NAUJIENOS

V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus ekspozicija

Kategorija:

Miestas:
Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus
atidarytas 1997 m. Vilniuje, buvusiame profesorių name, kuriame 1940-1944 m. gyveno lietuvių
literatūros klasikas, dramaturgas ir orientalistas Vincas Krėvė-Mickevičius. Čia gyvendamas tapo
Lietuvos Mokslų akademijos organizatoriumi ir pirmuoju jos prezidentu, akademiku. Jo mokslinė
karjera prasidėjo 1919 m.: tapo docentu Baku (Azerbaidžane) univesitete, vėliau profesoriavo
Kauno Vytauto Didžiojo, Vilniaus ir Pensilvanijos (JAV) universitetuose.
Muziejaus patalpos įrengtos pagal Vinco Krėvės dukros Aldonos Onos Krėvaitės-Mošinskienės
aprašymus bei jos pasakojimus apie buvusį tėvų butą, kai 1992 m. ji buvo atvykusi iš JAV.
Dviejuose kambariuose atkurta autentiška patalpų aplinka – rašytojo darbo kabinetas ir šeimos
svetainė. Prieškambaryje lankytojus pasitinka V. Krėvės biustas, o spintelėje už stiklo galima
pamatyti rašytojo pomirtinę veido atlieją. Muziejuje eksponuojami rašytojo baldai, asmeniniai

daiktai, dalis jo knygų bibliotekos (turėjo 5000 tomų). Trečiajame buto kambaryje įrengta išplėstinė
ekspozicija, o stenduose – nuotraukos, dokumentai, liudijantys Krėvės plačią kūrybinę, mokslinę ir
visuomeninę veiklą. Muziejuje galima pasiklausyti autentiškų rašytojo balso įrašų, išgirsti aktorių
igarsintų Vinco Krėvės padavimų ir apsakymų, pasižiūrėti spektaklio „Skirgaila“ įrašų ir pamatyti
filmų, sukurtų Vinco Krėvės kūrinių motyvais bei apie jo jaunystės laikotarpį gyvenant Baku mieste.
 Elena Kačkaitė

 

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama