NAUJIENOS

Vasario parodos Trakų viešojoje bibliotekoje

Kategorija:

Miestas:
Vasario mėnesį Trakų viešojoje bibliotekoje parengtos net 6 literatūros ir kraštotyros parodos.
Šiais metais minime istoriko, švietėjo, vyskupo M. Valančiaus 220-ąsias gimimo metines. Šio šviesuolio gyvenimas ir kūryba apžvelgti literatūros parodoje „Išsivadavimo, tautos švietimo, kultūros simbolis“.

Vyskupas Motiejus Valančius ypatingą dėmesį skyrė švietimui. Jo visose vadovaujamose parapijose buvo įsteigtos mokyklos, kuriose vaikai mokėsi skaityti lietuviškai, studijavo katekizmą. Vyskupas pradėjo kovoti su girtavimu, skelbė blaivybės idėjas ir ragino žmones stoti į blaivybės brolijas. Iš 1860 m. išlikę duomenys liudija, kad Kauno gubernijoje net 84 procentai katalikų tikybos gyventojų buvo blaivininkai.

Motiejus Valančius rašė dvasinio ir religinio turinio knygas, skatino kitus apsišvietusius žmones rašyti gimtąja kalba. Populiariausi vyskupo kūriniai yra „Palangos Juzė“, „Antanas Tretininikas“, „Vaikų knygelė“, „Paaugusių žmonių knygelė“.
Literatūros paroda „Atminties rytmetis“, skirta poeto, vertėjo Jono Jakšto 90-osioms gimimo metinėms paminėti.
1959 m. Vilniaus universitete J. Jakštas baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, dirbo laikraštyje „Tiesa“, žurnale „Švyturys“. 1972–1990 m. – Lietuvos televizijoje ir radijuje (LRT), 1994 m. rengė radijo laidą „Po lyros ženklu“. Periodinėje spaudoje paskelbė publicistinių straipsnių kultūros ir visuomenės gyvenimo klausimais, dokumentine medžiaga grįstų grožinių novelių apie įvairių tautų rašytojus. Jo kūrybos išversta į moldavų, ukrainiečių, rusų, baltarusių, lenkų ir kitas kalbas. Sukūręs dainų tekstų, išvertęs užsienio rašytojų poezijos ir prozos kūrinių, knygų vaikams.„Visagalis laikas vis neša mus tolyn nuo pirmųjų džiaugsmų ir skriaudų, nuo netekčių, abejonių ir vilčių. Bet mes kartkartėm grįžtam į buvusius savo ir kitų gyvenimus, iš naujo išgyvename tai, kas mums buvo lemta. Pasisėmę iš savo buvesių, iš prisiminimų stiprinančios patirties, einame toliau. Ir vėl – su savo džiaugsmais ir skriaudomis, abejonėmis ir viltimis, su savo pačių ir kitų gyvenimais. Einame savo sielose žymėdami ir praradimus, ir atradimus.“ (Jonas Jakštas)
Viena labai svarbi mums visiems data – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji. Tai dienai atminti parengtoje parodoje „Istorijos verpetuose“ pateikta literatūra pasakoja apie istorinius įvykius siekiant Lietuvos nepriklausomybės, pastangas atkurti nepriklausomybę Pirmojo pasaulinio karo metais, pristatomi nepriklausomybės aktai, Vasario 16-osios akto signatarai, jų veikla, svarbiausi to meto politiniai įvykiai.Šiais metais Vasario 16-oji sutampa su taip pamėgta švente – „Užgavėnėmis“. Apie Užgavėnių tradicijas, papročius, kaukes pasakoja paroda „Užgavėnių linksmybės ir papročiai“.

Kviečiame apsilankyti Trakų viešosios bibliotekos e. svetainėje www.trakubiblioteka.lt bei „Facebook“ paskyroje, kur rasite vaizdo reportažų ir pasiūlymų, kaip galima išradingai švęsti šias šventes.
Taip pat parengtos kraštotyros parodos „Karaimikos puoselėtojui Romualdui Tinfavičiui – 85“ ir „Tarptautinė gimtosios kalbos diena“.
 
Irena Jocienė
Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė
 

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...


Reklama