NAUJIENOS

Tvarkant kraštovaizdį Plungėje taikomos Lietuvoje dar nenaudotos priemonės

Kategorija:

Miestas:
Pradedamas įgyvendinti „Teritorijų prie Babrungo upės ir Gandingos hidroelektrinės tvenkinio (vadinamosios Plungės jūros) poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimo projektas“

Įgyvendinant parengto projekto sprendinius, bus siekiama sustiprinti žaliosios jungties, esančios Plungės mieste, prie Babrungo upės ir Gandingos tvenkinio, ekologines funkcijas, sumažinti kraštovaizdžio fragmentaciją, atkurti jo funkcijas ir vertybes, išryškinti ir pagerinti būdingų rūšių išlikimo sąlygas, stiprinti pažintines ir rekreacines funkcijas, didinti vietovės estetinę kokybę, sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį bei integruoti jį į bendrą miesto struktūrą.

Planuojama tvarkyti teritorija yra padalinta į 7 tvarkymo zonas, kuriose atitinkamai numatoma ir blogos būklės bei mažos estetinės vertės sumedėjusios augalijos (ievų, gluosnių) rekonstrukcija, keičiant juos į juodalksnius ir įrengiant ekstensyvios priežiūros reikalaujančius žydinčių augalų žolynus; formuojami krūminės augmenijos ir varpinių žolių masyvai; vandens augalų bendrijų ir pelkinių augalų bendrijų formavimas.

Taip pat numatomos įgyvendinti kraštovaizdžio tvarkymo priemonės, kurios iki šiol įgyvendintos tik Vokietijoje ir kitose šalyse – bus  suformuojamas paviršinio vandens surinkimo ir infiltracijos lobas ir įlomė. Teritorijoje taip pat numatomos edukacijai pritaikytos erdvės, apžvalgos aikštelės, informaciniai stendai.

Projekto rengimo metu atlikus augalų ir medžių tyrimus ir inventorizaciją, nustatyta, kad kai kuriuos iš jų dėl prastos būklės ir menkavertiškumo, formuojant apžvalgos aikšteles ir naujus takus, reikės šalinti, todėl teritorijoje esantys želdiniai bus tvarkomi išsaugant esamas želdinių grupes (numatomi kasmetinio pobūdžio estetinę svarbą turinčių ir šalia planuojamų rekreacinių zonų esančių medžių genėjimas, šalinant lankytojų sveikatai pavojų keliančias jų dalis); intensyviai tvarkyti  (želdinių grupės numatomos transformuoti į atviras ar pusiau atviras erdves, sukuriant bioekologiniu požiūriu efektyvesnius ir estetiškai priimtinesnius želdynų plotus).

Įgyvendinant sprendinius numatoma želdynų sklypuose pašalinti  283, miško sklypuose – 97 medžius. Vietoje jų bus pasodinti įvairūs erdves formuojantys 182 medžiai (raudonieji ąžuolai, paprastieji šermukšniai, svyruokliai gluosniai, juodalksniai), 6986 lapiniai krūmai (baltosios ir palaipinės sedulos, pilkosios ir nipodininės lanksvos), 6250 žoliniai, vandens augalai.
 
Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.
 

Reklama