos informacijos kokybę. O svarbiausia forma informacijos pateikimui yra kvalifikuotai teikiamos konsultacijos verslui bei įvairūs mokymai. Jų kokybė yra vertinama gerai. Savivaldybės organizuojamos konsultacijos renginiai ir mokymai vertinami labiausiai iš visų veiklos sričių. Net 55 procentams apklaustųjų trūksta elementarios informacijos apie verslo klasterį.

Investuos į darbuotojus ir technologijas
Verslininkai mano, kad informacijos apie verslo galimybes Kėdainių rajone sklaida gali puikiai vykti ir dažniau pristatant rajoną užsienio investuotojams. Investuoti rajone skatina tinkama infrastruktūra verslo ir pramonės teritorijose (43,5 proc. respondentų sutinka su šiuo teiginiu) bei tinkama žemės sklypų ir nekilnojamojo turto pasiūla verslui (29,0 proc. respondentų sutinka su šiuo teiginiu).
Kalbėdami apie save, 56,5 proc. apklaustų verslininkų per ateinančius metus labiausia linkę investuoti į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir technologijų diegimą arba tobulinimą.
Apklausa vyko šių metų pradžioje. Jos metu apklaustos 69 veiklą rajone vykdančios įmonės. Iš jų daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių respondentų atstovauja mažas įmones (55,1 proc.), perpus mažiau (24,6 proc.) – vidutines įmones, dideles – 7,3 proc., labai mažas įmones – 7,2 proc., o mažiausia dalis (5,8 proc.) respondentų dirba pagal verslo liudijimą ar vykdo individualią veiklą.

Astijus Krauleidis

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama