NAUJIENOS

Už sąmoningai padarytus pažeidimus universitetui skirtos sankcijos

Kategorija:

Miestas:
Visi, norintieji pasinaudoti ES parama, turi žinoti, kad šie pinigai yra visų mūsų – mokesčių mokėtojų.  Parama skiriama ne įsisavinti, o efektyviai investuoti – už  teisės aktų reikalavimų nesilaikymą įgyvendinant projektus gresia sankcijos. Šįkart jų sulaukė ne koks nors teisinių subtilybių neišmanantis ūkininkas, o solidi mokslo institucija. Už sąmoningai padarytus pažeidimus Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) privalėjo skirti sankciją Aleksandro Stulginskio universitetui.
Paramos gavėjas Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), pasinaudojęs Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos parama, įgyvendino projektą „ASU žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų bazės plėtra“, jam išmokėta apie 570 tūkst. Eur parama. Projekto tikslas – užtikrinti žuvininkystės sektoriaus specialistų rengimą ir mokymą plėtojant naujus mokymo metodus ir priemones, gerinant žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų bazę universitete, siekiant sukoncentruoti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus vykdyti žuvininkystės  sektoriaus specialistų universitetines studijas.
Nacionalinė  mokėjimo  agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), gavusi ŽŪM audito ataskaitą apie aptiktus pažeidimus, pradėjo tirti paramos gavėjo vykdytus pirkimus. Nustatyta, kad atliekant specialios techninės įrangos pirkimus buvo nesilaikyta Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų,  pasirinkimo/paskelbimo/kreipimosi į tiekėjus procedūrų, pažeisti konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimai,  skaidrumo ir kiti principai.  Dėl šių pažeidimų, t. y. sąlygų sudarymo laimėti pirkimą susijusiam asmeniui, paramos gavėjui pasiūlyta taikyti dalies paramos susigrąžinimo sankciją, t. y. paprašyta sugrąžinti 66 297,34 Eur paramos sumą.
„Teisinėje valstybėje niekas negali gauti naudos iš padaryto teisės pažeidimo. Paramos gavėjas, padaręs pažeidimus, negalėjo tikėtis, kad jie nebus nepastebėti. Juo labiau, kad šie pažeidimai padaryti sąmoningai, todėl šiuo atveju ne tik pritaikėme sankciją, bet ir pasiūlėme NMA kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl galimai vykdytos nusikalstamos veikos“, – situaciją apibūdino žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas. 

Žemės ūkio ministerijos inf.
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė


Reklama