NAUJIENOS

Ūkininkai konferencijoje diskutavo apie vietos produktų gamybą ir pardavimą

Kategorija:

Miestas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus pakvietė Utenos rajono ūkininkus į konferenciją-diskusiją „Vietos produktų gamybos ir pardavimo skatinimas“, arba „Kaip padėti rajono ūkininkams gaminti ir parduoti maisto produkciją?“ Konferencija rengta kartu su Utenos kolegija ir Utenos regioniniu profesinio mokymo centru (URPMC). Ji vyko Utenos regioniniu profesinio mokymo centre.
Konferenciją atidarė kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė. Konferencijoje dalyvavo ir susirinkusius ūkininkus sveikino Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, Utenos regioniniu profesinio mokymo centro direktorius Zenonas Alekna, Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja Vitalija Bartuševičienė, kiti garbūs svečiai.
Konferencijoje buvo pristatyti sėkmingi Utenos krašto ūkininkų maisto produktų gamybos ir pardavimo pavyzdžiai, aptartos pagalbos ūkininkams galimybės bei pasiūlytos bendradarbiavimo formos siekiant skatinti vietos produktų gamybą ir pardavimą galutiniam vartotojui.
Pranešimus konferencijoje skaitė Utenos kolegijos Technologijų katedros vedėja Gražina Stasiulionienė, kalbėjusi apie maisto pramonės ir vartojimo tendencijas, Utenos kolegijos projektų koordinatorė Ingrida Tatarūnė, pristačiusi pranešimą apie maisto tiekimo grandinių teoriją ir praktiką, sėkmingais produktų gamybos ir pardavimo pavyzdžiais pasidalino Sartų lankų jautienos kooperatyvo vadovas GintarisPetrėnas. Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus pirmininkas Darius Viliūnas kalbėjo apie vietos produkcijos pardavimo tinklo kūrimo galimybes, URPMC maisto technologės Rima Kublickienė ir Ramunė Ražanskienė – apie URPMC žaliavos perdirbimo patirtis ir galimybes.
Išklausius pranešimus, aptarus esamus ūkininkų, gaminančių vietos produktus,   pajėgumus ir pastangas,  konferencijoje buvo priimta rezoliucija:
- Utenos krašto ūkiai pernelyg smulkūs, kad galėtų būti konkurencingi parduodami produkciją stambiems perdirbėjams (skerdieną, pieną);
 - Vietos ūkiai nebus pajėgūs kiekvienas atskirai parduoti produkciją galutiniam vartotojui dėl laiko ir kitų sąnaudų.
- Utenos kolegijos ir Utenos regioninio profesinio mokymo centro maisto technologai turi žinių ir patirties, materialinę bazę, gali ir nori bendradarbiauti mokant ūkininkus perdirbti vietos produkciją ir kuriant naujų produktų receptūras.
-2014-2020 m. Europos Sąjungos parama skirta būtent žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir produktų kūrimui, kas sudaro prielaidas smulkių ūkių plėtrai Utenos krašte.
Atsižvelgdama į konferencijos metu išsakytas mintis, konferencija siūlo:
Didinti Utenos krašto ūkininkų pagaminamos produkcijos pardavimo galutiniams vartotojams galimybes:
  1. Parengti susitarimą tarp ūkininkų, Utenos kolegijos ir Utenos regioninio profesinio mokymo centro dėl bendradarbiavimo mokant krašto ūkininkus perdirbti produkciją ir ją pateikti galutiniam vartotojui.
  2. Kartu su Lietuvos ūkininkų Sąjungos Zarasų skyriumi kurti pelno nesiekiantį vietos produkcijos realizacijos tinklą, kuriame būtų prekiaujama tik vietos gamintojų gaminama produkcija, į kurią kiekvienas gamintojas, kurio produkcija atitiks maisto saugos reikalavimus, ją galės pristatyti pardavimui.
  3. Siekti, kad rajono ir seniūnijų centruose būtų įrengti ūkininkų turgeliai pritaikyti vietos ūkininkų pagamintai maisto produkcijai realizuoti.
            Antroji konferencijos dalis vykoURPMC gamybos bazėje. Konferencijos dalyviai lankėsi mėsos, pieno, žuvies perdirbimo cechuose, stebėjo žalio pieno perdirbimo procesą bei degustavo produkciją.


Lolita Kaminskienė
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama