NAUJIENOS

Ūkininkai galės teikti paraiškas paramai biodujų gamybai

Kategorija:

Miestas:

Balandžio 1 d. – birželio 30 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10,4 mln. Eur paramos lėšų. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 1,6 mln. Eur, o didžiausias paramos intensyvumas – 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal šią priemonę paramos gali kreiptis ūkininkai, labai mažos ir mažos įmonės šioms remiamoms veikloms: biodujų gamybai iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų; biometano gamybai ir suspaudimui; šilumos ir elektros energijos gamybai, naudojant biodujas mažos galios energijos iš atsinaujinančių išteklių  gamybos įrenginiuose; degazuotojo substrato gamybai. 

Viename projekte gali būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų gamyba yra privaloma.  

Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Paraiškos gali būti teikiamos registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu adresais, nurodytais NMA interneto svetainėje www.nma.lt, taip pat kitomis elektroninėmis priemonėmis ir pan.

Karantino metu pareiškėjai pasirašytą paraišką kartu su pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodami „paraiškų dėžutėmis“, kurios artimiausiu metu bus įrengtos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Apie paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš NMA informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su NMA, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.

Priemonės įgyvendinimo taisykles galima rasti čia.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

 


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama