Valstybinės pensijos daugiavaikiams tėvams
  NAUJIENOS
Macikuose pagerbtos GULAG‘o lagerių aukos

Valstybinės pensijos daugiavaikiams tėvams


Miestas:
„Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio redakcijai, leidžiančiai daugiavaikiam tėvui (įtėviui) gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją nesant daugiavaikės motinos (įmotės), Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas gauname nemažai piliečių paklausimų dėl praktinio naujos nuostatos taikymo“, – sako minėtos pataisosautorė, Seimo Socialinių reikalų irdarbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė.
Kaip teigia komiteto pirmininkė, piliečiai teiraujasi, ar teisė gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikiams tėvams (įtėviams) išliktų ir tuomet, kai tokia teise iki 2017 m. gruodžio 31 d. jau buvo pasinaudojusi daugiavaikė motina (įmotė).
„Iki įstatymo pasikeitimo teisė gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją buvo nustatyta tik motinai, tačiau pasitaikydavo atvejų, kai 5 vaikus išauginusi šeima negalėdavo būti valstybės įvertinta tokiu būdu, nes daugiavaikė motina neatitikdavo kriterijų pensijai paskirti arba vaikus augindavo vienas daugiavaikis tėvas. Todėl siekiant, kad tokiais atvejais šeima neprarastų teisės gauti valstybės apdovanojimą, buvo įteisinta galimybė nesant daugiavaikės motinos arba, kai ji neatitinka nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų, šią pensiją gauti vaikus auginusiam daugiavaikiam tėvui. Šeimai jau pasinaudojus šia teise, t. y. vienam iš daugiavaikių tėvų paskyrus valstybinę pensiją, antrą kartą ta pati pensija kitam iš daugiavaikių tėvų neskiriama. Vienam iš tėvų pasinaudojus teise gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją ir jam, kaip valstybinės pensijos gavėjui, mirus – jo našliui gali būti paskirta valstybinė našlių pensija“, – paaiškina Seimo Socialinių reikalų ir komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė.

Parengta pagal Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto inf.

 


Reklama